خدمات قام مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بوده است؟ صفحه 73 فارسی هشتم

نویسنده

قائم مقام برای به قدرت رسیدن محمد شاه تلاش کردامیر کبیر مدارسی به نام دارالفنون تاسیس کرد

عسل

امیر کبیر روزنامه ی وقایع اتفاقیه ایجاد کرد.

جواب خودارزیابی صفحه ۷۳ کتاب ادبیات پایه هشتم خدمات قام مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بوده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قام مقام قراردادهای مهم و ارزشمندی برای ایران بست. امیرکبیر برای اولین بار مدارسی به نام دارالفنون که شبیه به مدارس حال بود تاسیس کرد. گروهی از دانشجویان را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کرد و جلوی ریخت و پاش درباریان را گرفت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
حدیثه بهارلویی 11 روز قبل
1

قائم مقام قوانین های ارزشمندی رو برای کشور ایران بست و امیر کبیر مدرسه ای همانند همین مدرسه ها به نام دارالفنون ایجاد کرد

Sara 21 روز قبل
-1

به من چه؟!

𝐊𝗈𝗌𝖺𝗋 2 ماه قبل
-1

😑🤧🔪

عطا قربانی 4 ماه قبل
0

بله

آیلار گلی 4 ماه قبل
2

دیونه خودت بگو ،😅⁦😏

آیلار گلی 4 ماه قبل
2

دیونه خودت بگو ،😅⁦😏

نیکا 4 ماه قبل
0

نمی دانم🤣😂

نویسنده 4 ماه قبل
0

اریگاتو گزایماس😸

نویسنده 4 ماه قبل
10

قائم مقام برای به قدرت رسیدن محمد شاه تلاش کردامیر کبیر مدارسی به نام دارالفنون تاسیس کرد

عسل 4 ماه قبل
6

امیر کبیر روزنامه ی وقایع اتفاقیه ایجاد کرد.

نویسنده 4 ماه قبل
1

وی برای به قدرت رسیدن محمد شاه تلاش کردAysan

برای پاسخ کلیک کنید