در ارتباط برقرار کردن با اعضای خانواده چه آدابی را باید رعایت کنیم صفحه 77 تفکر و سبک زندگی هفتم

نویسنده

به نیاز های همدیگر احترام بگذاریمنزاریم برای یک دقیقه هم شده ناراحت شن و احساس تنهایی داشته باشن.با کمک کردن در کار های خانه آنها را خوشحال کنیمبا درس خوانندنمان آنها را سر بلند کنیم

حیدری

احترام گذاشتن به انهارعایت قوانین خانهرفتار خوب داشتنپرخاشگر نبودن و نمیدونم

آنا

عالی 💓

ثمین مهروان نژاد

به نظر من هر کار خوب پدر مادر را راضی میکند

Amir Ali Raisi

1-محترمانه با آنها رفتار کنیم2-در کارهایشان به آنها کمک کنیم3-خوب درس بخوانیم تا آنها از ما راضی باشند

جواب فعالیت بحث کلاسی صفحه ۷۷ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم در ارتباط برقرار کردن با اعضای خانواده چه آدابی را باید رعایت کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
3

یکی بگه

Marjan daqiq 🕋 2 سال قبل
4

۱ رعایت قوانین ۲ احترام گذاشتن ۳ کمک کردن به آنها ۴ خوشرویی ۵ درس بخوانیم تا باعث افتخار خانواده مان شویم

ناشناس 2 سال قبل
0

بزرگسلان

پارسا اوکی نژاد بسیج عملیات 2 سال قبل
5

با رفتارها و کارهای مودبانه که در کارهای روزمره خود انجام می دهیم می توانیم پدر مادر و اعضای خانواده خود را راضی نگه داریم و با اخلاق های نیکو و رفتارهای مناسب می توانیم در کارهای روزمره و خانوادگی به بزرگترها و دیگران احترام بگذاریم

7
آنا 2 سال قبل

عالی 💓

ناشناس 2 سال قبل
0

با رعایت قوانین و کارهای خوبی که ما می‌توانیم انجام دهیم پدر و مادرمان را راضی کرده و با رفتارهای مودبانه که در کارهای روزمره و خانوادگی انجام می دهیم می‌توانیم با پدر و مادر خود و بزرگترها و خانواده درست رفتار کنیم

نویسنده 2 سال قبل
5

خوب بود ولی مطالب بهتر دیگه هم لطفاً بفرستید ❤️❤️✨✨

الینا 2 سال قبل
4

به نظر من باید به انها احترام بگذاریم ووقتی می خواهیم باآنها صحبت کتیم باید درست صحبت کنیم

منتقد 2 سال قبل
5

نمی دونم

نویسنده 2 سال قبل
2

به حرف ها و انتقاد هایشان گوش دهیم

5
ناشناس 2 سال قبل

خوب بود

Gashin 2 سال قبل
5

خیلی ممنون ♥️

نویسنده 2 سال قبل
3

احترام به پدر ومادرشقایق

بارانا 2 سال قبل
6

درکار ها بهشون کمک کنیم و احترام بگذاریم و سعی کنیم با گوش کردن حرف انها انها از ما راضی باشن

نویسنده 2 سال قبل
2

مؤدبانه و با احترام گذاشتن با آنها برخورد کنیم

نویسنده 2 سال قبل
1

والا نمیدونم

-2
Marjan daqiq 🕋 2 سال قبل

پس از درس هیچی حالیت نیست 🤣

نویسنده 2 سال قبل
2

والا نمیدونم

Amir Ali Raisi 2 سال قبل
6

1-محترمانه با آنها رفتار کنیم2-در کارهایشان به آنها کمک کنیم3-خوب درس بخوانیم تا آنها از ما راضی باشند

نویسنده 2 سال قبل
4

رعایت قوانین خانوادگی، تلاش برای پیشرفت یکدیگر به کمک هم ،خوشرویی وشادمانی، احترام به یکدیگر

ناشناس 2 سال قبل
2

عالی

به تو چه 2 سال قبل
2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

خوب است

حیدری 2 سال قبل
15

احترام گذاشتن به انهارعایت قوانین خانهرفتار خوب داشتنپرخاشگر نبودن و نمیدونم

السا 2 سال قبل
1

دررابط برقرارکردن باعضای خانواده چه آدابی رابایدرعایت کنیم؟

نویسنده 2 سال قبل
15

به نیاز های همدیگر احترام بگذاریمنزاریم برای یک دقیقه هم شده ناراحت شن و احساس تنهایی داشته باشن.با کمک کردن در کار های خانه آنها را خوشحال کنیمبا درس خوانندنمان آنها را سر بلند کنیم

2
پارسا اوکی نژاد بسیج عملیات 2 سال قبل

پاسخ خوبی دادی ها

ثمین مهروان نژاد 2 سال قبل
6

به نظر من هر کار خوب پدر مادر را راضی میکند

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدنم

0
Marjan daqiq 🕋 2 سال قبل

کلاس چندمی که نمیدونی؟؟

برای پاسخ کلیک کنید