در داستان کودکی بر آب کدام بخش ها به پشتیبانی خدا از انسان های خوب اشاره می کند صفحه 18 هدیه های آسمان چهارم

باران عزیزی

جواب

ویدا

خداب مهربان همیشه وهمه جا پشتیبان انسان های خوب است به نظر شما داستان کودکی در آب کدام بخش ها به پشتیبانی خدا از انسان های خوب اشاره می کند🤔

نویسنده

کدام بخش از داستان کودکی درآب به پشتبانی خدا از انسان های خوب اشاره می؟

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۸ کتاب هدیه های آسمان پایه کلاس چهارم ابتدایی دبستان در داستان کودکی بر آب کدام بخش ها به پشتیبانی خدا از انسان های خوب اشاره می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نگهداری و محافظت از حضرت موسی در رود نیل، متقاعد کردن فرعون از نکشتن حضرت موسی و به فرزندی قبول کردن ایشان، قبول نکردن شیرهای دایه های غریبه و قبول کردن شیر مادر خود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 5 ماه قبل
0

اسرائیل ذذودلا

ناشناس 5 ماه قبل
0

اسرائیل ذذودلا

فرا نه 8 ماه قبل
2

جواب

باران عزیزی 8 ماه قبل
6

جواب

نویسنده 8 ماه قبل
0

ض

فاطمه 8 ماه قبل
0

نمی دونم

ث 8 ماه قبل
0

من ایلان هرچه گشتم پیدا نکردم تو اینجا هم نتونستم پیدا کنم آخه چقدر بگردم و پیدا کنم آخه ؟ میشه شما به من بگینلطفا 🙏🙏🙏🙏🙏 تورو خدا

نویسنده 8 ماه قبل
-2

این درس در اول تا چهارم است که آره بچه دار نمیشود و مادر حضرت موسی حضرت موسی را به دریاچه نیل فرستاد

1
هدیه بداغی مفرد 8 ماه قبل

هدیه های اسمان

نویسنده 8 ماه قبل
0

در داستان

5
ویدا 8 ماه قبل

خداب مهربان همیشه وهمه جا پشتیبان انسان های خوب است به نظر شما داستان کودکی در آب کدام بخش ها به پشتیبانی خدا از انسان های خوب اشاره می کند🤔

نویسنده 8 ماه قبل
-2

هابلالتالردتبب

نویسنده 8 ماه قبل
-1

خدا حضرت موسی را دوست داشت و به مادر حضرت موسی دستور داد که حضرت موسی را به رودخانه ی نیل بیندازدسیده نرگس لیاقت نیا

نویسنده 8 ماه قبل
0

اسرامهدی زاده

نویسنده 8 ماه قبل
0

کدام بخش از درس ۲ به پشتیبانی خدا از انسان های خوب اشاره می کند

ارتینا عمانی❤💖 8 ماه قبل
-1

بد نبود

نویسنده 8 ماه قبل
-1

حضرت موسی سومین پیامبر اولوالعزم ما مسلمانان است مهسا

نویسنده 8 ماه قبل
0

حضرت موسی سومین پیامبر الو لازم ما مسلمانان استمهسا

مهسا 8 ماه قبل
-2

حضرت موسی سومین پیامبر اولو لعزم ما مسلمانان است

نویسنده 8 ماه قبل
3

کدام بخش از داستان کودکی درآب به پشتبانی خدا از انسان های خوب اشاره می؟

نویسنده 8 ماه قبل
-1

المیرا نیکخواین

برای پاسخ کلیک کنید