در ارتباط برقرار کردن با اعضای خانواده چه آدابی را باید رعایت کنیم صفحه 77 تفکر و سبک زندگی هفتم

نویسنده

به نیاز های همدیگر احترام بگذاریمنزاریم برای یک دقیقه هم شده ناراحت شن و احساس تنهایی داشته باشن.با کمک کردن در کار های خانه آنها را خوشحال کنیمبا درس خوانندنمان آنها را سر بلند کنیم

حیدری

احترام گذاشتن به انهارعایت قوانین خانهرفتار خوب داشتنپرخاشگر نبودن و نمیدونم

ثمین مهروان نژاد

به نظر من هر کار خوب پدر مادر را راضی میکند

Amir Ali Raisi

1-محترمانه با آنها رفتار کنیم2-در کارهایشان به آنها کمک کنیم3-خوب درس بخوانیم تا آنها از ما راضی باشند

بارانا

درکار ها بهشون کمک کنیم و احترام بگذاریم و سعی کنیم با گوش کردن حرف انها انها از ما راضی باشن

جواب فعالیت بحث کلاسی صفحه ۷۷ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم در ارتباط برقرار کردن با اعضای خانواده چه آدابی را باید رعایت کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Marjan daqiq 🕋 5 ماه قبل
0

۱ احترام گذاشتن ۲ کمک کردن ۳ خوشرویی۴. و با درس بخوانیم تا باعث افتخار خانواده مان شویم

Marjan daqiq 🕋 5 ماه قبل
1

۱ رعایت قوانین ۲ احترام گذاشتن ۳ کمک کردن به آنها ۴ خوشرویی ۵ درس بخوانیم تا باعث افتخار خانواده مان شویم

شهید گمناممممم 5 ماه قبل
-1

فرار کننننننننننننننننننننننن

ناشناس 7 ماه قبل
0

بزرگسلان

پارسا اوکی نژاد بسیج عملیات 8 ماه قبل
2

با رفتارها و کارهای مودبانه که در کارهای روزمره خود انجام می دهیم می توانیم پدر مادر و اعضای خانواده خود را راضی نگه داریم و با اخلاق های نیکو و رفتارهای مناسب می توانیم در کارهای روزمره و خانوادگی به بزرگترها و دیگران احترام بگذاریم

-1
آنا 7 ماه قبل

عالی 💓

ناشناس 8 ماه قبل
1

با رعایت قوانین و کارهای خوبی که ما می‌توانیم انجام دهیم پدر و مادرمان را راضی کرده و با رفتارهای مودبانه که در کارهای روزمره و خانوادگی انجام می دهیم می‌توانیم با پدر و مادر خود و بزرگترها و خانواده درست رفتار کنیم

نویسنده 8 ماه قبل
2

خوب بود ولی مطالب بهتر دیگه هم لطفاً بفرستید ❤️❤️✨✨

ناشناس 8 ماه قبل
-2

2

الینا 8 ماه قبل
-1

به نظر من باید به انها احترام بگذاریم ووقتی می خواهیم باآنها صحبت کتیم باید درست صحبت کنیم

منتقد 9 ماه قبل
4

نمی دونم

نویسنده 9 ماه قبل
2

به حرف ها و انتقاد هایشان گوش دهیم

2
ناشناس 9 ماه قبل

خوب بود

پردیس 9 ماه قبل
-2

نمیدونم

Gashin 9 ماه قبل
0

خیلی ممنون ♥️

نویسنده 9 ماه قبل
1

احترام به پدر ومادرشقایق

-1
الا 9 ماه قبل

باشو بی احتامی کنیم

بارانا 9 ماه قبل
5

درکار ها بهشون کمک کنیم و احترام بگذاریم و سعی کنیم با گوش کردن حرف انها انها از ما راضی باشن

ggc 9 ماه قبل
-2

yess

نویسنده 9 ماه قبل
1

مؤدبانه و با احترام گذاشتن با آنها برخورد کنیم

نویسنده 9 ماه قبل
0

والا نمیدونم

0
Marjan daqiq 🕋 5 ماه قبل

پس از درس هیچی حالیت نیست 🤣

نویسنده 9 ماه قبل
0

والا نمیدونم

Amir Ali Raisi 9 ماه قبل
5

1-محترمانه با آنها رفتار کنیم2-در کارهایشان به آنها کمک کنیم3-خوب درس بخوانیم تا آنها از ما راضی باشند

نویسنده 9 ماه قبل
3

رعایت قوانین خانوادگی، تلاش برای پیشرفت یکدیگر به کمک هم ،خوشرویی وشادمانی، احترام به یکدیگر

ناشناس 9 ماه قبل
0

عالی

به تو چه 9 ماه قبل
1

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
0

خوب است

حیدری 9 ماه قبل
13

احترام گذاشتن به انهارعایت قوانین خانهرفتار خوب داشتنپرخاشگر نبودن و نمیدونم

السا 9 ماه قبل
0

دررابط برقرارکردن باعضای خانواده چه آدابی رابایدرعایت کنیم؟

نویسنده 9 ماه قبل
14

به نیاز های همدیگر احترام بگذاریمنزاریم برای یک دقیقه هم شده ناراحت شن و احساس تنهایی داشته باشن.با کمک کردن در کار های خانه آنها را خوشحال کنیمبا درس خوانندنمان آنها را سر بلند کنیم

1
پارسا اوکی نژاد بسیج عملیات 8 ماه قبل

پاسخ خوبی دادی ها

ثمین مهروان نژاد 9 ماه قبل
6

به نظر من هر کار خوب پدر مادر را راضی میکند

نویسنده 9 ماه قبل
-1

نمیدنم

0
Marjan daqiq 🕋 5 ماه قبل

کلاس چندمی که نمیدونی؟؟

برای پاسخ کلیک کنید