آب برخی دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه بسیار شور است به طوری که در این دریاچه ها به راحتی می توان شناور ماند و حتی روی آب روزنامه خواند چرا صفحه 22 علوم نهم

شکوه

Noooooo

نویسنده

به نظر من به خاطر چگالی بالای اب است.

نویسنده

به خاطر اینکه نمک این دریا چه بیش از حد است چگالی اب نسبت به انسان بسیار بیشتر است به طوری که در ان میتوان شناور ماند

نویسنده

بلد بودین ب مام بگین😹میش ب دلیل نمک های مختلف درون آب و حل شدن باعث شده چگالی آب افزایش پیدا کندپس چو چگالی بدن ما کمتر از آب است رو آب شناور مکانیکتشکور

ناشناس

بخاطر چگالی درچه است

جواب فکر کنید صفحه ۲۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم آب برخی دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه بسیار شور است به طوری که در این دریاچه ها به راحتی می توان شناور ماند و حتی روی آب روزنامه خواند چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا آب اینگونه دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه به علت حل شدن نمک زیاد در آب چگالی بالایی دارد به طوری که چگالی آب از چگالی بدن انسان بیشتر است و انسان می تواند بر روی آب شناور شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زهرا 2 سال قبل
-1

چون آب شور است ؟

ناشناس 2 سال قبل
3

بخاطر چگالی درچه است

شکوه 2 سال قبل
6

Noooooo

کریم حسینی 2 سال قبل
0

خیلی عالی

فائزه 2 سال قبل
2

چون چگالی دریاچه ارومیه بسیار از چگالی بدن بیشتر است و به همین دلیل میتوان بر روی آن شناور ماند.

نویسنده 2 سال قبل
3

بلد بودین ب مام بگین😹میش ب دلیل نمک های مختلف درون آب و حل شدن باعث شده چگالی آب افزایش پیدا کندپس چو چگالی بدن ما کمتر از آب است رو آب شناور مکانیکتشکور

-2
خودم هسوم 2 سال قبل

روی آب شناور ماندمکانیک شد اجتباه تایپیدوم

نویسنده 2 سال قبل
1

چون چگالی آب از چگالی بدن انسان زیاد است

نویسنده 2 سال قبل
4

به خاطر اینکه نمک این دریا چه بیش از حد است چگالی اب نسبت به انسان بسیار بیشتر است به طوری که در ان میتوان شناور ماند

نویسنده 2 سال قبل
2

چون چگالی آب خیلی بیشتراز انسان است ما به راحتی می توانیم روی آب شناور باشیم

Delaram 2 سال قبل
1

به دلیل شوری زیاد چگالیانها زیاد میشود و انسانها در انها غرق نمیشود

نویسنده 2 سال قبل
5

به نظر من به خاطر چگالی بالای اب است.

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون چگالی آب از چگالی انسان بیشتر است

نویسنده 2 سال قبل
0

ـــــــــــــــــــــ

نویسنده 2 سال قبل
-2

لقلی

ناشناس 2 سال قبل
0

به خاطر چگالی دریاچه

برای پاسخ کلیک کنید