خدمات قام مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بوده است؟ صفحه 73 فارسی هشتم

نویسنده

قائم مقام برای به قدرت رسیدن محمد شاه تلاش کردامیر کبیر مدارسی به نام دارالفنون تاسیس کرد

عسل

امیر کبیر روزنامه ی وقایع اتفاقیه ایجاد کرد.

حدیثه بهارلویی

قائم مقام قوانین های ارزشمندی رو برای کشور ایران بست و امیر کبیر مدرسه ای همانند همین مدرسه ها به نام دارالفنون ایجاد کرد

ناشناس

بله

رسا

قائم مقام فراهانی از پیشگامان مبارزه با استعمار بود وبرای قانون مند کردن حکومت ایران واصلاحات در این زمینه کوشید از خدمات ارزنده او در زمینه ادبیات رواج دادن نثر ساده بود

امیر کبیر مدرسه دارالفنون را تاسیس و روزنامه وقایق اتفاقیه را منتشر کردوگروهی از دانشجویان را برای تحصیل به اروپا فرستاد اوبه وضعیت آشفته دوران قاجار سر سامان داد

جواب خودارزیابی صفحه ۷۳ کتاب ادبیات پایه هشتم خدمات قام مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بوده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قام مقام قراردادهای مهم و ارزشمندی برای ایران بست. امیرکبیر برای اولین بار مدارسی به نام دارالفنون که شبیه به مدارس حال بود تاسیس کرد. گروهی از دانشجویان را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کرد و جلوی ریخت و پاش درباریان را گرفت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رسا 1 ماه قبل
3

قائم مقام فراهانی از پیشگامان مبارزه با استعمار بود وبرای قانون مند کردن حکومت ایران واصلاحات در این زمینه کوشید از خدمات ارزنده او در زمینه ادبیات رواج دادن نثر ساده بود

امیر کبیر مدرسه دارالفنون را تاسیس و روزنامه وقایق اتفاقیه را منتشر کردوگروهی از دانشجویان را برای تحصیل به اروپا فرستاد اوبه وضعیت آشفته دوران قاجار سر سامان داد

0
نمد والا 😂 5 روز قبل

نمد والا 😂

ناشناس 2 ماه قبل
3

بله

حدیثه بهارلویی 9 ماه قبل
6

قائم مقام قوانین های ارزشمندی رو برای کشور ایران بست و امیر کبیر مدرسه ای همانند همین مدرسه ها به نام دارالفنون ایجاد کرد

آیلار گلی 1 سال قبل
1

دیونه خودت بگو ،😅⁦😏

آیلار گلی 1 سال قبل
1

دیونه خودت بگو ،😅⁦😏

نویسنده 1 سال قبل
12

قائم مقام برای به قدرت رسیدن محمد شاه تلاش کردامیر کبیر مدارسی به نام دارالفنون تاسیس کرد

عسل 1 سال قبل
8

امیر کبیر روزنامه ی وقایع اتفاقیه ایجاد کرد.

برای پاسخ کلیک کنید