خداوند از پیامبران می خواهد در چه چیزی تفرقه نکنند صفحه 23 دین و زندگی یازدهم

نویسنده

خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده و به همه پیامبران فرمان داده است تا همان دین را در میان مردم تبلیغ کنند وراه تعرفه را در پیش نگیرندهانیه

جواب تدبر در قرآن صفحه ۲۳ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم خداوند از پیامبران می خواهد در چه چیزی تفرقه نکنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خداوند از پیامبران می خواهد در تبلیغ دین وحدت داشته و تفرقه نکنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

در پیامبری

ا 2 سال قبل
1

دیدن

نویسنده 2 سال قبل
2

پوریا

نویسنده 2 سال قبل
1

نویسنده 2 سال قبل
1

خ

نویسنده 2 سال قبل
1

دربرپاداشتن دین تفرقه نداشته باشندو

نویسنده 2 سال قبل
2

در کتاب

ناشناس 2 سال قبل
0

پیامبران

نویسنده 2 سال قبل
-2

پیامبران الهی

نویسنده 2 سال قبل
5

خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده و به همه پیامبران فرمان داده است تا همان دین را در میان مردم تبلیغ کنند وراه تعرفه را در پیش نگیرندهانیه

۳ 2 سال قبل
0

🌺🌺🌺

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم والا

نویسنده 2 سال قبل
2

در دین

برای پاسخ کلیک کنید