آب برخی دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه بسیار شور است به طوری که در این دریاچه ها به راحتی می توان شناور ماند و حتی روی آب روزنامه خواند چرا صفحه 22 علوم نهم

شکوه

Noooooo

نویسنده

به نظر من به خاطر چگالی بالای اب است.

نویسنده

به خاطر اینکه نمک این دریا چه بیش از حد است چگالی اب نسبت به انسان بسیار بیشتر است به طوری که در ان میتوان شناور ماند

جواب فکر کنید صفحه ۲۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم آب برخی دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه بسیار شور است به طوری که در این دریاچه ها به راحتی می توان شناور ماند و حتی روی آب روزنامه خواند چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا آب اینگونه دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه به علت حل شدن نمک زیاد در آب چگالی بالایی دارد به طوری که چگالی آب از چگالی بدن انسان بیشتر است و انسان می تواند بر روی آب شناور شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 6 ماه قبل
2

بخاطر چگالی درچه است

یونس 6 ماه قبل
-2

پس یه سوال اگر به خاطر نمک هست پس در دریای خزر هم هیچ انسانی در زیر آب فرو نمیرود

شکوه 7 ماه قبل
6

Noooooo

کریم حسینی 7 ماه قبل
0

خیلی عالی

فائزه 7 ماه قبل
1

چون چگالی دریاچه ارومیه بسیار از چگالی بدن بیشتر است و به همین دلیل میتوان بر روی آن شناور ماند.

نویسنده 7 ماه قبل
2

بلد بودین ب مام بگین😹میش ب دلیل نمک های مختلف درون آب و حل شدن باعث شده چگالی آب افزایش پیدا کندپس چو چگالی بدن ما کمتر از آب است رو آب شناور مکانیکتشکور

-1
خودم هسوم 7 ماه قبل

روی آب شناور ماندمکانیک شد اجتباه تایپیدوم

نویسنده 7 ماه قبل
1

چون چگالی آب از چگالی بدن انسان زیاد است

نویسنده 7 ماه قبل
4

به خاطر اینکه نمک این دریا چه بیش از حد است چگالی اب نسبت به انسان بسیار بیشتر است به طوری که در ان میتوان شناور ماند

نویسنده 7 ماه قبل
1

چون چگالی آب خیلی بیشتراز انسان است ما به راحتی می توانیم روی آب شناور باشیم

Delaram 7 ماه قبل
1

به دلیل شوری زیاد چگالیانها زیاد میشود و انسانها در انها غرق نمیشود

نویسنده 7 ماه قبل
5

به نظر من به خاطر چگالی بالای اب است.

نویسنده 7 ماه قبل
-2

به نظر من به خاطر چگالی آب است

نویسنده 7 ماه قبل
0

چون چگالی آب از چگالی انسان بیشتر است

نویسنده 7 ماه قبل
1

ـــــــــــــــــــــ

نویسنده 7 ماه قبل
-1

لقلی

نویسنده 7 ماه قبل
-2

به خاطر چگالی دریاچه

ناشناس 7 ماه قبل
0

به خاطر چگالی دریاچه

برای پاسخ کلیک کنید