در روز قیامت بهشتیان از دوزخیان می پرسند «چه چیزی این گونه شما را به سوی جهنم کشاند؟» صفحه 119 هدیه های آسمان پنجم

نویسنده

ما از نمازگزارن نبودیم اگ میشه بگین صفحه چند دینی هشتم است سارینا محمدی

نویسنده

چیزی نمیدانم 🙂 اگر میدانستم از گوگل نمیپرسیدم

نویسنده

ما از نمازگزاران نبودیم

ناشناس

1_ما از نمیزارن بودیم 2_به فقیر و تهیدست طعام میدادیم 3_مشغول کارها و گفتار های بیهوده بودیم 4_ به روز جزا اعتقاد داشتیم

سارینا

ما از نمازگزاران نبودیم

جواب برسی کنید صفحه ۱۱۹ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان در روز قیامت بهشتیان از دوزخیان می پرسند «چه چیزی این گونه شما را به سوی جهنم کشاند؟» از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آیات 42 تا 46 سوره ی مدثر:.
(سپس به آن ها متوجه شده می گویند) چه چیز شما را به دوزخ در آورد؟ (42).
گویند؛ ما از نمازگزاران نبودیم. (43).
و به فقیر و تهیدست طعام نمی دادیم. (44).
و با اهل باطل (در کارها و گفتارهای بیهوده) غور می کردیم. (45).
و روز جزا را تکذیب و انکار می کردیم . (46).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
:) 1 ماه قبل
1

مرسی🖇️🖤

بتوچه 1 ماه قبل
1

بتوچه ابله چرا اومدی اینجا برو یه سایت دیگه

نازنین 7 ماه قبل
1

در حال کار ها و صحبت ها بیهوده بودیم. نازنین رستمی

ناشناس 7 ماه قبل
4

1_ما از نمیزارن بودیم 2_به فقیر و تهیدست طعام میدادیم 3_مشغول کارها و گفتار های بیهوده بودیم 4_ به روز جزا اعتقاد داشتیم

2
ناشناس 7 ماه قبل

ما از نماز گران نبودیم

ناشناس 7 ماه قبل
-1

عالی بوت به درس من کمک کرد

نویسنده 11 ماه قبل
5

ما از نمازگزاران نبودیم

نویسنده 11 ماه قبل
6

ما از نمازگزارن نبودیم اگ میشه بگین صفحه چند دینی هشتم است سارینا محمدی

1
محمدرضا 11 ماه قبل

سارینا خانم! صفحه 31 دینی هشتم هستش

سارینا 11 ماه قبل
3

ما از نمازگزاران نبودیم

نویسنده 11 ماه قبل
5

چیزی نمیدانم 🙂 اگر میدانستم از گوگل نمیپرسیدم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

ممنون

اوا 11 ماه قبل
-2

ما از نمازگزاران نبودیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

نویسنده 11 ماه قبل
0

دورخنیان در پاسخی چه چیزی به سوال چه چیزی را به دوزخ کشانید چه پاسخی می دهید

2
لم نکن من المصلین 10 ماه قبل

لم نکن من المصلین

برای پاسخ کلیک کنید