در دوره اسلامی به دانشمندان حکیم می گفتند چون آنها علوم مختلف را می دانستند و در چند علم استاد بودند چند مثال بزنید صفحه 48 مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت صفحه ۴۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم در دوره اسلامی به دانشمندان حکیم می گفتند چون آنها علوم مختلف را می دانستند و در چند علم استاد بودند چند مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 10 روز قبل
1

دانشمندان صفحه 47 همه شان

نویسنده 10 روز قبل
0

در دوره ی اسلامی بع دانشمندان چه میگفتن

برای پاسخ کلیک کنید