دانش آموزان از چه راه هایی می توانید به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کنید صفحه 166 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۶۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دانش آموزان از چه راه هایی می توانید به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) خرید کالاهای ایرانی.
2) استفاده درست از فکر و اندیشه ایرانی جهت تولید.
3) تحقیق در ورود نیازهای کشورهای همسایه و سعی در تولید و صادرات آن ها.
4) تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین.

پریچهر : ۱:تحقیق در ورود نیازهای کشورهای همسایه و سعی در تولید و صادرات آن ها.
۲:تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین.
۳: استفاده درست از فکر و اندیشه ایرانی جهت تولید.
۴: خرید کالا های ایرانی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 11 ماه قبل
0

خرید کلا ایرانی

11 ماه قبل
-1

کثافتا

-1
خر هستمخر 11 ماه قبل

کس نتت

کالا 11 ماه قبل
1

کالا

کس گنده هستم یعنی منظورم مسعود شوکتیان هستش 11 ماه قبل
1

کس ننتون بیناموسا از درس متنفرم کس کشای عوضی

محمد 11 ماه قبل
0

اس

نویسنده 11 ماه قبل
0

1) خرید کالاهای ایرانی.2) استفاده درست از فکر و اندیشه ایرانی جهت تولید.3) تحقیق در مورد نیازهای کشورهای همسایه و سعی در تولید و صادرات آن ها.4) تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین.

برای پاسخ کلیک کنید