اگر درون آب به جای میخ داغ میخ سردی که درون فریزر یا جایخی قرار داشته است بیندازیم چه اتفاقی می افتد؟ دمای میخ و آب چگونه تغییر می کنند؟ این بار کدام یک انرژی از دست می دهد و کدام یک انرژی می گیرد؟ صفحه 85 علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه ۸۵ کتاب علوم تجربی پایه هفتم اگر درون آب به جای میخ داغ میخ سردی که درون فریزر یا جایخی قرار داشته است بیندازیم چه اتفاقی می افتد؟ دمای میخ و آب چگونه تغییر می کنند؟ این بار کدام یک انرژی از دست می دهد و کدام یک انرژی می گیرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دمای آب لوله کشی حدود 20 درجه است پس از انداختن میخ داغ دمای آن بالا تر می رود آب انرژی گرمایی را از میخ می گیرد و میخ انرژی خود را از دست می دهد و سرد می شود. همیشه گرما از جسم گرم به جسم سرد منتقل میشود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-1

من اینارو نمیخوام

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدانم

0
ممنان 2 سال قبل

ممنوننننن

برای پاسخ کلیک کنید