چهار نمونه تخلص از شاعران دیگر انتخاب کنید صفحه 56 فارسی نهم

نویسنده

شهریارا،بی جیب خود نمیکردی سفرای سفر ،راه قیامت میروی تنها چرا؟جعفریان

نویسنده

۵بیت ازتخلص شاعران انتخاب کنیدوبنویسید

نویسنده

همه گویند طاهر کس نداره خدا یا منه چه حاجت کس؟

نویسنده

سعدیا راست روان گوی سعادت بردندراستی کن که به منزل نرسدکج رفتار

نویسنده

این سخن پروین نه از روی هواستهرکجا نور است ز انوار خداست

جواب گفت و گو صفحه ۵۶ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چهار نمونه تخلص از شاعران دیگر انتخاب کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : «سعدیا» مرد نکونام نمیرد هرگز مرد آن است که نامش به نکویی نبرد (سعدی) تا نگردد جذبه توفیق، «صائب» دستگیر از گل تعمیر، پای خود کشیدن مشکل است (صائب تبریزی) بر آ از مشرق و مغرب، الا ای «مغربی» یکدم که تا بی مشرق و مغرب، ببینی شمس انوارش (مولانا شمس مغربی) پیش از همه کس افتاد در دام غمت «هاتف» امید کز این غم شاد تا روز پسین بادا (هاتف اصفهانی).

حزین : خون تو “حزین” تابه ره عشق نخوابد هر لاله ز خاک تو گواهی شد و برخواست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ویل سولاس 1 سال قبل
0

خیام:

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش

عرشیا حسینیان 1 سال قبل
2

خوبه

عرشیا حسینیان 1 سال قبل
0

سلام

ناشناس 1 سال قبل
1

سعدی

ناشناس 1 سال قبل
2

سعدی

Mahdi 2 سال قبل
5

Nicccccc

پرستش باقری 2 سال قبل
2

خیلی عالییییی

نویسنده 2 سال قبل
-1

سعدی

نویسنده 2 سال قبل
9

۵بیت ازتخلص شاعران انتخاب کنیدوبنویسید

نویسنده 2 سال قبل
8

سعدیا راست روان گوی سعادت بردندراستی کن که به منزل نرسدکج رفتار

... 2 سال قبل
1

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
4

گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد/ گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآیدعرفان

نویسنده 2 سال قبل
2

ممنون

4
Mohammad 2 سال قبل

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگزمرد آن است که نامش به نکویی نبرد

نویسنده 2 سال قبل
10

شهریارا،بی جیب خود نمیکردی سفرای سفر ،راه قیامت میروی تنها چرا؟جعفریان

نویسنده 2 سال قبل
8

همه گویند طاهر کس نداره خدا یا منه چه حاجت کس؟

1
بنده ی خدا 1 سال قبل

دمت گرم

نویسنده 2 سال قبل
6

این سخن پروین نه از روی هواستهرکجا نور است ز انوار خداست

ناشناس 2 سال قبل
0

…..

نویسنده 2 سال قبل
0

نارزد

فروزان فر 2 سال قبل
-1

سعدیاراست روان گوی سعادت بردندراستی کن که به منزل نرسدکج رفتار

0
عرشیا حسینیان 1 سال قبل

سلام

برای پاسخ کلیک کنید