خدمات قام مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بوده است؟ صفحه 73 فارسی هشتم

نویسنده

قائم مقام برای به قدرت رسیدن محمد شاه تلاش کردامیر کبیر مدارسی به نام دارالفنون تاسیس کرد

حدیثه بهارلویی

قائم مقام قوانین های ارزشمندی رو برای کشور ایران بست و امیر کبیر مدرسه ای همانند همین مدرسه ها به نام دارالفنون ایجاد کرد

ناشناس

بله

جواب خودارزیابی صفحه ۷۳ کتاب ادبیات پایه هشتم خدمات قام مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بوده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قام مقام قراردادهای مهم و ارزشمندی برای ایران بست. امیرکبیر برای اولین بار مدارسی به نام دارالفنون که شبیه به مدارس حال بود تاسیس کرد. گروهی از دانشجویان را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کرد و جلوی ریخت و پاش درباریان را گرفت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
4

بله

حدیثه بهارلویی 2 سال قبل
5

قائم مقام قوانین های ارزشمندی رو برای کشور ایران بست و امیر کبیر مدرسه ای همانند همین مدرسه ها به نام دارالفنون ایجاد کرد

نویسنده 2 سال قبل
24

قائم مقام برای به قدرت رسیدن محمد شاه تلاش کردامیر کبیر مدارسی به نام دارالفنون تاسیس کرد

عسل 2 سال قبل
2

امیر کبیر روزنامه ی وقایع اتفاقیه ایجاد کرد.

برای پاسخ کلیک کنید