حجم اجسامی که شکل هندسی مشخصی ندارند در اب حل می شوند را چگونه تعیین می کنند صفحه 107 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

نویسنده

می توانیم آنها را در مایعی حل نکنیم و حجم و جرم آنها را با استفاده از بشر یا استوانه مدرج به طور خالص به دست آوریم مانند شکر.

علی

می توانیم در مایعات که در آن حل نمی شود استفاده کرد مانند روغن

نویسنده

فکر کنم با استفاده از بشر

ناشناس

عالی

جواب پرسش و فعالیت های تکمیلی صفحه ۱۰۷ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم حجم اجسامی که شکل هندسی مشخصی ندارند در اب حل می شوند را چگونه تعیین می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
گل 2 سال قبل
0

اجسامی ک در اب حل میشن در الکل حل نمیشن

نویسنده 3 سال قبل
-2

چیزی نمیدانم

ناشناس 3 سال قبل
3

عالی

علی 3 سال قبل
4

می توانیم در مایعات که در آن حل نمی شود استفاده کرد مانند روغن

نویسنده 3 سال قبل
28

می توانیم آنها را در مایعی حل نکنیم و حجم و جرم آنها را با استفاده از بشر یا استوانه مدرج به طور خالص به دست آوریم مانند شکر.

نویسنده 3 سال قبل
3

فکر کنم با استفاده از بشر

ناشناس 3 سال قبل
0

با استفاده از بشر

ناشناس 3 سال قبل
1

فاطی 3 سال قبل
-2

عالی

نویسنده 3 سال قبل
0

نمیدانم

هستی 3 سال قبل
-1

عالی

ناشناس 3 سال قبل
-2

زز

نویسنده 3 سال قبل
0

می توانیم آن را با مایعی به غیر از آب مثلا : نفت ، روغن ، الکل و ….. اندازه گیری کنیم

علی حامدی 3 سال قبل
0

بسیار عالی

نویسنده 3 سال قبل
-1

عالی

ناشناس 3 سال قبل
2

.

برای پاسخ کلیک کنید