در بخش زیر منظور از قطره چیست ؟ یک قطره از دل من بر روی دفتر افتاد صفحه 97 فارسی چهارم

نویسنده

یعنی یک قطره اشک از چشم من بر روی دفتر افتاد

رامیسا

درسته؟

جواب درک مطلب صفحه ۹۷ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی در بخش زیر منظور از قطره چیست ؟ یک قطره از دل من بر روی دفتر افتاد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اشک.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نبنبنبن 1 سال قبل
2

در بخش زیر منظور از قطره چیست

یلدا 2 سال قبل
-1

س

ناشناس 2 سال قبل
0

سلام بچه‌ها من ی التماس دعا دارم

ناشناس 2 سال قبل
-2

در دنکدددمممذ. تددددکوفت

ناشناس 2 سال قبل
-2

تارزبزژلتقنپقتقنثوثپثپنقنقنقنقپقپقپقپقپقپنفنفپفنفنفپفدتقتفنقنف انقلاب.

رامیسا 2 سال قبل
-2

اشک

4
رامیسا 2 سال قبل

درسته؟

فرهاد 2 سال قبل
-2

نوع قطره چشم

ناشناس 2 سال قبل
1

در بیت زیر منظور از شبنم و برگ چیست

1
محمد 2 سال قبل

منظور از شبنم همان اشک است و منظور از برگ دفتر مشق است

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام من سعیدم و می خواهم پاسخ این جواب را ببینم

اسرا بارانزهی 2 سال قبل
0

من برای شما یه شعر دارمآن روز شیشه ها را باران و برف می شست من مشق می نوشتم پروانه ظرف میشد وقتی که نامه ات را مادر برای ما خاند باران پشت شیشه آرام و بی صدا در آن نوشته بودی حال تو خوب خوب است گفتی که سنگر ما در جبهه جنوب است گفتی که ما همیشه در سایه خداییم گفتی که ما قرار است این روزها بیایم از شوق سطر اخر مادر بلند خندید چشمان مهربانش باقی زد و درخشید یک قطره شبنم از گل بر روی برگ علطید یه قطره روی شیشه مثل تگرگ غلطید یک قطر از دل من بروی دفتر افتاد یک اتفاق ساده در چشم مادر افتاد باران پشت شیشه آمد به خانه ما آرام دست خود را می زد به شانه ما

اسرا بارانزهی 2 سال قبل
-2

من برای شما یه شعر دارمآن روز شیشه ها را باران و برف می شست من مشق می نوشتم پروانه ظرف میشد وقتی که نامه ات را مادر برای ما خاند باران پشت شیشه آرام و بی صدا در آن نوشته بودی حال تو خوب خوب است گفتی که سنگر ما در جبهه جنوب است گفتی که ما همیشه در سایه خداییم گفتی که ما قرار است این روزها بیایم از شوق سطر اخر مادر بلند خندید چشمان مهربانش باقی زد و درخشید یک قطره شبنم از گل بر روی برگ علطید یه قطره روی شیشه مثل تگرگ غلطید یک قطر از دل من بروی دفتر افتاد یک اتفاق ساده در چشم مادر افتاد باران پشت شیشه آمد به خانه ما آرام دست خود را می زد به شانه ما

فاطمه 2 سال قبل
0

اشک

این ک همون شعر توی کتاب هقی 2 سال قبل
-2

جواب شکوفهچون خوشحال شده بودننازنین زهرا سجادی هستم

فاطمه لگزایی 2 سال قبل
-2

سلام سوال ۳در چهاردهم درک مطلب لطفاً جوابش را بگویید

نویسنده 2 سال قبل
1

اشک

نویسنده 2 سال قبل
6

یعنی یک قطره اشک از چشم من بر روی دفتر افتاد

نویسنده 2 سال قبل
-1

شعر مقابل منظور قطره چیست

برای پاسخ کلیک کنید