در بخشی از حیاط مدرسه که شیب دار است به وسیله آب پاش پارچ یا غیره مقداری آب در چند نقطه نزدیک به هم در سطح زمین بریزید سپس میسر حرکت آب را رسم کنید رسم خود را با شکل رو به رو مقایسه کنید صفحه 49 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۴۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم در بخشی از حیاط مدرسه که شیب دار است به وسیله آب پاش پارچ یا غیره مقداری آب در چند نقطه نزدیک به هم در سطح زمین بریزید سپس میسر حرکت آب را رسم کنید رسم خود را با شکل رو به رو مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ریحانه 1 سال قبل
-1

جواب

عرفان اربابی 2 سال قبل
0

نمایش بارش و سرنوشت آب پس از بارش

1
حوضه ابریز درست است 2 سال قبل

حوضه آبریز جواب درست

عرفان اربابی 2 سال قبل
1

نمایش بارش و سرنوشت آب پس از بارش

یاسمن انواری 2 سال قبل
0

نمایش بارش و سرنوشت آب پس از بارش

نویسنده 2 سال قبل
1

حوضه آبریز

Tida 2 سال قبل
0

به مناطقی که آب های سطحی آن منطقه توسط رود و انشعابات آن منطقه مرتفع به سمت نقطه پست تر حرکت میکند( به آن حوضه آبریز گفته میشود)

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمایش سرنوشت اب پس از بارش بارانمهسان فرهانی

برای پاسخ کلیک کنید