در زمان های قدیم انسان چگونه پیام خود را به دیگران منتقل می کرد صفحه 49 تفکر و سبک زندگی هشتم

نویسنده

درزمان قدیم انسان پیام را هم از اطریق کبوتر .دود.تلگراف.نامه ران و… به دیگران منتقل میکردند

استاد امیر

ماشا اللهخیلی عالی بود

نویسنده

از طریق دوداز طریق پرنده های نامه بر

نویسنده

قدیمی ترین رسانه ها ک به انها رسانه های فردی میگفتند؛ سخن گفتن -حرکات دست-حالت چهره بود، که انسان از طریق انها پیام خود را به دیگری منتقل میکرد.

نویسنده

روی سنگ مینوشتنروی دیوار غارهاروی پوسته حیواناتی که شکار میکردن

جواب فعالیت صفحه ۴۹ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم در زمان های قدیم انسان چگونه پیام خود را به دیگران منتقل می کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

بله

نویسنده 2 سال قبل
8

از طریق دوداز طریق پرنده های نامه بر

دخترک شیطون 2 سال قبل
5

درست بود😍

امیرحسین 2 سال قبل
3

از طریق دود ـ تلگراف ـ

ناشناس 2 سال قبل
-2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
5

روی سنگ مینوشتنروی دیوار غارهاروی پوسته حیواناتی که شکار میکردن

ناشناس 2 سال قبل
0

از طریق دود، تلگراف، پرنده های نامه بر، پیک، نامه،

😊 2 سال قبل
-2

از طریق دود ، رادیو، پرندگان نامه بر ، تلگراف

نویسنده 2 سال قبل
1

انتقال پیام از طریق دود و اتش از طریق پرندگاناز طریق چابک سواران از طریق اشخاص تیز پا و دوندهانتشار پیام از طریق دهل یا طبلمحمد زاده

محمدزاده 2 سال قبل
-2

از طریق دهل یا طبل از طریق پرندگان از طریق اشخاص تیز پا و دونده از طریق دود و اتش

نویسنده 2 سال قبل
2

از طریق آتش،تبل،پرنده و…..

Arina 2 سال قبل
1

از طریق آتش،طبل،پرنده و…..

عالیه😃😍 2 سال قبل
-1

خیلی عالی بو آفرین😍

0
ناشناس 2 سال قبل

آنها در یک کاغذ یک نامه می نوشتند و به وسیله ی پرنده نامه رسان پیام خود را به دیگران منتقل میکردند

نویسنده 2 سال قبل
-1

من چه

نویسنده 2 سال قبل
0

از طریق پیک ونامه.در گذشته انسان ها برای برقراری ارتباط،از راه دور وسایلی مثل کبوتران پیغام بر،دوندگان تیز پا،اسب سواران تند رو،اعلام خبر با اتش ودود،و…..استفاده میکردن

نویسنده 2 سال قبل
9

درزمان قدیم انسان پیام را هم از اطریق کبوتر .دود.تلگراف.نامه ران و… به دیگران منتقل میکردند

8
استاد امیر 2 سال قبل

ماشا اللهخیلی عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

با پیک و نامه

نویسنده 2 سال قبل
6

قدیمی ترین رسانه ها ک به انها رسانه های فردی میگفتند؛ سخن گفتن -حرکات دست-حالت چهره بود، که انسان از طریق انها پیام خود را به دیگری منتقل میکرد.

نویسنده 2 سال قبل
1

آنها در یک کاغذ یک نامه می نوشتند و به وسیله ی پرنده نامه رسان پیام خود را به دیگران منتقل میکردند

در آن زمان تکنولوژی گوشی وجود نداشته است سعی کنیم اطلاعات خود را ببریم بالا 2 سال قبل
-1

در آن زمان تکنولوژی گوشی وجود نداشته است سعی کنیم اطلاعات خود را افزایش دهیم

نویسنده 2 سال قبل
2

انسان های قدیم با سخن گفتن،حرکات دست وچهره پیام خود را به یک دیگر انقال می دهندخدیجه روانان

ناشناس 2 سال قبل
-2

از طریق تقلبی

برای پاسخ کلیک کنید