در شهر یا روستای شما چه مشکلات محیط زیستی وجود دارد صفحه 76 تفکر و پژوهش ششم

نویسنده

کمبود درختکمبود آب کمبود اکسیژنآلودگی هوامی توانیم درخت بکاریم تا اکسیژن موردنیاز تولید شودمیتوانیم در مصرف آب صرفه جویی کنیممیتوانیم از وسیله های نقلیه عمومی استفاده کنیم تا هوا آلوده نشود((زینب شایسته ))

ناشناس

کمبود فضای سبز و طبیعتی در شهروجود آلودگی های صوتی و آب و هواییبی توجهی به فضای سبز شهرآسیب رساندن به طبیعت و فضای سبز توسط مردم و بی تفاوتی مردم نسبت به حفظ طبیعتچه راه هایی برای حل این مشکلات پیدا می کنید ؟درخت بکاریم تا به افزایش فضای سبز شهر کمک کنیم و از قطع درختان با صرفه جویی در مصرف کاغذ جلو گیری کنیم و با آسیب نزدن به طبیعت حافظ محل زندگی مان باشیم

کوثر زارع

کمبود آبکمبود اکسیژنکمبود درختما همه باید صرفه جویی کنیممخصوصا در کتاب دفتر چون مابا کم اکسیژن و کم درختی مواجه می شویم

مهسا

کمبود درخت، ناموجود فاضلاب، نداشتن اسفالت در بعضی کوچه هاکمبود فضای سبز و طبیعتی در شهر وجود آلودگی های صوتی و آب و هوایی بی توجهی به فضای سبز شهر آسیب رساندن به طبیعت و فضای سبز توسط مردم و بی تفاوتی مردم نسبت به حفظ طبیعت چه راه هایی برای حل این مشکلات پیدا می کنید ؟ درخت بکاریم تا به افزایش فضای سبز شهر کمک کنیم و از قطع درختان با صرفه جویی در مصرف کاغذ جلو گیری کنیم و با آسیب نزدن به طبیعت حافظ محل زندگی مان باشیم

نویسنده

آلودگی آب ها و مصرف بی رویه آنها،ریختن زباله ها در محیط زیست،آلودگی هواد و آلودگی صوتی رفتار نادرست با حیوانات و گیاهانراه های حل:۱-در مصرف آب و سوخت ها صرفه جویی کنیم و از آنها درست استفاده کنیم۲-از وسایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده کنیم۳-زباله هارا در مکان های عمومی نریزیم وبه نظافت محیط زیست توجه کنیم۴ با حیوانات و گیاهان مهربان باشیمسما و ثنا زرینی

جواب فعالیت در خانه صفحه ۷۶ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم در شهر یا روستای شما چه مشکلات محیط زیستی وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

کوثر زارع : کمبود آب
کمبود اکسیژن
کمبود درخت
ما همه باید صرفه جویی کنیم
مخصوصا در کتاب دفتر چون ما
با کم اکسیژن و کم درختی مواجه می شویم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ابولفضل حاجیوند 1 سال قبل
-1

از بین رفتن درخت ها در منطقه ی ما ریختن زباله ها در بوستان ها

ستاره 2 سال قبل
-2

سلام

ناشناس 2 سال قبل
4

کسافتا

هانیه محمدی 2 سال قبل
-1

همه ی اینهایی که سما میگید درسته

هانیه محمدی 2 سال قبل
-2

نمیدونم

لیندا 2 سال قبل
0

کمبود آب

0
آوا 2 سال قبل

کمبود آب

خیلی خیلی بد است

من دوست دارم همیشه طبیعت سرسبز باشد

ناشناس 2 سال قبل
0

بچه ها این جا هونهممدمممپپپپپپپپپپپ

غزل لیمودیم 2 سال قبل
-1

آلودگی هوا

0
ناشناس 1 سال قبل

کمبوداب

فلاحی 2 سال قبل
-1

کمبود

اب

0
فلاحی 2 سال قبل

عالی

ناشناس 2 سال قبل
-1

بزاریییییییید جواببببببببببارو

کوثر زارع 2 سال قبل
24

کمبود آبکمبود اکسیژنکمبود درختما همه باید صرفه جویی کنیممخصوصا در کتاب دفتر چون مابا کم اکسیژن و کم درختی مواجه می شویم

-2
عالی 2 سال قبل

خیلی خوبببببببب

آرمیتا 2 سال قبل
3

آلودگی اب ها، آلودگی هوا، رفتار نادرست با گیاهان و جانوران، ریختن زباله و اشغال

ناشناس 2 سال قبل
3

درخت کاری آب را زیاد باز نگزاریم بادرخت کاری بیشتر اکسیژن بیشتری داشته باشیم

آتنا 2 سال قبل
3

کم آبی

1
نویسنده 2 سال قبل

۱_کمبودآب۲_کمبود درخت _۳کمبود سوخت های فسیلیاگر در این چند گذینه بی توجه ای کنیم در آینده با کمبود هایی بیشتر از مواجه میشوم 😊

رها 2 سال قبل
-2

کمبود اب کمبود درخت کمبود اکسیژن

نویسنده 2 سال قبل
-1

آلودگی آب آلودگی هوا آشغال ریختن در آب

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام من امیرحسین باستانی هستم وقتی میدانیم که ممکنه زباله سیگارهای استفاده شده به گیاهان صدمه میزندچرا ازآن اشخاص که این کارزشت و ناپسند را انجام می دهند جلو گیری نمیشودچون هریک سیگاراستفاده شده برای یک مترخاک آلوده به آن ده سال گیاه درآن رشد نمیکندلطفأ رعایت کنید تا محیط زیست پاکیزه بماند

-2
ممنون 2 سال قبل

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
3

چه راه

نویسنده 2 سال قبل
3

نمیدونم

فاطمه 2 سال قبل
2

به دلیل وجود کارخانه ها ما با مشکل آلودگی هوا و آلودگی آب مواجه هستیم.

Amir mohamad 2 سال قبل
-1

فاطمه من جوابش رو نمیدونم بگو😗

نویسنده 2 سال قبل
0

کمبود اب

ငတငက်၂နြိနန၃ 2 سال قبل
-2

နြသလ​ေ၄သ၂သ့န

ناشناس 2 سال قبل
0

کمبود :آب ،درخت ،سوخت های فسیلیآلوگی :هوا ،آبرفتار مناسب با جانوران وریختن زبالهاگر به این چند نکته توجه نکنیم در آینده با مشکلات وکمبود های بیشتر از این مواجه میشویم

حدیثه مختاریان 2 سال قبل
-1

کمبود برق و انرژی الکتریکیما باید با صرفه جویی به فکر خود و نسل های آینده باشیم

علی خزایی 2 سال قبل
3

خوب نیست زیاد چون من الان تو اینترنت سرچ کردم صفحه ۷۵ و ۷۶ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم هیچی نیاورد بالا به جای اینکه تفکرو پژوهش بیاره بالا ریاضی آورد بالا و اسم من علی خزایی هستش ۱۲ سالم هست متولد ۱۳۸۸ هستم

-2
آیدا 2 سال قبل

سلام منم 12 سالمه سال ۱۳۸۸ به دنیا اومدم از آشنایی باهات خوشحالم

-1
ناشناس 2 سال قبل

اینجا برای درسه نه برای چر تو پرت بگی 😑😑

-1
ایدا 2 سال قبل

اندازه منی که😇🙄

نویسنده 2 سال قبل
12

آلودگی آب ها و مصرف بی رویه آنها،ریختن زباله ها در محیط زیست،آلودگی هواد و آلودگی صوتی رفتار نادرست با حیوانات و گیاهانراه های حل:۱-در مصرف آب و سوخت ها صرفه جویی کنیم و از آنها درست استفاده کنیم۲-از وسایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده کنیم۳-زباله هارا در مکان های عمومی نریزیم وبه نظافت محیط زیست توجه کنیم۴ با حیوانات و گیاهان مهربان باشیمسما و ثنا زرینی

-1
ناشناس 2 سال قبل

جواب صفحه ۷۵را بگید

نویسنده 2 سال قبل
-1

جواب صفحه ۷۵

نویسنده 2 سال قبل
29

کمبود درختکمبود آب کمبود اکسیژنآلودگی هوامی توانیم درخت بکاریم تا اکسیژن موردنیاز تولید شودمیتوانیم در مصرف آب صرفه جویی کنیممیتوانیم از وسیله های نقلیه عمومی استفاده کنیم تا هوا آلوده نشود((زینب شایسته ))

نویسنده 2 سال قبل
-2

کرونارومینا رجب زاده

نویسنده 2 سال قبل
-2

1) کمبود درخت2) وجود زباله در خیابان ها3) آلودگی هوا4) رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و رعایت نکردن فاصله اجتماعی

نویسنده 2 سال قبل
-1

1) کمبود درخت2) آلودگی هوا3) وجود زباله در خیابان ها4) رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و رعایت نکردن فاصله اجتماعی

نویسنده 2 سال قبل
3

کمبود درخت: ما می توانیم درخت بکاریم در مصرف کاغذ هم صرفه جویی کنیم تا درختان کمتری قطع شود___ کمبود آب: صرفه جویی در مصرف آب___ کمبود انرژی برق و گاز: هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش و هرگز همه شعله گازها را باهم روشن نکنیم_____جواب دو سوال صفحه ۷۶ تفکر و پژوهش ششمآیناز هستم

نویسنده 2 سال قبل
2

کمبود فضای سبز و طبیعتی در شهروجود آلودگی های صوتی و آب و هواییبی توجهی به فضای سبز شهرآسیب رساندن به طبیعت و فضای سبز توسط مردم و بی تفاوتی مردم نسبت به حفظ طبیعتچه راه هایی برای حل این مشکلات پیدا می کنید ؟درخت بکاریم تا به افزایش فضای سبز شهر کمک کنیم و از قطع درختان با صرفه جویی در مصرف کاغذ جلو گیری کنیم و با آسیب نزدن به طبیعت حافظ محل زندگی مان باشیم

-2
دمت گرم عشقی 2 سال قبل

دمت گرم عشقی گل

ناشناس 2 سال قبل
27

کمبود فضای سبز و طبیعتی در شهروجود آلودگی های صوتی و آب و هواییبی توجهی به فضای سبز شهرآسیب رساندن به طبیعت و فضای سبز توسط مردم و بی تفاوتی مردم نسبت به حفظ طبیعتچه راه هایی برای حل این مشکلات پیدا می کنید ؟درخت بکاریم تا به افزایش فضای سبز شهر کمک کنیم و از قطع درختان با صرفه جویی در مصرف کاغذ جلو گیری کنیم و با آسیب نزدن به طبیعت حافظ محل زندگی مان باشیم

-1
عالن برولکر از نیویرک 2 سال قبل

عالی بود نازی من عشقی من شونبول من

0
علیرضا بیات 2 سال قبل

درست نیست

امیرحسین 2 سال قبل
9

ما. باید صرفه جویی کنیم اگر کمبود اب باشد تشنه میشویم اگر درخت هارو بشکنیم پس در کدام سایه واستیم

پریا 2 سال قبل
-2

😡😡😡😖😖😖😱😱😱چه بی ادب

نویسنده 2 سال قبل
0

کمبود درخت ، ما باید در کتاب و دفتر و مداد …… صرفه جویی کنیم . زیرا انها از درخت تهیه میشوند و اگر هی درختان قطع شوند هوا الوده میشود

نویسنده 2 سال قبل
0

کمبود آب.کمبود درختکمبود باران برای آبیاری یا کشاورزی

نویسنده 2 سال قبل
0

خوب بود کاشتی بیشتر بود

علی آقاپور 2 سال قبل
0

جواب را بگذارید خیلی ممنون 😜😜😜😜

نویسنده 2 سال قبل
0

مشکلاتی مانند کرونا ویروس،آلودگی هوا،کمبود آب،آبهای آلوده و..

-2
سارینا فرجامی نیا 2 سال قبل

جواب کامل وصحیح:هوا آلوده است وتنفس در آن سخت می باشد. بسیاری از ادم ها زباله های خود را در داخل طبیعت رها میکنند وبا حیوانات رفتار خوبی ندارند . سارینا هستم از قزوین ۱۲ ساله

ماریا 2 سال قبل
1

صرفه جویی کردن اصراف نکردن

نویسنده 2 سال قبل
-1

تتتتتت

نویسنده 2 سال قبل
0

در شهر من کاشان بخاطر کارخانه هایی که در اینجا وجود دارد و خیابان هایی که همیشه شلوغ هستند هوا الوده است و همچنین ما در این شهر با کمبود اب مواجه هستیم.بنیامین عظیمی

نویسنده 2 سال قبل
2

کمبود آب کمبوددرخت کمبود اکسیژنما باید کم آب مصرف کنیم و دفتر ها رااصراف نکنیم تا دنیای خوبی داشته باشیم

رایحه 2 سال قبل
0

ب نظرم خیلی حرفت درسته😭💫

راتا 2 سال قبل
1

علیک

S 2 سال قبل
1

کمبود گیاهان که باعث میشه اکسیژن کم بشهکمبود آب-

نویسنده 2 سال قبل
2

کمبوداب وکمبود اکسیژندر روستا ها بعضی از آب ها شور است و باید از چشمه بیارن و کمبود آب هم میشه در روستا ها

مهسا 2 سال قبل
13

کمبود درخت، ناموجود فاضلاب، نداشتن اسفالت در بعضی کوچه هاکمبود فضای سبز و طبیعتی در شهر وجود آلودگی های صوتی و آب و هوایی بی توجهی به فضای سبز شهر آسیب رساندن به طبیعت و فضای سبز توسط مردم و بی تفاوتی مردم نسبت به حفظ طبیعت چه راه هایی برای حل این مشکلات پیدا می کنید ؟ درخت بکاریم تا به افزایش فضای سبز شهر کمک کنیم و از قطع درختان با صرفه جویی در مصرف کاغذ جلو گیری کنیم و با آسیب نزدن به طبیعت حافظ محل زندگی مان باشیم

0
A 2 سال قبل

ممنونم 💟

سوژین علی نژاد 2 سال قبل
-1

سقز

نویسنده 2 سال قبل
-2

دود ماشین های خرابتعمیر کردن ماشین های خراب یا استفاده کردن از تاکسی،خط واحد،و..

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیلی خوب بود😊

نویسنده 2 سال قبل
5

صفحه 74و75و76 تفکر ششم با جواب

0
متین 2 سال قبل

من نمی دونم از شما ها می پرسم بعد از خودم بپرسم

نویسنده 2 سال قبل
10

اگر خودتون جواب ها رو میگذاشتید بهتر میشد

-2
فائزه 2 سال قبل

هیچی

نویسنده 2 سال قبل
-2

کم بود آب کم بود درخت کم بود برق کم بود اکسیژن و گاز

نویسنده 2 سال قبل
-2

هیچی

نویسنده 2 سال قبل
-1

زباله هارا در طبیعت رها نکنیمرفتار نادرست با گیاهان

نویسنده 2 سال قبل
-1

جواب کامل وصحیح:هوا آلوده است وتنفس در آن سخت می باشد. بسیاری از ادم ها زباله های خود را در داخل طبیعت رها میکنند وبا حیوانات رفتار خوبی ندارند . سارینا هستم از قزوین ۱۲ ساله

نویسنده 2 سال قبل
-2

برو عامو با این سایت داغونتون اه اه اه خاک بر سر کسی که این سایتا زده بچه ها برین تو سایت ساینس هاب همه چی داره از شیر مرغ تا جون ادمیزاد من از تو سایت ساینس هاب نوشتم

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمی دونمتامام

نویسنده 2 سال قبل
-1

کمبود ابکمبود اکسیژن

نویسنده 2 سال قبل
2

کمبود فرهنگ محیط زیستی در مردم

نویسنده 2 سال قبل
-2

صرفه جویی کنیم زباله ها را در محیط نریزیماگر دیدیم دیگران دارن به محیط زیست صدمه میزنند به آنها تذکر دهیم

نویسنده 2 سال قبل
0

احم

-1
نویسنده 2 سال قبل

احم تو احمتون

نویسنده 2 سال قبل
1

لطفا بیشتر جواب دهید

نویسنده 2 سال قبل
0

مطلبی که میخوای اینجاس👇نویسنده :(زینب قربان نژاد)۱۲ساله

0
رستا افشار 2 سال قبل

از دوستان عزیز تقاضا دارم که بیشتر جواب بنوسیند با تشکر

نویسنده 2 سال قبل
1

بنام خداکمبود آب : ما باید آب را یه اندازه مصرف کنیم در غیر این صورت هم به جانداران آسیب می رسانیم هم به طبیعتکمبود اکسیژن و کمبود درخت :ما باید صرفه جویی کنیم برای مثلا باید در دفتر صرفه جویی کرد اگر ما از یک دفتر ۴۰برگ فقط ۲۰برگ اورا بنویسیم و بگوییم خوب ما از این دفتر استفاده کرده ایم پس آنرا می اندازیم اما این کار موجب کمبود درختان میشود و اگر درخت کم شود اکسیژن هم کم میشود اگر اکسیژن کم شود انسان ها هم کم میشوندزباله در محیط زیست :این کار اشتباه است و موجب آلودگی هوا میشود(ساجده سرچاهی)

برای پاسخ کلیک کنید