اگر تقسیم کاستمان وجود نداشت آیا تولید مثل جنسی امکان پذیر بود؟ صفحه 71 علوم هشتم

نویسنده

خیر در تقسیم میتوزفام تن هانصف میشوندوهر گامت۲۳ فام تن دارد که پس از لقاح یک یاخته ۴۶ فام تن حاصل میشود نیلوفر

فاطمه

خیر چون گامت ها حاصل تقسیم میوز هستند

جواب فعالیت صفحه ۷۱ کتاب علوم تجربی پایه هشتم اگر تقسیم کاستمان وجود نداشت آیا تولید مثل جنسی امکان پذیر بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در مرحله اول برای تشکیل گامت ها تقسیم میوز صورت گرفته وتعداد کروموزم کاهش می یا بد در مرحله ی رشد تقسیم میتوز صورت می گیرد.

گلناز : در مرحله اول برای تشکیل گامت ها تقسیم میوز صورت گرفته وتعداد کروموزم کاهش می یا بد در مرحله ی رشد تقسیم میتوز صورت می گیرد.

نیلوفر : خیر در تقسیم میتوزفام تن هانصف میشوندوهر گامت۲۳ فام تن دارد که پس از لقاح یک یاخته ۴۶ فام تن حاصل میشود .

صبا نظری : خیر چون برای تشکیل گامت به تقسیم میوز لازم است وبدون او تولید مثل امکان پذیر نمی باشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
meli~_ 2 سال قبل
0

کدام یاخته زیر را تقسیم کارتون حاصل شد؟ الف:) زاده. ب:) پوست ج:) تخمدان

د:) تخم

امیر 2 سال قبل
0

خیر امکان پذیر نبود زیرا

اولا تقسیم کاستمان فقط در اندام تولیدمثلی صورت میگرد

وبه خاطر اینکه اگر غیر از این بود یعنی گامت ها حاصل تقسیم میتوز بودند اینگونه هر گامت ۴۶کروموزوم داشت که پس از لقاح یاخته تخم ایجوری۹۲فام تن داشت ومیشه گفت که اصلا نسل فرد تغییر میکنه

ولی تقسیم کاستمان(میوز)سبب میشود که گامت ها هرکدام ۲۳فام تن داشته باشند ودراثر عمل لقاح یاخته تخم ۴۶فام تن دارد

0
امیر 2 سال قبل

درکل بدون تقسیم کاستمان تولید مثل جنسی امکان پذیر نبود

گلناز آذرنیوند 2 سال قبل
1

در مرحله اول برای تشکیل گامت ها تقسیم میوز صورت گرفته وتعداد کروموزم کاهش می یا بد در مرحله ی رشد تقسیم میتوز صورت می گیرد.

فاطمه 2 سال قبل
3

خیر چون گامت ها حاصل تقسیم میوز هستند

نویسنده 2 سال قبل
6

خیر در تقسیم میتوزفام تن هانصف میشوندوهر گامت۲۳ فام تن دارد که پس از لقاح یک یاخته ۴۶ فام تن حاصل میشود نیلوفر

Hamraz 2 سال قبل
1

چرا کپی هم نوشتید

یحیی 2 سال قبل
-1

عالیه

نویسنده 2 سال قبل
0

نمدونم

نویسنده 2 سال قبل
2

جواب:خیرمیشودچون باتقسیم میوز(کاستمان)تولیدمثل جنسی امکان پذیراست

نویسنده 2 سال قبل
2

خیر چون برای تشکیل گامت به تقسیم میوز لازم است و بدون او هرگز تولید مثل امکان پذیر نمیباشدتینا خضرزاده

زهرا مردان زاده 2 سال قبل
0

اگر هم امکان پذیر بود یاخته تخم و جنینی که به وجود می آمد مشکلاتی داشت برای مثال ۴۶ کرموزوم از پدر و ۴۶ کروموزم از مادر مجموعا ۹۲ کروموزم که اگر امکان پذیر بود نسل به نسل تعدادکروموزم ها افزایش می یافت

برای پاسخ کلیک کنید