خداوند دو گروهاین ها و آن ها اهل بهشت و جهنم را بر اساس چه ویژگی ها و رفتارهایی از هم جدا می کند؟ صفحه 119 هدیه های آسمان پنجم

زهرا

بهشتیان * از دستورات خدا پیروی می‌کنند و نماز می‌خوانند

جهنمیان *

از نماز و عبادت خدا فاصله گرفتند و حق مردوم را پایمال کر دند

جواب کامل کنید صفحه ۱۱۹ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان خداوند دو گروهاین ها و آن ها اهل بهشت و جهنم را بر اساس چه ویژگی ها و رفتارهایی از هم جدا می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : * بهشتیان:
نماز می خوانند و روزه می گیرند.
خوش اخلاقند و فحاشی نمی کنند.
به پدر و مادر خود احترام می گذارند.
به دیگران کمک می کنند.

** جهنمیان:
نماز نمی خوانند و روزه نمی گیرند.
بد اخلاقند و فحاشی می کنند.
به پدر و مادر خود احترام نمی گذارند.
به دیگران ظلم می کنند.

صبا : بهشتیان امامان را الگو ی خود میکنند جهنمیان امامان را الگوی خود نمی کنند ./

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-2

صب

نیایش 2 سال قبل
1

بدرد من که خورد ممنون🙏

نثپنیپی 2 سال قبل
0

نمی‌توانم

ناشناس 2 سال قبل
-2

الیسا نصرالهی

ناشناس 2 سال قبل
0

نمیخواهم

زهرا 2 سال قبل
2

بهشتیان *

از دستورات خداوند پیروی کردند و روزه گرفتند

جهنمیان *

نماز نخواندند و حق مردم را پایمال کردند

زهرا 2 سال قبل
3

بهشتیان * از دستورات خدا پیروی می‌کنند و نماز می‌خوانند

جهنمیان *

از نماز و عبادت خدا فاصله گرفتند و حق مردوم را پایمال کر دند

ناشناس 3 سال قبل
1

اسکل من از تو سوال میکنم تو از من

ناشناس 3 سال قبل
-1

مرسی عشقم

ححغ 3 سال قبل
0

حبحبح8

مهسا 3 سال قبل
1

جوابش بگینلطفن

نویسنده 3 سال قبل
0

خلنربب

نویسنده 3 سال قبل
-2

ببللللبز

ناشناس 3 سال قبل
0

مبیناواقعا خوب بود به من که خیلی کمک کرد

برای پاسخ کلیک کنید