حدیثی از پیامبر بیابید که در آن به مفهوم مصراع «افتخار هر نبی و هر ولی» اشاره شده باشد صفحه 91 فارسی هشتم

نویسنده

خوب بود

جواب گفت و گو صفحه ۹۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم حدیثی از پیامبر بیابید که در آن به مفهوم مصراع «افتخار هر نبی و هر ولی» اشاره شده باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر چه در این باره احادیث فراوان داریم که مفهوم آن نازش و افتخار زمین و زمان به وجود پر نور و سرور مولا علی علیه السلام است،اما به نظر می رسد سخنان زیر به مفهوم این مصراع نزدیک تر باشد.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: (در زمان جنگ خیبردرمورد علی علیه السلام).
الف) ان شاءالله فردا پرچم را به دست مردی می دهم که بسیار حمله برنده است به سوی دشمن و فرار نمی کند؛ او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند از جنگ منصرف نمی شود تا آن که خدا به دستش فتح و گشایش قرار دهد.
ب) ضربت علی در روز خندق از عبادت جن وانس برتر است.
پ) آیا خرسند نمی شوی که تو نسبت به من به منزله هارون زا موسی هستی جز آن که بعد از من پیامبری نیست!؟.
ت) هرکس من مولا و پیشوای او هستم پس اینک علی مولا و پیشوای اوست خدایا دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
کیسان 2 سال قبل
1

خیلی بد بود

هیوا 2 سال قبل
1

خیلی خوب بود

اف.آر 3 سال قبل
1

اصلا قوی و خوب نبودلطفا درباره این موضوع سوال نکن

نویسنده 3 سال قبل
5

خوب بود

برای پاسخ کلیک کنید