در شهر یا روستای شما چه مشکلات محیط زیستی وجود دارد صفحه 76 تفکر و پژوهش ششم

ناشناس

کمبود فضای سبز و طبیعتی در شهروجود آلودگی های صوتی و آب و هواییبی توجهی به فضای سبز شهرآسیب رساندن به طبیعت و فضای سبز توسط مردم و بی تفاوتی مردم نسبت به حفظ طبیعتچه راه هایی برای حل این مشکلات پیدا می کنید ؟درخت بکاریم تا به افزایش فضای سبز شهر کمک کنیم و از قطع درختان با صرفه جویی در مصرف کاغذ جلو گیری کنیم و با آسیب نزدن به طبیعت حافظ محل زندگی مان باشیم

نویسنده

کمبود درختکمبود آب کمبود اکسیژنآلودگی هوامی توانیم درخت بکاریم تا اکسیژن موردنیاز تولید شودمیتوانیم در مصرف آب صرفه جویی کنیممیتوانیم از وسیله های نقلیه عمومی استفاده کنیم تا هوا آلوده نشود((زینب شایسته ))

کوثر زارع

کمبود آبکمبود اکسیژنکمبود درختما همه باید صرفه جویی کنیممخصوصا در کتاب دفتر چون مابا کم اکسیژن و کم درختی مواجه می شویم

نویسنده

آلودگی آب ها و مصرف بی رویه آنها،ریختن زباله ها در محیط زیست،آلودگی هواد و آلودگی صوتی رفتار نادرست با حیوانات و گیاهانراه های حل:۱-در مصرف آب و سوخت ها صرفه جویی کنیم و از آنها درست استفاده کنیم۲-از وسایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده کنیم۳-زباله هارا در مکان های عمومی نریزیم وبه نظافت محیط زیست توجه کنیم۴ با حیوانات و گیاهان مهربان باشیمسما و ثنا زرینی

مهسا

کمبود درخت، ناموجود فاضلاب، نداشتن اسفالت در بعضی کوچه هاکمبود فضای سبز و طبیعتی در شهر وجود آلودگی های صوتی و آب و هوایی بی توجهی به فضای سبز شهر آسیب رساندن به طبیعت و فضای سبز توسط مردم و بی تفاوتی مردم نسبت به حفظ طبیعت چه راه هایی برای حل این مشکلات پیدا می کنید ؟ درخت بکاریم تا به افزایش فضای سبز شهر کمک کنیم و از قطع درختان با صرفه جویی در مصرف کاغذ جلو گیری کنیم و با آسیب نزدن به طبیعت حافظ محل زندگی مان باشیم

جواب فعالیت در خانه صفحه ۷۶ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم در شهر یا روستای شما چه مشکلات محیط زیستی وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

کوثر زارع : کمبود آب
کمبود اکسیژن
کمبود درخت
ما همه باید صرفه جویی کنیم
مخصوصا در کتاب دفتر چون ما
با کم اکسیژن و کم درختی مواجه می شویم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
کوثر زارع 4 روز قبل
21

کمبود آبکمبود اکسیژنکمبود درختما همه باید صرفه جویی کنیممخصوصا در کتاب دفتر چون مابا کم اکسیژن و کم درختی مواجه می شویم

آرمیتا 4 روز قبل
4

آلودگی اب ها، آلودگی هوا، رفتار نادرست با گیاهان و جانوران، ریختن زباله و اشغال

ناشناس 4 روز قبل
3

درخت کاری آب را زیاد باز نگزاریم بادرخت کاری بیشتر اکسیژن بیشتری داشته باشیم

آتنا 4 روز قبل
0

کم آبی

0
نویسنده 4 روز قبل

۱_کمبودآب۲_کمبود درخت _۳کمبود سوخت های فسیلیاگر در این چند گذینه بی توجه ای کنیم در آینده با کمبود هایی بیشتر از مواجه میشوم 😊

نویسنده 4 روز قبل
-2

بللبلال

رها 4 روز قبل
0

کمبود اب کمبود درخت کمبود اکسیژن

نویسنده 4 روز قبل
-1

آلودگی آب آلودگی هوا آشغال ریختن در آب

نویسنده 4 روز قبل
3

سلام من امیرحسین باستانی هستم وقتی میدانیم که ممکنه زباله سیگارهای استفاده شده به گیاهان صدمه میزندچرا ازآن اشخاص که این کارزشت و ناپسند را انجام می دهند جلو گیری نمیشودچون هریک سیگاراستفاده شده برای یک مترخاک آلوده به آن ده سال گیاه درآن رشد نمیکندلطفأ رعایت کنید تا محیط زیست پاکیزه بماند

نویسنده 4 روز قبل
5

چه راه

نویسنده 4 روز قبل
3

نمیدونم

فاطمه 4 روز قبل
6

به دلیل وجود کارخانه ها ما با مشکل آلودگی هوا و آلودگی آب مواجه هستیم.

Amir mohamad 4 روز قبل
0

فاطمه من جوابش رو نمیدونم بگو😗

نویسنده 4 روز قبل
1

کمبود اب

نویسنده 4 روز قبل
-1

نریختن آشغال و زباله روی زمین ، در رود و رودخانه ها و در محیط زیست

ငတငက်၂နြိနန၃ 4 روز قبل
0

နြသလ​ေ၄သ၂သ့န

مهدی 4 روز قبل
-2

کم آبی

نویسنده 4 روز قبل
-2

در شهر یا روستای شما چه مشکلات محیط زیست وجود دارد؟

ناشناس 4 روز قبل
4

کمبود :آب ،درخت ،سوخت های فسیلیآلوگی :هوا ،آبرفتار مناسب با جانوران وریختن زبالهاگر به این چند نکته توجه نکنیم در آینده با مشکلات وکمبود های بیشتر از این مواجه میشویم

حدیثه مختاریان 4 روز قبل
2

کمبود برق و انرژی الکتریکیما باید با صرفه جویی به فکر خود و نسل های آینده باشیم

علی خزایی 4 روز قبل
4

خوب نیست زیاد چون من الان تو اینترنت سرچ کردم صفحه ۷۵ و ۷۶ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم هیچی نیاورد بالا به جای اینکه تفکرو پژوهش بیاره بالا ریاضی آورد بالا و اسم من علی خزایی هستش ۱۲ سالم هست متولد ۱۳۸۸ هستم

0
ایدا 4 روز قبل

اندازه منی که😇🙄

نویسنده 4 روز قبل
15

آلودگی آب ها و مصرف بی رویه آنها،ریختن زباله ها در محیط زیست،آلودگی هواد و آلودگی صوتی رفتار نادرست با حیوانات و گیاهانراه های حل:۱-در مصرف آب و سوخت ها صرفه جویی کنیم و از آنها درست استفاده کنیم۲-از وسایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده کنیم۳-زباله هارا در مکان های عمومی نریزیم وبه نظافت محیط زیست توجه کنیم۴ با حیوانات و گیاهان مهربان باشیمسما و ثنا زرینی

0
ناشناس 4 روز قبل

جواب صفحه ۷۵را بگید

نویسنده 4 روز قبل
0

جواب صفحه ۷۵

نویسنده 4 روز قبل
-1

چه میدانم

نویسنده 4 روز قبل
29

کمبود درختکمبود آب کمبود اکسیژنآلودگی هوامی توانیم درخت بکاریم تا اکسیژن موردنیاز تولید شودمیتوانیم در مصرف آب صرفه جویی کنیممیتوانیم از وسیله های نقلیه عمومی استفاده کنیم تا هوا آلوده نشود((زینب شایسته ))

-1
رومینا رجب زاده 4 روز قبل

آلودگی هوارفتار نادرست با گیاهان و حیواناتریختن زباله ها در محیط زیستآلودگی آب ها و مصرف بی رویه ی آنرومینا رجب زاده

نویسنده 4 روز قبل
1

کرونارومینا رجب زاده

نویسنده 4 روز قبل
-1

1) کمبود درخت2) وجود زباله در خیابان ها3) آلودگی هوا4) رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و رعایت نکردن فاصله اجتماعی

نویسنده 4 روز قبل
1

1) کمبود درخت2) آلودگی هوا3) وجود زباله در خیابان ها4) رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و رعایت نکردن فاصله اجتماعی

نویسنده 4 روز قبل
3

کمبود درخت: ما می توانیم درخت بکاریم در مصرف کاغذ هم صرفه جویی کنیم تا درختان کمتری قطع شود___ کمبود آب: صرفه جویی در مصرف آب___ کمبود انرژی برق و گاز: هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش و هرگز همه شعله گازها را باهم روشن نکنیم_____جواب دو سوال صفحه ۷۶ تفکر و پژوهش ششمآیناز هستم

نویسنده 4 روز قبل
3

کمبود فضای سبز و طبیعتی در شهروجود آلودگی های صوتی و آب و هواییبی توجهی به فضای سبز شهرآسیب رساندن به طبیعت و فضای سبز توسط مردم و بی تفاوتی مردم نسبت به حفظ طبیعتچه راه هایی برای حل این مشکلات پیدا می کنید ؟درخت بکاریم تا به افزایش فضای سبز شهر کمک کنیم و از قطع درختان با صرفه جویی در مصرف کاغذ جلو گیری کنیم و با آسیب نزدن به طبیعت حافظ محل زندگی مان باشیم

-1
دمت گرم عشقی 4 روز قبل

دمت گرم عشقی گل

ناشناس 4 روز قبل
29

کمبود فضای سبز و طبیعتی در شهروجود آلودگی های صوتی و آب و هواییبی توجهی به فضای سبز شهرآسیب رساندن به طبیعت و فضای سبز توسط مردم و بی تفاوتی مردم نسبت به حفظ طبیعتچه راه هایی برای حل این مشکلات پیدا می کنید ؟درخت بکاریم تا به افزایش فضای سبز شهر کمک کنیم و از قطع درختان با صرفه جویی در مصرف کاغذ جلو گیری کنیم و با آسیب نزدن به طبیعت حافظ محل زندگی مان باشیم

0
عالن برولکر از نیویرک 4 روز قبل

عالی بود نازی من عشقی من شونبول من

0
علیرضا بیات 4 روز قبل

درست نیست

امیرحسین 4 روز قبل
9

ما. باید صرفه جویی کنیم اگر کمبود اب باشد تشنه میشویم اگر درخت هارو بشکنیم پس در کدام سایه واستیم

پریا 4 روز قبل
1

😡😡😡😖😖😖😱😱😱چه بی ادب

نویسنده 4 روز قبل
1

کمبود درخت ، ما باید در کتاب و دفتر و مداد …… صرفه جویی کنیم . زیرا انها از درخت تهیه میشوند و اگر هی درختان قطع شوند هوا الوده میشود

نویسنده 4 روز قبل
0

کمبود آب.کمبود درختکمبود باران برای آبیاری یا کشاورزی

نویسنده 4 روز قبل
1

خوب بود کاشتی بیشتر بود

علی آقاپور 4 روز قبل
1

جواب را بگذارید خیلی ممنون 😜😜😜😜

نویسنده 4 روز قبل
-2

ن

نویسنده 4 روز قبل
2

مشکلاتی مانند کرونا ویروس،آلودگی هوا،کمبود آب،آبهای آلوده و..

-1
سارینا فرجامی نیا 4 روز قبل

جواب کامل وصحیح:هوا آلوده است وتنفس در آن سخت می باشد. بسیاری از ادم ها زباله های خود را در داخل طبیعت رها میکنند وبا حیوانات رفتار خوبی ندارند . سارینا هستم از قزوین ۱۲ ساله

نویسنده 4 روز قبل
-2

۰

ماریا 4 روز قبل
2

صرفه جویی کردن اصراف نکردن

نویسنده 4 روز قبل
-2

هماهنگ ومن انواع ارزشمندی

نویسنده 4 روز قبل
-2

تنیت۵جتلفجخلفجحاحج۴قحپ۳۵اج۳حاج

نویسنده 4 روز قبل
0

تتتتتت

نویسنده 4 روز قبل
1

در شهر من کاشان بخاطر کارخانه هایی که در اینجا وجود دارد و خیابان هایی که همیشه شلوغ هستند هوا الوده است و همچنین ما در این شهر با کمبود اب مواجه هستیم.بنیامین عظیمی

نویسنده 4 روز قبل
2

کمبود آب کمبوددرخت کمبود اکسیژنما باید کم آب مصرف کنیم و دفتر ها رااصراف نکنیم تا دنیای خوبی داشته باشیم

رایحه 4 روز قبل
1

ب نظرم خیلی حرفت درسته😭💫

راتا 4 روز قبل
2

علیک

S 4 روز قبل
2

کمبود گیاهان که باعث میشه اکسیژن کم بشهکمبود آب-

نویسنده 4 روز قبل
2

کمبوداب وکمبود اکسیژندر روستا ها بعضی از آب ها شور است و باید از چشمه بیارن و کمبود آب هم میشه در روستا ها

مهسا 4 روز قبل
14

کمبود درخت، ناموجود فاضلاب، نداشتن اسفالت در بعضی کوچه هاکمبود فضای سبز و طبیعتی در شهر وجود آلودگی های صوتی و آب و هوایی بی توجهی به فضای سبز شهر آسیب رساندن به طبیعت و فضای سبز توسط مردم و بی تفاوتی مردم نسبت به حفظ طبیعت چه راه هایی برای حل این مشکلات پیدا می کنید ؟ درخت بکاریم تا به افزایش فضای سبز شهر کمک کنیم و از قطع درختان با صرفه جویی در مصرف کاغذ جلو گیری کنیم و با آسیب نزدن به طبیعت حافظ محل زندگی مان باشیم

1
A 4 روز قبل

ممنونم 💟

سوژین علی نژاد 4 روز قبل
0

سقز

نویسنده 4 روز قبل
-1

دود ماشین های خرابتعمیر کردن ماشین های خراب یا استفاده کردن از تاکسی،خط واحد،و..

نویسنده 4 روز قبل
-1

خیلی خوب بود😊

نویسنده 4 روز قبل
6

صفحه 74و75و76 تفکر ششم با جواب

0
متین 4 روز قبل

من نمی دونم از شما ها می پرسم بعد از خودم بپرسم

نویسنده 4 روز قبل
11

اگر خودتون جواب ها رو میگذاشتید بهتر میشد

0
فائزه 4 روز قبل

هیچی

نویسنده 4 روز قبل
-1

کم بود آب کم بود درخت کم بود برق کم بود اکسیژن و گاز

نویسنده 4 روز قبل
-2

کمبود ابکمبود حیاط

نویسنده 4 روز قبل
-1

هیچی

نویسنده 4 روز قبل
0

زباله هارا در طبیعت رها نکنیمرفتار نادرست با گیاهان

نویسنده 4 روز قبل
0

جواب کامل وصحیح:هوا آلوده است وتنفس در آن سخت می باشد. بسیاری از ادم ها زباله های خود را در داخل طبیعت رها میکنند وبا حیوانات رفتار خوبی ندارند . سارینا هستم از قزوین ۱۲ ساله

نویسنده 4 روز قبل
-1

برو عامو با این سایت داغونتون اه اه اه خاک بر سر کسی که این سایتا زده بچه ها برین تو سایت ساینس هاب همه چی داره از شیر مرغ تا جون ادمیزاد من از تو سایت ساینس هاب نوشتم

نویسنده 4 روز قبل
0

نمی دونمتامام

نویسنده 4 روز قبل
0

کمبود ابکمبود اکسیژن

نویسنده 4 روز قبل
3

کمبود فرهنگ محیط زیستی در مردم

نویسنده 4 روز قبل
0

صرفه جویی کنیم زباله ها را در محیط نریزیماگر دیدیم دیگران دارن به محیط زیست صدمه میزنند به آنها تذکر دهیم

نویسنده 4 روز قبل
3

احم

1
نویسنده 4 روز قبل

احم تو احمتون

نویسنده 4 روز قبل
1

لطفا بیشتر جواب دهید

نویسنده 4 روز قبل
1

مطلبی که میخوای اینجاس👇نویسنده :(زینب قربان نژاد)۱۲ساله

1
رستا افشار 4 روز قبل

از دوستان عزیز تقاضا دارم که بیشتر جواب بنوسیند با تشکر

ناشناس 4 روز قبل
-2

در شهر ها الودگی ودر روستا ها کمبود اب

نویسنده 4 روز قبل
1

بنام خداکمبود آب : ما باید آب را یه اندازه مصرف کنیم در غیر این صورت هم به جانداران آسیب می رسانیم هم به طبیعتکمبود اکسیژن و کمبود درخت :ما باید صرفه جویی کنیم برای مثلا باید در دفتر صرفه جویی کرد اگر ما از یک دفتر ۴۰برگ فقط ۲۰برگ اورا بنویسیم و بگوییم خوب ما از این دفتر استفاده کرده ایم پس آنرا می اندازیم اما این کار موجب کمبود درختان میشود و اگر درخت کم شود اکسیژن هم کم میشود اگر اکسیژن کم شود انسان ها هم کم میشوندزباله در محیط زیست :این کار اشتباه است و موجب آلودگی هوا میشود(ساجده سرچاهی)

نویسنده 4 روز قبل
-1

باید اب را حدر ندهیم باید ماسک بزنیم تا کرونا نگیریم به جایی که دست میزنیم باید دستمان را اسپری یا بشوریم

نویسنده 4 روز قبل
-2

باید ماسک بزنیم تا کرونا نگیریم باید اب را حدر ندهیم محمد

نویسنده 4 روز قبل
0

کمبود اکسیژن

برای پاسخ کلیک کنید