حضرت علی علیه السلام چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت ؟ صفحه 55 پیام های آسمان هفتم

محمد

کسی که از گناهان بپرهیزید و به واجباتش عمل کند و خود را به اخلاق نیکو بیاراید دیگر برایس فرقی ندارد چگونه بمیرد

نویسنده

امام علی (ع) با پرهیز از گناه،_عمل به واجبات،_اراستن خیش به کار های نیک خود را برای مرگ آماده کرده بود وحراسی نداشت.⚡ مریم شاه علی ⚡

نویسنده

۱ پرهیز از گناه۲ عمل به واجبات۳ آراستن خویش به اخلاق نیک

ناشناس

حضرت علی به واجبات دینی اهمیت می دادندو نیکی و کمک به مردم می کردند و خوش اخلاق بودند به همین دلیل هیچ ترسی برای مرگ نداشتندهلیا رستمی

ناشناس

۱-پرهیز از گناه۲-عمل به واجبات ۳-آراستن خویش به اخلاق نیک

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۵۵ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم حضرت علی علیه السلام چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ایشان می فرمایند : کسی که از گناهان بپرهیزد و به واجباتش عمل کند و خود را به اخلاق نیکو بیاراید، دیگر برایش فرقی ندارد چگونه بمیرد. به خدا قسم برای پسر ابوطالب فرقی ندارد که او به سراغ مرگ برود یا این که مرگ به سراغش آید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 6 روز قبل
2

حضرت علی به واجبات دینی اهمیت می دادند و نیکی و کمک می کردند و خوش اخلاق بودند و به همین دلیل از مرگ هیچ هراسی نداشت

ناشناس 6 روز قبل
4

حضرت علی به واجبات دینی اهمیت می دادندو نیکی و کمک به مردم می کردند و خوش اخلاق بودند به همین دلیل هیچ ترسی برای مرگ نداشتندهلیا رستمی

نویسنده 6 روز قبل
5

امام علی (ع) با پرهیز از گناه،_عمل به واجبات،_اراستن خیش به کار های نیک خود را برای مرگ آماده کرده بود وحراسی نداشت.⚡ مریم شاه علی ⚡

نویسنده 6 روز قبل
2

ایشان چون از گناهان و کارهای حرام دوری کرده بود و همیشه خوش اخلاق بود دیگر از مرگ نمیترسید.

محمد 6 روز قبل
6

کسی که از گناهان بپرهیزید و به واجباتش عمل کند و خود را به اخلاق نیکو بیاراید دیگر برایس فرقی ندارد چگونه بمیرد

نویسنده 6 روز قبل
4

۱ پرهیز از گناه۲ عمل به واجبات۳ آراستن خویش به اخلاق نیک

محبوبه مهجور محبوبه ملبود 6 روز قبل
-1

چرا همش هراسی میاره🙄💖😍🧡💋😁🙄😘

نویسنده 6 روز قبل
0

جواب را بدید که چگونه خود را آماده کرده بود تا بمیرد لطفا

نویسنده 6 روز قبل
3

۱-پرهیز از گناه۲-عمل به واجبات ۳-آراستن خویش به اخلاق نیک

ناشناس 6 روز قبل
3

۱-پرهیز از گناه۲-عمل به واجبات ۳-آراستن خویش به اخلاق نیک

نویسنده 6 روز قبل
0

با انجام دادن واجبات،دوری از گناهان

نویسنده 6 روز قبل
2

امام علی (علیه السلام) به فکر کمک به نیاز مندان بودند

نویسنده 6 روز قبل
0

پرهیز از گناه عمل به واجبات اراستن خویش به اخلاق نیک

برای پاسخ کلیک کنید