در بخشی از حیاط مدرسه که شیب دار است به وسیله آب پاش پارچ یا غیره مقداری آب در چند نقطه نزدیک به هم در سطح زمین بریزید سپس میسر حرکت آب را رسم کنید رسم خود را با شکل رو به رو مقایسه کنید صفحه 49 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۴۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم در بخشی از حیاط مدرسه که شیب دار است به وسیله آب پاش پارچ یا غیره مقداری آب در چند نقطه نزدیک به هم در سطح زمین بریزید سپس میسر حرکت آب را رسم کنید رسم خود را با شکل رو به رو مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
عرفان اربابی 13 روز قبل
0

نمایش بارش و سرنوشت آب پس از بارش

0
حوضه ابریز درست است 13 روز قبل

حوضه آبریز جواب درست

عرفان اربابی 13 روز قبل
1

نمایش بارش و سرنوشت آب پس از بارش

یاسمن انواری 13 روز قبل
2

نمایش بارش و سرنوشت آب پس از بارش

نویسنده 13 روز قبل
0

حوضه آبریز

Tida 13 روز قبل
0

به مناطقی که آب های سطحی آن منطقه توسط رود و انشعابات آن منطقه مرتفع به سمت نقطه پست تر حرکت میکند( به آن حوضه آبریز گفته میشود)

نویسنده 13 روز قبل
0

نمایش سرنوشت اب پس از بارش بارانمهسان فرهانی

برای پاسخ کلیک کنید