در صورت بروز گرفتگی و کشیدگی ماهیچه و درد ماهیچه ای چه باید بکنیم صفحه 46 علوم هشتم

جواب تحقیق و پژوهش صفحه ۴۶ کتاب علوم تجربی هشتم در صورت بروز گرفتگی و کشیدگی ماهیچه و درد ماهیچه ای چه باید بکنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کشیدگی ماهیچه :در اثر بلند کردن یک جسم سنگین یا کشیده شدن ناگهانی زرد پی ایجاد می شود. درد ماهیچه :در اثر کار زیاد برای بدن هایی که ورزش و نرمش کمی دارند بوجود می اید با استراحت و حمام آب گرم درد از بین می رود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید