اگر 10 دقیقه زمان دوش گرفتن در حمام طول بکشد چند لیتر آب (معادل چند لیوان) مصرف می شود؟ حساب کنید صفحه 85 مطالعات اجتماعی هفتم

نویسنده

خب معلومه هر دقیقه چهل لیتر آب مصرف میشه پس۴۰۰=10×40 یعنی درهر ده دقیقه دوش گرفتن معادل ۴۰۰ لیتر آب مصرف می شود.

جواب فعالیت صفحه ۸۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم اگر ۱۰ دقیقه زمان دوش گرفتن در حمام طول بکشد چند لیتر آب (معادل چند لیوان) مصرف می شود؟ حساب کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در هنگام دوش گرفتن هر دقیقه 20 لیتر آب مصرف می شود.
200 =10 × 10 × 20 = 200 لیتر
هر لیوان 30 میلی لیتر ( 0/03 لیتر) آب را در خود جای می دهد.
200 ÷ 0/03 = 6666/7
تقریبا برابر است با شصت و شش هزار و ششصد و هفت لیوان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 10 روز قبل
0

من نمیدونم هیچی از این فعالیت

0
Ariana 10 روز قبل

میشه 10×10×20=200

نویسنده 10 روز قبل
-1

هنوز تکمیل نکردین؟

نویسنده 10 روز قبل
2

هر لیتر تقریبا معادل چهار لیوان اب هستش10×20=200لیتر200÷4=50لیوان

نفس 10 روز قبل
1

تو خود کتاب نوشته هر لیتر معادل 4 لیوان اب پس10×20=200لیتر200÷4=50لیوان

محمد رضا 10 روز قبل
-2

خیلی خوب فهمیدمعالیه به نظرم

نویسنده 10 روز قبل
6

خب معلومه هر دقیقه چهل لیتر آب مصرف میشه پس۴۰۰=10×40 یعنی درهر ده دقیقه دوش گرفتن معادل ۴۰۰ لیتر آب مصرف می شود.

نویسنده 10 روز قبل
-2

من هیچی در این موضوع نمیدونم

نویسنده 10 روز قبل
-2

جواب

نویسنده 10 روز قبل
-2

هر لیتر اب معادل ….لیوان و هر دقیقه دوش گرفتن…لیتر اب مصرف میشود

برای پاسخ کلیک کنید