دانش آموزان از چه راه هایی می توانید به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کنید صفحه 166 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۶۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دانش آموزان از چه راه هایی می توانید به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) خرید کالاهای ایرانی.
2) استفاده درست از فکر و اندیشه ایرانی جهت تولید.
3) تحقیق در ورود نیازهای کشورهای همسایه و سعی در تولید و صادرات آن ها.
4) تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین.

پریچهر : ۱:تحقیق در ورود نیازهای کشورهای همسایه و سعی در تولید و صادرات آن ها.
۲:تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین.
۳: استفاده درست از فکر و اندیشه ایرانی جهت تولید.
۴: خرید کالا های ایرانی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 4 روز قبل
0

خرید کلا ایرانی

4 روز قبل
0

کثافتا

0
خر هستمخر 4 روز قبل

کس نتت

کالا 4 روز قبل
0

کالا

کس گنده هستم یعنی منظورم مسعود شوکتیان هستش 4 روز قبل
0

کس ننتون بیناموسا از درس متنفرم کس کشای عوضی

محمد 4 روز قبل
0

اس

نویسنده 4 روز قبل
0

1) خرید کالاهای ایرانی.2) استفاده درست از فکر و اندیشه ایرانی جهت تولید.3) تحقیق در مورد نیازهای کشورهای همسایه و سعی در تولید و صادرات آن ها.4) تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین.

برای پاسخ کلیک کنید