حمد و تسبیح خداوند به چه معناست صفحه 18 پیام های آسمان نهم

نویسنده

حمد به معنی ستایش است یعنی همه زیبایی ها از خداست و تسبیح به معنی پاک و منزه دانستن خداوند از هر گونه نقض و خطایی که در سایر موجودات است.

ناشناس

حمدبه معنای ستایش است.تسبیح به معنای((پاک و منزّه دانستن))است

نویسنده

حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک و منزه بودن اوست حمدوستایش صفات خداوند را از صفات نا شایست پاک و منزه می دانیم

یاسم‍‌ن رحـ‌م‍تی

حمد به معنی ستایشتسبیح به معنای منزه دانستن یا پاک:|

نویسنده

هیچی نمیدونم😂

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم حمد و تسبیح خداوند به چه معناست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک و منزه بودن اوست، در حمد و ستایش صفات خداوند و در تسبیح خداوند را از صفات ناشایست، پاک و منزه می داریم.

 

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مانلی 4 ماه قبل
1

من اگه میدونستم از شما نمی‌پرسیدم کع

امیر 9 ماه قبل
6

خوب بود

ناشناس 9 ماه قبل
29

حمدبه معنای ستایش است.تسبیح به معنای((پاک و منزّه دانستن))است

نویسنده 9 ماه قبل
12

نمیدانم

میلاد مهرور سلام خوبی 9 ماه قبل
4

عالی خوبی

مجتبی 9 ماه قبل
3

سلام

نویسنده 9 ماه قبل
5

حمد تسبیح خداوند به چه معنا ست

نویسنده 9 ماه قبل
3

حمد به معنای ستاسش

ممد 9 ماه قبل
1

عالی

الهام 9 ماه قبل
1

خوب بود

نرگس 9 ماه قبل
4

خوبهولی کاش مثال هم داش

ناشناس 9 ماه قبل
2

نمیدانم

ناشناس 9 ماه قبل
7

به معنای پاک ومنزه بود

نویسنده 9 ماه قبل
6

حمد ب معنای ستایش و تسبیح ب معنای پاک بودن

نویسنده 9 ماه قبل
5

تسبیح خدا به چه معناست

نویسنده 9 ماه قبل
1

حمد به معنای پاک بودن و تسبیح به معنای ستایش کردن است

ناشناس 9 ماه قبل
4

تسبیح به معنای پاک و منزه بودن یعنی خدا را از همه بدی ها و زشتی ها پاک و منزه می داربم

نویسنده 9 ماه قبل
20

حمد به معنای ستایش وقتی میگوییم الحمدلله یعنی هر ستایش برای خداتسبیح به معنای پاک و منزه دانستن است

دنیز 9 ماه قبل
9

تسبیح به معنای پاک و منزه دانستن است .وقتی که میگویم سبحان الله میخواهیم بگویم .خداوند از هر نقض و عیبی منزه است.

هستی 9 ماه قبل
4

حمد یعنی ستایش کردن ، الحمدللهیعنی خداوندا شکرت

نویسنده 9 ماه قبل
32

حمد به معنی ستایش است یعنی همه زیبایی ها از خداست و تسبیح به معنی پاک و منزه دانستن خداوند از هر گونه نقض و خطایی که در سایر موجودات است.

1
محمداعظم محمدی 1 ماه قبل

پیام های اسمانی

سعید 9 ماه قبل
11

خوب بود

نویسنده 9 ماه قبل
9

بله

سبی 9 ماه قبل
11

حمد به معنی ستایش است

نویسنده 9 ماه قبل
0

حمد به معنای ستایش

نویسنده 9 ماه قبل
-1

حمد و تسبیح خداوند ب چه معناست

0
Armaghan 9 ماه قبل

به معنای ستایش است

نویسنده 9 ماه قبل
-1

جوادزرکو

نویسنده 9 ماه قبل
1

نیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
1

حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک و منزه بودن اوست، در حمد و ستایش صفات خداوند و در تسبیح خداوند را از صفات ناشایست، پاک و منزه می داریم.

نویسنده 9 ماه قبل
-2

ا

نویسنده 9 ماه قبل
1

حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک و منزه است

منتظری.... 9 ماه قبل
-2

..

نویسنده 9 ماه قبل
0

چرا انسانها قادر به شناخت کامل خداوند نیستند

نویسنده 9 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

للیب

نویسنده 9 ماه قبل
-2

الببب

نویسنده 9 ماه قبل
-2

حمد ب معنای ستایش برای خداوند استتسبیح ب کعنای پاک ومنزه دانستن است

نویسنده 9 ماه قبل
-1

جواب منظور از تسبیح خداوند چیست ؟میتونید کمکم کنید

نویسنده 9 ماه قبل
-2

3

نویسنده 9 ماه قبل
-2

به معنای ستایش

نویسنده 9 ماه قبل
0

حمد به معنی ستایش است

نویسنده 9 ماه قبل
4

ستایش،پاک منظره دانستن

نویسنده 9 ماه قبل
14

حمد و تسبیح ب معنای ستایش کردن خداوند وشکر گفتن آن ب چیز های که داد است هر چند که ما نمیتوانیم ب چیز های که او داده است ب همه شکر بکنیم

نویسنده 9 ماه قبل
11

حمد به معنای ستایش است تسبیح به معنای منزه بودن

نویسنده 9 ماه قبل
-2

خدا وند یکتاست

نویسنده 9 ماه قبل
25

حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک و منزه بودن اوست حمدوستایش صفات خداوند را از صفات نا شایست پاک و منزه می دانیم

7
ملیکا 9 ماه قبل

عالی

رضا 9 ماه قبل
8

عالی

یاسم‍‌ن رحـ‌م‍تی 9 ماه قبل
22

حمد به معنی ستایشتسبیح به معنای منزه دانستن یا پاک:|

نویسنده 9 ماه قبل
21

هیچی نمیدونم😂

0
یارا 7 ماه قبل

آفریننننننننننننن

نویسنده 9 ماه قبل
20

حمد به معنای ستایش است. وقتی میگوییم الحمدلله میخواهیم بگوییم که هر ستایش برای خداست .تسبیح به معنای پاک منزه دانستن است وقتی میگوییم سبحان الله میخواهیم بگوییم خداوند از هر نقص و عیبی منزه است

برای پاسخ کلیک کنید