خصوصیات مثبت و نقاط ضعف خود را در جدول زیر بنویسید منفی قوت صفحه 32 تفکر و سبک زندگی هفتم

صدیقه زارع

دروغ گفتن ودوست ندارم..سعی میکنم همیشه آدم بااعتماد بنفس باشم…مهربون دوست داشتنی دربرابر اطرافیان

نویسنده

نقاط ضعف زودعصبانی شدن ولجبازبودن نقاط مثبت به خانواده وفامیلهایم وحتی به دیگران احترام میگذارد

جواب فعالیت در خانه صفحه ۳۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم خصوصیات مثبت و نقاط ضعف خود را در جدول زیر بنویسید منفی قوت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞

امین : حسودبودن را دوست ندارم، انسان بادل و جرئتی هستم، از تشویق دیگران خوشحال میشوم.

نویسنده : نقاط مثبت: به خود و دیگران احترام میگذارم. نقاط ضعف: انقدر درگیر مدرسه و درس میشوم که گذر زمان فراموشم میشود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

ههخ

نویسنده 4 ماه قبل
4

نقاط ضعف زودعصبانی شدن ولجبازبودن نقاط مثبت به خانواده وفامیلهایم وحتی به دیگران احترام میگذارد

صدیقه زارع 4 ماه قبل
4

دروغ گفتن ودوست ندارم..سعی میکنم همیشه آدم بااعتماد بنفس باشم…مهربون دوست داشتنی دربرابر اطرافیان

نویسنده 4 ماه قبل
0

من از حسود بودن بدم می آید

نویسنده 4 ماه قبل
-1

امیدواری

نویسنده 4 ماه قبل
-2

میخوام سوال و پیداکنید

نویسنده 4 ماه قبل
0

من خصیس نیستم

نویسنده 4 ماه قبل
-1

نمیدونم

برای پاسخ کلیک کنید