خط ریحان به کدام خط دیگر بیشتر شباهت دارد صفحه 103 فرهنگ و هنر هشتم

نویسنده

خط ریحان شبیه خط محقق است

米拉德

یارز» ، مؤلف کتاب مفتاح الکتابات القدیمه ، در این باره نظری دارد :” به مناسبت شباهت بعضی حروف محقق به ثلث کم کم محقق از رواج افتاد و جای خود را به ثلث و ریحانی داد. ریحانی گر چه عمرش از محقق درازتر شد امّا به اندازه ثلث دوام نیافت، پیشتر از این قرآن ها برای خوانا بودن با محقق و ریحانی نوشته شدند، بعدها ریحانی هم برای نوشتن مطالب کوتاه و نوشته های تجملی منحصر گشت.”از نمونه های ممتاز کتابت خط ریحان می توان به نسخه ای از قرآن کریم به خط یاقوت مستعصمی اشاره کرد

جواب تجربه های بیشتر صفحه ۱۰۳ کتاب فرهنگ و هنر پایه هشتم خط ریحان به کدام خط دیگر بیشتر شباهت دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زهرا 5 ماه قبل
0

مرسی بابت متن های زیباتون

نویسنده 5 ماه قبل
1

خط محقق مبینا

نویسنده 5 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 5 ماه قبل
7

خط ریحان شبیه خط محقق است

نویسنده 5 ماه قبل
0

یارز» ، مؤلف کتاب مفتاح الکتابات القدیمه ، در این باره نظری دارد :” به مناسبت شباهت بعضی حروف محقق به ثلث کم کم محقق از رواج افتاد و جای خود را به ثلث و ریحانی داد. ریحانی گر چه عمرش از محقق درازتر شد امّا به اندازه ثلث دوام نیافت، پیشتر از این قرآن ها برای خوانا بودن با محقق و ریحانی نوشته شدند، بعدها ریحانی هم برای نوشتن مطالب کوتاه و نوشته های تجملی منحصر گشت.”از نمونه های ممتاز کتابت خط ریحان می توان به نسخه ای از قرآن کریم به خط یاقوت مستعصمی اشاره کرد

米拉德 5 ماه قبل
5

یارز» ، مؤلف کتاب مفتاح الکتابات القدیمه ، در این باره نظری دارد :” به مناسبت شباهت بعضی حروف محقق به ثلث کم کم محقق از رواج افتاد و جای خود را به ثلث و ریحانی داد. ریحانی گر چه عمرش از محقق درازتر شد امّا به اندازه ثلث دوام نیافت، پیشتر از این قرآن ها برای خوانا بودن با محقق و ریحانی نوشته شدند، بعدها ریحانی هم برای نوشتن مطالب کوتاه و نوشته های تجملی منحصر گشت.”از نمونه های ممتاز کتابت خط ریحان می توان به نسخه ای از قرآن کریم به خط یاقوت مستعصمی اشاره کرد

ناشناس 5 ماه قبل
0

مرسیی

پیاف 5 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 5 ماه قبل
0

به خط محقق شبیه است

نویسنده 5 ماه قبل
0

نمیدانم

امیر حسین حسنوند 5 ماه قبل
0

یارز» ، مؤلف کتاب مفتاح الکتابات القدیمه ، در این باره نظری دارد :” به مناسبت شباهت بعضی حروف محقق به ثلث کم کم محقق از رواج افتاد و جای خود را به ثلث و ریحانی داد. ریحانی گر چه عمرش از محقق درازتر شد امّا به اندازه ثلث دوام نیافت، پیشتر از این قرآن ها برای خوانا بودن با محقق و ریحانی نوشته شدند، بعدها ریحانی هم برای نوشتن مطالب کوتاه و نوشته های تجملی منحصر گشت.”از نمونه های ممتاز کتابت خط ریحان می توان به نسخه ای از قرآن کریم به خط یاقوت مستعصمی اشاره کردعالیییی

نویسنده 5 ماه قبل
0

خط میخی

نویسنده 5 ماه قبل
0

خط محقق..

نویسنده 5 ماه قبل
0

منم نمیدونم

نویسنده 5 ماه قبل
0

خط ریحان به خط محقف شبیه است

نویسنده 5 ماه قبل
0

خط ریحان به کدام خط شبیه است

نویسنده 5 ماه قبل
0

..

برای پاسخ کلیک کنید