اصل 107 قانون اساسی را که مربوط به انتخاب رهبر است مطالعه کنید و چگونگی انتخاب ولی فقیه را توضیح دهید صفحه 133 دین و زندگی یازدهم

جواب پیشنهاد صفحه ۱۳۳ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم اصل 107 قانون اساسی را که مربوط به انتخاب رهبر است مطالعه کنید و چگونگی انتخاب ولی فقیه را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مردم ابتدا نمایندگان خبرگان خود را انتخاب می کنند و آن خبرگان نیز از میان فقها آن کس را که شایسته تر برای رهبری تشخیص دهند، به جامعه اعلام می کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
..... 2 سال قبل
0

.

کاربر 2 سال قبل
1

خیلی کوتاه جوابش

خ 2 سال قبل
1

ح

برای پاسخ کلیک کنید