در کشور هایی که رشد جمعیت زیاد است کدام گروه سنی افزایش می یابد؟ صفحه 75 مطالعات اجتماعی هفتم

رخشانی

کودک و نوجوان

باعث رشد مثبت کشور میشود.

و علم پیشرفت میکند و فعالیت های اقتصادی درست پیش میرود..

جواب فعالیت صفحه ۷۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم در کشور هایی که رشد جمعیت زیاد است کدام گروه سنی افزایش می یابد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گروه سن نوجوان و جوان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رخشانی 1 سال قبل
4

کودک و نوجوان

باعث رشد مثبت کشور میشود.

و علم پیشرفت میکند و فعالیت های اقتصادی درست پیش میرود..

ادرین 1 سال قبل
1

نوجوان وجوا

...... 2 سال قبل
0

نوجوان و جوان

رضا 2 سال قبل
1

ک

متین ساکی 2 سال قبل
1

درکشورهایی که جمعیت زیاداست کدام گروه سنی افزایش پیدامیکند

نویسنده 2 سال قبل
1

کودک و جوانان

نویسنده 2 سال قبل
0

کودوک و نوجوان

برای پاسخ کلیک کنید