در داستان کودکی بر آب کدام بخش ها به پشتیبانی خدا از انسان های خوب اشاره می کند صفحه 18 هدیه های آسمان چهارم

ویدا

خداب مهربان همیشه وهمه جا پشتیبان انسان های خوب است به نظر شما داستان کودکی در آب کدام بخش ها به پشتیبانی خدا از انسان های خوب اشاره می کند🤔

باران عزیزی

جواب

ساحل

من پیدا کردم جواب وقتی مادر حضرت موسی کودکش رادر رود نیل رها کرد

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۸ کتاب هدیه های آسمان پایه کلاس چهارم ابتدایی دبستان در داستان کودکی بر آب کدام بخش ها به پشتیبانی خدا از انسان های خوب اشاره می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نگهداری و محافظت از حضرت موسی در رود نیل، متقاعد کردن فرعون از نکشتن حضرت موسی و به فرزندی قبول کردن ایشان، قبول نکردن شیرهای دایه های غریبه و قبول کردن شیر مادر خود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
اصیلا 😍🌷🌷 1 سال قبل
0

سلام بله

ناشناس 1 سال قبل
1

بله

نرگس خانوم😍😘😘😘 2 سال قبل
0

لطفا جواب را بگید

زهرا 2 سال قبل
0

جواببببب

ساحل 2 سال قبل
3

من پیدا کردم جواب وقتی مادر حضرت موسی کودکش رادر رود نیل رها کرد

باران عزیزی 2 سال قبل
8

جواب

نویسنده 2 سال قبل
1

ض

فاطمه 2 سال قبل
-2

نمی دونم

ث 2 سال قبل
0

من ایلان هرچه گشتم پیدا نکردم تو اینجا هم نتونستم پیدا کنم آخه چقدر بگردم و پیدا کنم آخه ؟ میشه شما به من بگینلطفا 🙏🙏🙏🙏🙏 تورو خدا

نویسنده 2 سال قبل
0

در داستان

8
ویدا 2 سال قبل

خداب مهربان همیشه وهمه جا پشتیبان انسان های خوب است به نظر شما داستان کودکی در آب کدام بخش ها به پشتیبانی خدا از انسان های خوب اشاره می کند🤔

نویسنده 2 سال قبل
1

خدا حضرت موسی را دوست داشت و به مادر حضرت موسی دستور داد که حضرت موسی را به رودخانه ی نیل بیندازدسیده نرگس لیاقت نیا

نویسنده 2 سال قبل
0

اسرامهدی زاده

نویسنده 2 سال قبل
0

کدام بخش از درس ۲ به پشتیبانی خدا از انسان های خوب اشاره می کند

ارتینا عمانی❤💖 2 سال قبل
-1

بد نبود

نویسنده 2 سال قبل
-1

حضرت موسی سومین پیامبر اولوالعزم ما مسلمانان است مهسا

نویسنده 2 سال قبل
0

حضرت موسی سومین پیامبر الو لازم ما مسلمانان استمهسا

مهسا 2 سال قبل
-2

حضرت موسی سومین پیامبر اولو لعزم ما مسلمانان است

نویسنده 2 سال قبل
-1

کدام بخش از داستان کودکی درآب به پشتبانی خدا از انسان های خوب اشاره می؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

المیرا نیکخواین

برای پاسخ کلیک کنید