در روز قیامت بهشتیان از دوزخیان می پرسند «چه چیزی این گونه شما را به سوی جهنم کشاند؟» صفحه 119 هدیه های آسمان پنجم

نویسنده

چیزی نمیدانم 🙂 اگر میدانستم از گوگل نمیپرسیدم

نویسنده

ما از نمازگزارن نبودیم اگ میشه بگین صفحه چند دینی هشتم است سارینا محمدی

سارینا

ما از نمازگزاران نبودیم

نویسنده

ما از نمازگزاران نبودیم

ناشناس

1_ما از نمیزارن بودیم 2_به فقیر و تهیدست طعام میدادیم 3_مشغول کارها و گفتار های بیهوده بودیم 4_ به روز جزا اعتقاد داشتیم

جواب برسی کنید صفحه ۱۱۹ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان در روز قیامت بهشتیان از دوزخیان می پرسند «چه چیزی این گونه شما را به سوی جهنم کشاند؟» از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آیات 42 تا 46 سوره ی مدثر:.
(سپس به آن ها متوجه شده می گویند) چه چیز شما را به دوزخ در آورد؟ (42).
گویند؛ ما از نمازگزاران نبودیم. (43).
و به فقیر و تهیدست طعام نمی دادیم. (44).
و با اهل باطل (در کارها و گفتارهای بیهوده) غور می کردیم. (45).
و روز جزا را تکذیب و انکار می کردیم . (46).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
:) 1 سال قبل
1

مرسی🖇️🖤

بتوچه 1 سال قبل
0

بتوچه ابله چرا اومدی اینجا برو یه سایت دیگه

نازنین 2 سال قبل
2

در حال کار ها و صحبت ها بیهوده بودیم. نازنین رستمی

ناشناس 2 سال قبل
4

1_ما از نمیزارن بودیم 2_به فقیر و تهیدست طعام میدادیم 3_مشغول کارها و گفتار های بیهوده بودیم 4_ به روز جزا اعتقاد داشتیم

2
ناشناس 2 سال قبل

ما از نماز گران نبودیم

نویسنده 2 سال قبل
5

ما از نمازگزاران نبودیم

نویسنده 2 سال قبل
8

ما از نمازگزارن نبودیم اگ میشه بگین صفحه چند دینی هشتم است سارینا محمدی

2
محمدرضا 2 سال قبل

سارینا خانم! صفحه 31 دینی هشتم هستش

سارینا 2 سال قبل
7

ما از نمازگزاران نبودیم

نویسنده 2 سال قبل
10

چیزی نمیدانم 🙂 اگر میدانستم از گوگل نمیپرسیدم

نویسنده 2 سال قبل
0

برای پاسخ کلیک کنید