در چه شرایطی باید از تشویق و تنبیه استفاده کرد کدام یک از این روش ها در مورد شما موثرتر است چرا صفحه 132 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم در چه شرایطی باید از تشویق و تنبیه استفاده کرد کدام یک از این روش ها در مورد شما موثرتر است چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده :‌دلایل خوب وبدی رفتارهارابرای فرزندان خودبازگومیکنندوعقاید،ارزش هاوهنجارهای جامعه رابرای آنهاشرح می دهند.(گفت وگو).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 7 ماه قبل
0

دلایل خوب وبدی رفتارهارابرای فرزندان خودبازگومیکنندوعقاید،ارزش هاوهنجارهای جامعه رابرای آنهاشرح می دهند.(گفت وگو)

برای پاسخ کلیک کنید