در سوره توحید به کدام صفت های خداوند اشاره شده است صفحه 11 هدیه های آسمان ششم

نویسنده

بی نیازی خداوند

نویسنده

سلام صفحه ۱۱دراین سوره به کدام صفت خداوند اشاره شده است؟یکتا بودن خدا بی نیاز خداوند و اینکه خداوند و در پدر مادر و فرزندی ندارد و او بی همتا و بی نظیر است.

نویسنده

یکتایی و مهربانی و بخشندگی و دانایی و توانایی

.....

در سوره ی توحید ایه دوم به بی نیازی خداوند متعال اشاره شده است

آرمی

بابا جواب میخواهیمنمی خوایم جواب بدیم که😐😐آرمیبی تی اس

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۱ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم در سوره توحید به کدام صفت های خداوند اشاره شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکتا و یگانگی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
هستی 24 روز قبل
0

به یکتایی و بی نیازی و اینکه فرزندی ندارد و فرزنده کسی نیست❤

ناشناس 1 ماه قبل
-1

بله درسته

یه کیپاپر بدبخت 😭🦕 2 ماه قبل
2

جواب; یکتایی.. بی‌نیازی.. یگانه‌ای.. بی‌همانندی 🌚🦖

🚬🗿 2 ماه قبل
0

من دنبال جوابم😐🥀☕💔

0
اره منم 1 ماه قبل

منم

ناشناس 9 ماه قبل
1

در سوره توحید نشان میدهد که خدا بخشنده مهربان و بی نیاز هست

ارسام 11 ماه قبل
3

مهربانی

نویسنده 11 ماه قبل
6

نام این سوره اخلاص یا توحید نام داردچون یه یکتایی و یکی بودن خدا اشاره دارد و مفهومش همین است و اینکه خداوند بی نیاز استملودی

نویسنده 11 ماه قبل
1

من کلاس ششمم وجواب این سوال را میخواهمایلیا هاشمی

[email protected] 11 ماه قبل
6

در این سوره به یکتایی و مهربانی و پاکی و درستی و….. خداوند اشاره شده ایت

نویسنده 11 ماه قبل
1

یکتایی خداوند

❤عالی بود عرفان جان ❤ 11 ماه قبل
4

خیلی خیلی مفید بود 👍👍👍👍👍👍💋💋💋♥♥♥🌹🌹🌹

نویسنده 11 ماه قبل
0

یکتا و یگانگی محمداحسان خزاعی

نویسنده 11 ماه قبل
4

یکتا و یگانگی

-1
سوره توحید صفت یگانگی و بی نیازی خدا اشاره شده است 11 ماه قبل

دیار احمد نزاد کورانی

نویسنده 11 ماه قبل
0

ع

نویسنده 11 ماه قبل
4

بی نیازی

نویسنده 11 ماه قبل
1

یکتایی

نویسنده 11 ماه قبل
1

یگانهگی و ستایش

نویسنده 11 ماه قبل
2

نمی دونم خودم دنبال حوابشم😑😑😑

نویسنده 11 ماه قبل
3

سلام

4
نویسنده 11 ماه قبل

در سوره ی توحید به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟؟؟؟؟؟

-1
امیرمهدی 11 ماه قبل

در سوره توحید به کدام صفت های خداوند اشاره شده…درس ۱۱ کلاس ششم

نویسنده 11 ماه قبل
0

در این سوره به کدام صفت های خدا وند اشاره شده است ملکیا فقیری

استار 11 ماه قبل
0

عالی💫

نویسنده 11 ماه قبل
0

خب من چیزی نمیدونم😐

ناشناس 11 ماه قبل
1

بی نیازیسیده حلما

نویسنده 11 ماه قبل
1

به یگانگی و یکتایی و بزرگ بودن و پاکی خدا و…….. خدا اشاره شده است.

0
ناشناس 11 ماه قبل

یکتایبی نیازیفرزندی نداردو زاییده نشده استو همتا و هماننده ای برای اون وجود ندارد♥️❤

0
نویسنده 11 ماه قبل

حاجی به ما گفته ۶ تا صفت

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمیدونم خودمم موندم یعنی چی 😂😐💔

بیتا 11 ماه قبل
1

نمیدونم خودمم موندم یعنی چی 😂😐💔

نویسنده 11 ماه قبل
0

یکتایی بی مانندی بی نیازی

آرمی 11 ماه قبل
8

بابا جواب میخواهیمنمی خوایم جواب بدیم که😐😐آرمیبی تی اس

3
Bts♡army 11 ماه قبل

دقیقا

نویسنده 11 ماه قبل
0

یگانگی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

یکتایی و یگانگی

نویسنده 11 ماه قبل
3

دانایی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

بی نیاز بودن

نویسنده 11 ماه قبل
0

یکتاییو یگانگی عباسی

نویسنده 11 ماه قبل
0

بی مانندی ، یکتایی، بی نیازی

نویسنده 11 ماه قبل
1

یگانگی و بی نیازی

0
ناشناس 11 ماه قبل

یکتایبی نیازیفرزندی نداردو زاییده نشده استو همتا و هماننده ای برای اون وجود ندارد♥️❤

نویسنده 11 ماه قبل
0

۱علم و دانایی ۲بی نیازی خداوند ۳یکتا۴یگانی

0
ناشناس 11 ماه قبل

بله درست است ممنونم

..... 11 ماه قبل
8

در سوره ی توحید ایه دوم به بی نیازی خداوند متعال اشاره شده است

6
💘💘💘 11 ماه قبل

بله درستــــه مـــــمـــــن‍ـــــونـــم💖💖

1
💘💘💘 11 ماه قبل

بله درستــــه مـــــمـــــن‍ـــــونـــم💖💖

نویسنده 11 ماه قبل
3

یکتا

نویسنده 11 ماه قبل
10

بی نیازی خداوند

نویسنده 11 ماه قبل
1

چهار صفت خداوند در سوره توحید

نویسنده 11 ماه قبل
0

وقتی به زیارت می ریم خوب است چه کار هایی انجام دهیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

یکتا بودن و بی نیاز بودن خدا اشاره می کنند

دیار 11 ماه قبل
0

در سوره توحید به صفت یگانگی و بی نیازی خدا اشاره شده است

نویسنده 11 ماه قبل
-1

من

نویسنده 11 ماه قبل
0

یکتایبی نیازیفرزندی نداردو زاییده نشده استو همتا و هماننده ای برای اون وجود ندارد♥️❤

محمد صالح⚓🖇 11 ماه قبل
0

خدای یکتاستبی نیازفرزندی ندارد و زاییدا نشده استو همتا و هماننده برای او وجود ندارد❤

نویسنده 11 ماه قبل
1

یکتا و نیاز

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ا

ناشناس 11 ماه قبل
2

یکتا و یگانگی

امیر محمد 11 ماه قبل
2

دراین سوره به کدام صفت های خداوند اشاره شده است

نویسنده 11 ماه قبل
2

جواب بده سوال

نویسنده 11 ماه قبل
2

پنج سوره قرآن که به صفت های خداوند اشاره دارد

1
ناشناس 11 ماه قبل

نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
2

دیدتسدونبونپبد

1
نویسنده 11 ماه قبل

3

نویسنده 11 ماه قبل
6

یکتایی بی نیازی هم تایی بی نظیری قدرت

1
عالی 11 ماه قبل

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

هاهاها

نویسنده 11 ماه قبل
0

بی همتایی بی نظیری

خیلی ممنون خیلی خسته نباشید 11 ماه قبل
1

نظر من این است که اینترنت خیلی خوب است برای پیدا کردن بعضی من باب ها

نویسنده 11 ماه قبل
-1

هدایت ورهبری

نویسنده 11 ماه قبل
0

۱. در سوره توحید به کدام صفت های خداوند اشاره شده است؟

نویسنده 11 ماه قبل
0

بی نیازی خدا و یکتا و یگانه بودن خدا.

نویسنده 11 ماه قبل
1

بی نیازی خدا و یکتا و یگانه بودن خدا.سروین.

نویسنده 11 ماه قبل
3

توحید یکتایی و یگانگی وبی نیازی وانسان را به یکتاپرستی.

نویسنده 11 ماه قبل
4

در سوره توحید به کدام صفت های خدا کرده است

نویسنده 11 ماه قبل
0

ل

نویسنده 11 ماه قبل
0

یکتایی و یگانگی و علم و دانایی

نویسنده 11 ماه قبل
9

سلام صفحه ۱۱دراین سوره به کدام صفت خداوند اشاره شده است؟یکتا بودن خدا بی نیاز خداوند و اینکه خداوند و در پدر مادر و فرزندی ندارد و او بی همتا و بی نظیر است.

نویسنده 11 ماه قبل
0

ابوالفضل

نویسنده 11 ماه قبل
0

کدام یک ازصفات خداوند درسوره توحیدنیامده

نویسنده 11 ماه قبل
-2

خداوند بی نیازاست

نویسنده 11 ماه قبل
4

سلام من ستایش هستم 😊چهار صفت محم خداوند ؟(1-یکتایی)(2-بی نیازی)(3-بی همتایی)(4-بی فرزندی)

م 11 ماه قبل
0

خوبه

نویسنده 11 ماه قبل
1

بله

نویسنده 11 ماه قبل
8

یکتایی و مهربانی و بخشندگی و دانایی و توانایی

3
نرگس برجی 11 ماه قبل

عالی

نرگس برجی 11 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
2

یگانگی خداوند

نویسنده 11 ماه قبل
0

در سوریه توحیدخدایی که مهربان ترین مهربانان ؛ بخشنده ترین بخشندگان ؛ دانا ترین دانایان و توانا ترین قدرتمندان است ؛ یکتا و یگانه ای که هیچ مثل مانندی نداردنوشته ای از مبینا سادات میرشریفی

برای پاسخ کلیک کنید