اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد روزه اش چه حکمی دارد صفحه 130 دین و زندگی دهم

یونس

اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد یل بیاشامد روزه اش باطل میشود؟

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۳۰ کتاب دین و زندگی پایه دهم اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد روزه اش چه حکمی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : روزه اش صحیح است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
0

خیر

افق 6 ماه قبل
0

یل

یونس 6 ماه قبل
3

اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد یل بیاشامد روزه اش باطل میشود؟

2
ترلان 4 ماه قبل

خیر باطل نیست

برای پاسخ کلیک کنید