خرمشهر در کدام استان قرار دارد صفحه 118 مطالعات اجتماعی ششم

ناشناس

خوزستان

نویسنده

خوستان

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم خرمشهر در کدام استان قرار دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خوزستان.

نویسنده :‌در یک تقویم روز چهارم خرداد را پیدا کنید و بگویید چرا این روز به عنوان روز مقاومتوپایداری انتخاب شده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد پارسا بختیاری 14 ساعت قبل
2

خوزستان

نویسنده 14 ساعت قبل
2

بله

ناشناس 14 ساعت قبل
6

خوزستان

نویسنده 14 ساعت قبل
2

خوزستان

نویسنده 14 ساعت قبل
3

خوستان

نویسنده 14 ساعت قبل
2

درسته

نویسنده 14 ساعت قبل
0

استان خوزستان

نویسنده 14 ساعت قبل
0

این شهر در انتهایی ترین نقطه استان خوزستان قرار گرفته است

برای پاسخ کلیک کنید