خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد صفحه 31 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

اگر صبر کنید وتقوی پیشه نمایید هنگامی که دشمنان با جوش وخروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد با پنج هزار فرشته که نشان دارند شمارو هم یاری کنند ابوالفضل دلفی

نویسنده

صبر و تقوا. – ۵۰۰۰فرشته

نویسنده

صبر و ایستادگی در برابر مشکلات و توبه و پشیمانی مسلمانان از اشتباه و غفلت خود در جنگ احد آنان را شایسته این پیروزی کرد

مبین خفن

فرمود اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید هنگامی که دشمنان ببا جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد با پنج هزار از فرشتگان که نشانه هایی از خود دارند.

نویسنده

فرمود اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید هنگامی ک دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازد پروردگارتان شمارا یاری خواهد کرد با500 هزار افراشته ها ک نشانه هایی با خود دارند.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فرمود اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید، هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد، با ۵۰۰۰ هزار فرشته که نشانه هایی با خود دارند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

صبر و ایستادگی در برابر مشکلات و جبران اشتباه و غفلت خود در جنگ احد انان را شایسته این پیروزی کرد

0
ناشناس 1 سال قبل

درسته

-1
ناشناس 1 سال قبل

عالی

ناشناس 1 سال قبل
0

صبر و تقوا پیشه نمایید هنگامی که دشمن به سمت شما بیایدپروردگارتان شما را یاری می کند نشانه ان پنج هزار فرشته است

ناشناس 1 سال قبل
2

تقوا

elx 16v 2 سال قبل
3

آری،

اگر صبرکنیدوتقوا پیشه نمایید هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شمارا یاری خواهد کرد با پنج هزار نفر از فرشتگان که نشانه های باخود دارند.

مبین خفن 2 سال قبل
17

فرمود اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید هنگامی که دشمنان ببا جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد با پنج هزار از فرشتگان که نشانه هایی از خود دارند.

نویسنده 2 سال قبل
19

صبر و ایستادگی در برابر مشکلات و توبه و پشیمانی مسلمانان از اشتباه و غفلت خود در جنگ احد آنان را شایسته این پیروزی کرد

نویسنده 2 سال قبل
3

شرایت بسیار سختخداوند به خاطر صبر تلاش انها را با ۵هزار فرشته یاری کرد

نویسنده 2 سال قبل
27

اگر صبر کنید وتقوی پیشه نمایید هنگامی که دشمنان با جوش وخروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد با پنج هزار فرشته که نشان دارند شمارو هم یاری کنند ابوالفضل دلفی

2
ناشناس 2 سال قبل

عالی بود ممنونم

نویسنده 2 سال قبل
4

صبر و تقوا

ناشناس 2 سال قبل
4

صبر و تقوا

مهدی 2 سال قبل
9

صبر و تقوا

نویسنده 2 سال قبل
19

صبر و تقوا. – ۵۰۰۰فرشته

نویسنده 2 سال قبل
-2

خداوند درجنگ احد، مسلمانان راباچه شرایطی یاری کرد؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

خداوند درجنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد

1
محمدفرهادی زرینگلی 2 سال قبل

صبرتقوا

BD 2 سال قبل
-1

وقتی همه ناامید بودند فرشته وحی به پیامبر پیامی رساند و گفت اگر صبر کنید و تقوا داشته باشید زمانی که دشمنان به شما حمله کنند خداوند شما را یاری میکند و پنج هزار نفر از فرشتگان که نشانه هایی دارند برای شما میفرستد

نویسنده 2 سال قبل
-2

فرمو اگر صبر کنیدو تقوی پیشه نمایید، هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد، با 5000 هزار فرشته که نشانه هایی با خود دارند.*شکیبا کریمی* ❤️

ناشناس😏🥸 2 سال قبل
0

با این شرایط که خداوند فرمود اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید، هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد، با ۵۰۰۰ هزار فرشته که نشانه هایی با خود دارند.

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام با صبر و استادگی در برابر مشکلات وسختی ها و تصمیم انها را ترک گاناه کرد

نویسنده 2 سال قبل
-2

نیاینازارد زکسمس

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

خداوند درجنگ اوهد مسلمانان را باچه شرایطی یاری کرد

نویسنده 2 سال قبل
-2

شرایط بسیار سختی برای مسلمانان به وجود آمده بود آنان دیگر توان جنگیدن نداشتند و نا امید شده بودن

حدیثه سید حسین پور 2 سال قبل
-2

خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه یاری کرد

نویسنده 2 سال قبل
-2

من چیزی نمی دونم

نویسنده 2 سال قبل
-2

نونم

نازدار پریشان 2 سال قبل
-1

صبر و تقوا ویاری دادن مسلمانان با5000 فرشته

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام ساناز عالیه

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیلی خوبه عالیههه

ناشناس 2 سال قبل
-2

خیلی خوبه عالیههه

متین 2 سال قبل
-1

عالیه

Gaems 2 سال قبل
-2

افرین😉

نویسنده 2 سال قبل
-1

میدانم

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدونم والا خودمم اومدم تقلب کنم😅

نویسنده 2 سال قبل
-1

خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
-1

دونات

نویسنده 2 سال قبل
-1

انتر خوب بگو

نویسنده 2 سال قبل
-1

درسته

نویسنده 2 سال قبل
2

خداوند در جنگ احد مسلمانان رابطه شرطی یاری کرد

نویسنده 2 سال قبل
1

چون نماز بخواند

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمی دانم

نویسنده 2 سال قبل
-1

کارا نمیکردیم و یک باگ واسش یه حالی دارم و نه تو آنی در عقل و منطق است و به این

نویسنده 2 سال قبل
1

بله

سما و ثنا کالرربیلتک 2 سال قبل
0

عالی👏🏻👏🏻

ممد 2 سال قبل
2

صبروتقوا

نویسنده 2 سال قبل
16

فرمود اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید هنگامی ک دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازد پروردگارتان شمارا یاری خواهد کرد با500 هزار افراشته ها ک نشانه هایی با خود دارند.

نویسنده 2 سال قبل
1

نمدونم

نویسنده 2 سال قبل
3

بخدا نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
15

بخدا من هیچی نمیدونم

7
زهرا امویی میلان 2 سال قبل

صبر و استاد گی در برابر مشکلات و توبه و پیش پشیمانی مسلمانان از اشتباه و غفلت خود در جنگ احد آنان را شایسته این پیروزی کرد

خودم 😐 2 سال قبل
4

عالیلیلیلیلیلیلیلی👏👏👏

نویسنده 2 سال قبل
1

خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد؟

نویسنده 2 سال قبل
2

خداوند درجنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

من خدا را دوست دارم

نویسنده 2 سال قبل
-1

به مسلمانان امید و روحیه داد و آنان پیروز جنگ شدند.

نویسنده 2 سال قبل
1

صبر وتقوا کنید که خداوند با 500هزار فرشته که هر کدام نشانه هایی با خود دارند

نویسنده 2 سال قبل
1

الیاس: شرایط بسیار سختی برای مسلمانان به وجود امده بود انان دیگر توان جنگیدن نداشتند و نا امید شده بودند پس خداوند به خاطر داشتن صبر و تقوا مسلمانان را با پنج هزار فرشتگان که نشانه هایی با خود داشتند یاری کرد و شایسته پیروزی نمود

برای پاسخ کلیک کنید