حجم اجسامی که شکل هندسی مشخصی ندارند در اب حل می شوند را چگونه تعیین می کنند صفحه 107 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

نویسنده

می توانیم آنها را در مایعی حل نکنیم و حجم و جرم آنها را با استفاده از بشر یا استوانه مدرج به طور خالص به دست آوریم مانند شکر.

ناشناس

نویسنده

فکر کنم با استفاده از بشر

علی

می توانیم در مایعات که در آن حل نمی شود استفاده کرد مانند روغن

جواب پرسش و فعالیت های تکمیلی صفحه ۱۰۷ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم حجم اجسامی که شکل هندسی مشخصی ندارند در اب حل می شوند را چگونه تعیین می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
گل 14 روز قبل
0

اجسامی ک در اب حل میشن در الکل حل نمیشن

نویسنده 11 ماه قبل
0

چیزی نمیدانم

ناشناس 11 ماه قبل
2

عالی

علی 11 ماه قبل
3

می توانیم در مایعات که در آن حل نمی شود استفاده کرد مانند روغن

جاوید 11 ماه قبل
-1

عالی

0
نویسنده 11 ماه قبل

3

نویسنده 11 ماه قبل
25

می توانیم آنها را در مایعی حل نکنیم و حجم و جرم آنها را با استفاده از بشر یا استوانه مدرج به طور خالص به دست آوریم مانند شکر.

نویسنده 11 ماه قبل
3

فکر کنم با استفاده از بشر

ناشناس 11 ماه قبل
1

با استفاده از بشر

ناشناس 11 ماه قبل
3

فاطی 11 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمیدانم

هستی 11 ماه قبل
0

عالی

ناشناس 11 ماه قبل
-1

زز

نویسنده 11 ماه قبل
2

می توانیم آن را با مایعی به غیر از آب مثلا : نفت ، روغن ، الکل و ….. اندازه گیری کنیم

علی حامدی 11 ماه قبل
1

بسیار عالی

نویسنده 11 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم

ناشناس 11 ماه قبل
0

.

نویسنده 11 ماه قبل
-2

چیزی نمیددنم

برای پاسخ کلیک کنید