خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد صفحه 31 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

اگر صبر کنید وتقوی پیشه نمایید هنگامی که دشمنان با جوش وخروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد با پنج هزار فرشته که نشان دارند شمارو هم یاری کنند ابوالفضل دلفی

نویسنده

صبر و تقوا. – ۵۰۰۰فرشته

نویسنده

صبر و ایستادگی در برابر مشکلات و توبه و پشیمانی مسلمانان از اشتباه و غفلت خود در جنگ احد آنان را شایسته این پیروزی کرد

نویسنده

فرمود اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید هنگامی ک دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازد پروردگارتان شمارا یاری خواهد کرد با500 هزار افراشته ها ک نشانه هایی با خود دارند.

نویسنده

بخدا من هیچی نمیدونم

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فرمود اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید، هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد، با ۵۰۰۰ هزار فرشته که نشانه هایی با خود دارند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 26 روز قبل
1

تقوا

elx 16v 6 ماه قبل
1

آری،

اگر صبرکنیدوتقوا پیشه نمایید هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شمارا یاری خواهد کرد با پنج هزار نفر از فرشتگان که نشانه های باخود دارند.

مبین خفن 10 ماه قبل
13

فرمود اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید هنگامی که دشمنان ببا جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد با پنج هزار از فرشتگان که نشانه هایی از خود دارند.

نویسنده 10 ماه قبل
18

صبر و ایستادگی در برابر مشکلات و توبه و پشیمانی مسلمانان از اشتباه و غفلت خود در جنگ احد آنان را شایسته این پیروزی کرد

نویسنده 10 ماه قبل
0

شرایت بسیار سختخداوند به خاطر صبر تلاش انها را با ۵هزار فرشته یاری کرد

نویسنده 10 ماه قبل
32

اگر صبر کنید وتقوی پیشه نمایید هنگامی که دشمنان با جوش وخروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد با پنج هزار فرشته که نشان دارند شمارو هم یاری کنند ابوالفضل دلفی

0
ناشناس 10 ماه قبل

عالی بود ممنونم

نویسنده 10 ماه قبل
5

صبر و تقوا

ناشناس 10 ماه قبل
4

صبر و تقوا

مهدی 10 ماه قبل
9

صبر و تقوا

نویسنده 10 ماه قبل
20

صبر و تقوا. – ۵۰۰۰فرشته

نویسنده 10 ماه قبل
-1

خداوند درجنگ احد، مسلمانان راباچه شرایطی یاری کرد؟

نویسنده 10 ماه قبل
-1

خداوند درجنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد

0
محمدفرهادی زرینگلی 10 ماه قبل

صبرتقوا

نویسنده 10 ماه قبل
-2

میدانستم

BD 10 ماه قبل
-1

وقتی همه ناامید بودند فرشته وحی به پیامبر پیامی رساند و گفت اگر صبر کنید و تقوا داشته باشید زمانی که دشمنان به شما حمله کنند خداوند شما را یاری میکند و پنج هزار نفر از فرشتگان که نشانه هایی دارند برای شما میفرستد

نویسنده 10 ماه قبل
0

فرمو اگر صبر کنیدو تقوی پیشه نمایید، هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد، با 5000 هزار فرشته که نشانه هایی با خود دارند.*شکیبا کریمی* ❤️

محمد 10 ماه قبل
-2

5000هزار فرشته

نویسنده 10 ماه قبل
-2

5000

ناشناس😏🥸 10 ماه قبل
1

با این شرایط که خداوند فرمود اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید، هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد، با ۵۰۰۰ هزار فرشته که نشانه هایی با خود دارند.

نویسنده 10 ماه قبل
-2

سلام با صبر و استادگی در برابر مشکلات وسختی ها و تصمیم انها را ترک گاناه کرد

ستاره 10 ماه قبل
-2

خر

نویسنده 10 ماه قبل
0

نیاینازارد زکسمس

نویسنده 10 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 10 ماه قبل
-2

خداوند درجنگ اوهد مسلمانان را باچه شرایطی یاری کرد

نویسنده 10 ماه قبل
-1

شرایط بسیار سختی برای مسلمانان به وجود آمده بود آنان دیگر توان جنگیدن نداشتند و نا امید شده بودن

حدیثه سید حسین پور 10 ماه قبل
-1

خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه یاری کرد

نویسنده 10 ماه قبل
-1

من چیزی نمی دونم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

نونم

نازدار پریشان 10 ماه قبل
-1

صبر و تقوا ویاری دادن مسلمانان با5000 فرشته

نویسنده 10 ماه قبل
1

سلام ساناز عالیه

نویسنده 10 ماه قبل
-1

خیلی خوبه عالیههه

ناشناس 10 ماه قبل
-1

خیلی خوبه عالیههه

متین 10 ماه قبل
0

عالیه

Gaems 10 ماه قبل
-2

افرین😉

نویسنده 10 ماه قبل
0

میدانم

نویسنده 10 ماه قبل
0

نمیدونم والا خودمم اومدم تقلب کنم😅

نویسنده 10 ماه قبل
0

خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد

نویسنده 10 ماه قبل
0

نمیدانم

نویسنده 10 ماه قبل
0

دونات

نویسنده 10 ماه قبل
0

انتر خوب بگو

نویسنده 10 ماه قبل
1

درسته

نویسنده 10 ماه قبل
-2

صبرو تقوا

نویسنده 10 ماه قبل
4

خداوند در جنگ احد مسلمانان رابطه شرطی یاری کرد

نویسنده 10 ماه قبل
1

چون نماز بخواند

نویسنده 10 ماه قبل
-1

نمی دانم

نویسنده 10 ماه قبل
0

کارا نمیکردیم و یک باگ واسش یه حالی دارم و نه تو آنی در عقل و منطق است و به این

نویسنده 10 ماه قبل
2

بله

سما و ثنا کالرربیلتک 10 ماه قبل
1

عالی👏🏻👏🏻

ممد 10 ماه قبل
3

صبروتقوا

نویسنده 10 ماه قبل
17

فرمود اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید هنگامی ک دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازد پروردگارتان شمارا یاری خواهد کرد با500 هزار افراشته ها ک نشانه هایی با خود دارند.

نویسنده 10 ماه قبل
2

نمدونم

نویسنده 10 ماه قبل
-2

چرا آخه ؟ آخه ؟اخه؟اخه

-2
من جواب دادم ناراحت نشین 10 ماه قبل

صبر و ایستادگی در برابر مشکلات و توبه و پشیمانی مسلمانان از اشتباه و غفلت خود در جنگ احد آنان را شایسته این پیروزی کرد

نویسنده 10 ماه قبل
4

بخدا نمیدانم

نویسنده 10 ماه قبل
15

بخدا من هیچی نمیدونم

7
زهرا امویی میلان 10 ماه قبل

صبر و استاد گی در برابر مشکلات و توبه و پیش پشیمانی مسلمانان از اشتباه و غفلت خود در جنگ احد آنان را شایسته این پیروزی کرد

خودم 😐 10 ماه قبل
5

عالیلیلیلیلیلیلیلی👏👏👏

نویسنده 10 ماه قبل
2

خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد؟

نویسنده 10 ماه قبل
3

خداوند درجنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد؟

نویسنده 10 ماه قبل
-2

۳

نویسنده 10 ماه قبل
0

من خدا را دوست دارم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

به مسلمانان امید و روحیه داد و آنان پیروز جنگ شدند.

نویسنده 10 ماه قبل
2

صبر وتقوا کنید که خداوند با 500هزار فرشته که هر کدام نشانه هایی با خود دارند

نویسنده 10 ماه قبل
2

الیاس: شرایط بسیار سختی برای مسلمانان به وجود امده بود انان دیگر توان جنگیدن نداشتند و نا امید شده بودند پس خداوند به خاطر داشتن صبر و تقوا مسلمانان را با پنج هزار فرشتگان که نشانه هایی با خود داشتند یاری کرد و شایسته پیروزی نمود

برای پاسخ کلیک کنید