اسم نام مخترع حمامی که با شمع گرم میشد اختراع کیست صفحه 4 کتاب کار و فناوری هفتم

..

.. شیخ بهایی

..

یهایی

یاسین

عالی است این سایت ومعتبر است

Bts

شیخ بهایی

هدف درسته نه حدف

حمامی که با شمع گرم میشد اختراع کیست صفحه ۴ کتاب کار و فناوری هفتم اسم نام از سایت نکس لود دریافت کنید.

مخترع حمامی که با شمع گرم میشد

مخترع حمامی که با شمع گرم میشد

مخترعین و نوآوران : شیخ بهایی

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
۰۰۰ 1 ماه قبل
0

شیخ بهایی

ناشناس 1 ماه قبل
0

شیخ بهایی

ناشناس 1 ماه قبل
0

هدفش چه بوده است

مبین شه بخش 1 ماه قبل
1

شیخ بهایی

ناشناس 1 ماه قبل
-1

شیخ بهائی

ناشناس 1 ماه قبل
0

شیخ بهایی

ناشناس 1 ماه قبل
0

شیخ بهایی

ناشناس 1 ماه قبل
0

شیخ بهایی

یاسین حیدری 2 ماه قبل
1

این حمام اختراع کی بود

1
ناشناس 1 ماه قبل

شیخ بهایی

ناشناس 2 ماه قبل
0

شیخ بهایی

عباس 2 ماه قبل
2

شیخ بهایی

Bts 2 ماه قبل
5

شیخ بهایی

ناشناس 2 ماه قبل
0

جابربن حیان چه اختراعی کرد

لارا ارمی 2 ماه قبل
1

شیخ بهایی

لارا ارمی 2 ماه قبل
1

شیخ بهایی

ناشناس 2 ماه قبل
0

شیخ بهایی

دزهجثانلف 2 ماه قبل
0

حدف از نوآوری چی بود

0
ترو سننه 1 ماه قبل

به تو چه این نوشته هدف یا حدف

4
2 ماه قبل

هدف درسته نه حدف

ناشناس 2 ماه قبل
0

شیخ بهیی

ناشناس 2 ماه قبل
3

شیخ بهایی

یاسین 11 ماه قبل
5

عالی است این سایت ومعتبر است

.. 11 ماه قبل
6

یهایی

.. 11 ماه قبل
8

.. شیخ بهایی

:: 11 ماه قبل
0

اسم مخترع

فاطمه 11 ماه قبل
2

موضوعی که می خواستم نبود

ج 11 ماه قبل
1

ن

پی اس اچ 11 ماه قبل
-1

خوبه عالی

سجاد‌حبیبی 11 ماه قبل
-1

ممنونم از سایتتون

برای پاسخ کلیک کنید