افزون بر پوشش گیاهی و اندازه ذره های تشکیل دهنده زمین شیب زمین نیز در نفوذ آب به درون زمین تاثیر دارد چگونه صفحه 56 علوم هفتم

نویسنده

زمین

جواب فکر کنید صفحه ۵۶ کتاب علوم تجربی پایه هفتم افزون بر پوشش گیاهی و اندازه ذره های تشکیل دهنده زمین شیب زمین نیز در نفوذ آب به درون زمین تاثیر دارد چگونه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شیب زمین اگر زیاد باشد سرعت آب جاری زیاد می شود و آب فرصت کمی دارد تا در زمین نفوذ کند پس نفوذ پذیری خاک کم می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 5 روز قبل
3

زمین

برای پاسخ کلیک کنید