اسم نام مخترع حمامی که با شمع گرم میشد اختراع کیست صفحه 4 کتاب کار و فناوری هفتم

مبین شه بخش

شیخ بهایی

ناشناس

هدفش چه بوده است

..

.. شیخ بهایی

Bts

شیخ بهایی

عباس

شیخ بهایی

حمامی که با شمع گرم میشد اختراع کیست صفحه ۴ کتاب کار و فناوری هفتم اسم نام از سایت نکس لود دریافت کنید.

مخترع حمامی که با شمع گرم میشد

مخترع حمامی که با شمع گرم میشد

مخترعین و نوآوران : شیخ بهایی

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
۰۰۰ 2 سال قبل
4

شیخ بهایی

ناشناس 2 سال قبل
2

شیخ بهایی

ناشناس 2 سال قبل
8

هدفش چه بوده است

مبین شه بخش 2 سال قبل
10

شیخ بهایی

ناشناس 2 سال قبل
4

شیخ بهایی

ناشناس 2 سال قبل
4

شیخ بهایی

ناشناس 2 سال قبل
1

شیخ بهایی

یاسین حیدری 2 سال قبل
1

این حمام اختراع کی بود

3
ناشناس 2 سال قبل

شیخ بهایی

ناشناس 2 سال قبل
3

شیخ بهایی

عباس 2 سال قبل
6

شیخ بهایی

Bts 2 سال قبل
6

شیخ بهایی

ناشناس 2 سال قبل
2

جابربن حیان چه اختراعی کرد

لارا ارمی 2 سال قبل
4

شیخ بهایی

لارا ارمی 2 سال قبل
4

شیخ بهایی

ناشناس 2 سال قبل
3

شیخ بهایی

دزهجثانلف 2 سال قبل
0

حدف از نوآوری چی بود

1
ترو سننه 2 سال قبل

به تو چه این نوشته هدف یا حدف

5
2 سال قبل

هدف درسته نه حدف

ناشناس 2 سال قبل
-1

شیخ بهیی

ناشناس 2 سال قبل
2

شیخ بهایی

یاسین 2 سال قبل
4

عالی است این سایت ومعتبر است

.. 2 سال قبل
5

یهایی

.. 2 سال قبل
7

.. شیخ بهایی

:: 2 سال قبل
-1

اسم مخترع

فاطمه 2 سال قبل
2

موضوعی که می خواستم نبود

ج 2 سال قبل
0

ن

سجاد‌حبیبی 2 سال قبل
-2

ممنونم از سایتتون

برای پاسخ کلیک کنید