حکایت نگاری صفحه  58 و 59 در بیابان فقیر سوخت را کتاب نگارش 3 پایه دوازدهم زبان ساده بازنویسی

فرحان

خیلی مزخرف این مقاله که گذاشتیم اصلا با چیزی که تو کتاب زمین تا آسمان فرق میکنه

بنده خدا

خیلی مزخرف و بیخودین

جواب حکایت نگاری زبان ساده بازنویسی کنید در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته به که نقره خام صفحه 58 و 59 کتاب نگارش 3 پایه دوازدهم ریاضی تجربی انسانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب حکایت نگاری صفحه 58 نگارش 3

جواب حکایت نگاری صفحه 58 و 59 کتاب نگارش 3 دوازدهم

امروز در این پست قرار است که جواب حکایت نگاری صفحه 58 و 59 کتاب نگارش سه پایه دوازدهم برای شما عزیزان با شعر در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته به که نقره خام را برای شما عزیزان در این پست به صورت کامل قرار خواهیم داد در صورت نگاری نگارین طور آمده است که حکایت زیر را بخوانید و به زبان ساده بازنویسی کنید بیابان گردی را دیدم در حلقه جوهریان بست حکایت می کرد که وقتی در بیابان راه گم کرده بودم و از زاده چیزی به من نمانده دلبر هلاک نهادم که ناگاه کیسه ای یافتم پر از مروارید هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنیم که پنداشتم گندم بریان است و باز آن تلخی و نومیدی که معلوم شد مروارید غلتان است. به زودی جواب و پاسخ انشای ساده نویسی این بخش را در همین پست قرار خواهیم داد.

برای دریافت جواب کلیک کنید

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 5 ماه قبل
0

58 و 59

بنده خدا 7 ماه قبل
5

خیلی مزخرف و بیخودین

ناشناس 7 ماه قبل
-1

لیدا شفیعی

فرحان 7 ماه قبل
5

خیلی مزخرف این مقاله که گذاشتیم اصلا با چیزی که تو کتاب زمین تا آسمان فرق میکنه

برای پاسخ کلیک کنید