اگر کسی که روزه گرفته پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود وظیفه اش چیست؟ صفحه 131 دین و زندگی دهم

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۳۱ کتاب دین و زندگی پایه دهم اگر کسی که روزه گرفته پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود وظیفه اش چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نماز او شکسته ونباید روزه بگیرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید