خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟ صفحه 132 فارسی نهم

جواب خودارزیابی صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شد او را دید که با وثار تمام ایستاده و به او می نگرد سپس با یکدیگر آشنا شدند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آیلار 2 سال قبل
0

من چه بدونم.

نویسنده 2 سال قبل
1

از خواب بیدار شد و شازده کوچولو رو در مقابلش دید

نویسنده 2 سال قبل
-1

از خواب بیدار شد و رو را در مقابل خودش دید هستی مرادی

هستی 2 سال قبل
1

از خواب بیدار شد او را در مقابل خودش دید

برای پاسخ کلیک کنید