در انتخاب شغل باید به چه نکاتی توجه کنیم صفحه 170 تفکر و سبک زندگی هشتم

مهرسا پرسپولیسی

وقتی می خواهیم شغلی را انتخاب کنیم باید توجّه کنیم که:○آیا با رشته ی تحصیلی مان مطابقت دارد؟○آیا تخصّص کافی برای برآمدن از پس آن شغل را داریم؟○تاکنون تجربه ای در زمینه ی آن شغل داشته ایم؟○میزان درآمد آن با ساعات کاری و سختی کار همخوانی دارد؟○آیا امکان پیشرفت و ارتقاء در آن کار وجود دارد؟

جواب فعالیت صفحه ۱۷۰ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم در انتخاب شغل باید به چه نکاتی توجه کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آب 3 ماه قبل
0

جواب ها را بدید

مهرسا پرسپولیسی 7 ماه قبل
5

وقتی می خواهیم شغلی را انتخاب کنیم باید توجّه کنیم که:○آیا با رشته ی تحصیلی مان مطابقت دارد؟○آیا تخصّص کافی برای برآمدن از پس آن شغل را داریم؟○تاکنون تجربه ای در زمینه ی آن شغل داشته ایم؟○میزان درآمد آن با ساعات کاری و سختی کار همخوانی دارد؟○آیا امکان پیشرفت و ارتقاء در آن کار وجود دارد؟

علی 7 ماه قبل
-1

د

برای پاسخ کلیک کنید