اصول و قواعدی برای رژیم مصرف رسانه ای صفحه 165 تفکر و سواد رسانه ای دهم

فاطمه

لطفا جواب رو بگید

نویسنده

جواب صفحه ۱۶۵ تفکر و سواد رسانه ای یازدهم تصویر سازی میخواهم

جواب فعالیت در خانه صفحه ۱۶۵ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم اصول و قواعدی برای رژیم مصرف رسانه ای از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : متناسب با وضعیت و توانایی خود کم کم زمان استفاده خود را کم کن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
N 9 ماه قبل
0

عالی

0
ب 9 ماه قبل

عوض

نویسنده 9 ماه قبل
0

متناسب با وضعیت و توانایی خود کم کم زمان استفاده خود را کم کن

h......z 9 ماه قبل
-1

عاااااااااااااااااالی

R 9 ماه قبل
-1

خوب بود

G 9 ماه قبل
1

خوب

فاطمه 9 ماه قبل
5

لطفا جواب رو بگید

حامد 9 ماه قبل
1

خوب

0
ناشناس 9 ماه قبل

خوبه

نویسنده 9 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
4

جواب صفحه ۱۶۵ تفکر و سواد رسانه ای یازدهم تصویر سازی میخواهم

نویسنده 9 ماه قبل
0

لطفا جواب صفحه ۱۶۵ تفکر و سواد رسانه اییازدهم تصویر سازی را بدیدجواب را میخواهم فقطجوابش چیست

جوابش چیه 9 ماه قبل
0

جوابش را بدید

نویسنده 9 ماه قبل
0

خیلی خوبفاطمه سخائ

ناشناس 9 ماه قبل
0

معمولی

فاطی 9 ماه قبل
0

خوببب

فاطی 9 ماه قبل
0

خوببب

فاطی 9 ماه قبل
0

خوببب

ناشناس 9 ماه قبل
0

خوب

نویسنده 9 ماه قبل
0

باید زمان های معینی را به استفاده از رسانه اختصاص دهیم

. 9 ماه قبل
-1

سلام

.. 9 ماه قبل
1

خب

من 9 ماه قبل
1

یک جواب میخاین بگید این کارا چیه

نویسنده 9 ماه قبل
0

لطفا به من کمک کنید.

نویسنده 9 ماه قبل
0

وزنبگمیمبم

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمی دونم

برای پاسخ کلیک کنید