در شعر خدا به کدام صفات خداوند اشاره شده است صفحه 10 هدیه های آسمان ششم

ناشناس

صفت آسمان چیست

نویسنده

توخدای بی نظیری تویگانه ای ودانا

نویسنده

صفت هایی که به خدا اشاره شده : پاک،مهربان داتا توانا یکتا یگانه

نویسنده

صفاتی که در این شعر به خدا نسبت دادهشده است به شرح زیر است یگانه دانا خوب مهربان پاک توانا

arti

مرسی سوالش درست بود🤍

جواب صفحه ۱۰ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم در شعر خدا به کدام صفات خداوند اشاره شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : صفاتی که در این شعر به خدا نسبت داده شده است به شرح زیر است: یگانه، دانا، خوب، مهربان، پاک، توانا.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

جواب

arti 2 سال قبل
4

مرسی سوالش درست بود🤍

ناشناس 2 سال قبل
-2

اصلا خوب نیست خیلی بد هست 😑😑😑😑

ناشناس 2 سال قبل
1

تاللنلخاح

ناشناس 2 سال قبل
2

یکتای بی همتای بی نیازی

ناشناس 2 سال قبل
7

صفت آسمان چیست

نویسنده 2 سال قبل
2

در این شعر به خدا نسبتداده شده است به شرح زیر استیگانه ،دانا ، خوب ، مهربان ،پاک ، توانا

خوب 2 سال قبل
-1

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

خوب تونا دانا

نویسنده 2 سال قبل
5

صفت هایی که به خدا اشاره شده : پاک،مهربان داتا توانا یکتا یگانه

نویسنده 2 سال قبل
0

در شعر به صفات خداوند اشاره شده است

0
فاطمه رحیمی 2 سال قبل

درشعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است

نویسنده 2 سال قبل
5

توخدای بی نظیری تویگانه ای ودانا

نویسنده 2 سال قبل
4

صفاتی که در این شعر به خدا نسبت دادهشده است به شرح زیر است یگانه دانا خوب مهربان پاک توانا

-2
نویسنده 2 سال قبل

جواب صفیه ی ۱۰ هدیه در شعر کدام صفات خداوند اشاره شده است جواب این سوال چیست

-1
ددو 2 سال قبل

اتن

نویسنده 2 سال قبل
-2

دانا

0
پری 2 سال قبل

کس ننه

ناشناس 2 سال قبل
-2

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

در شعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟

ریهام 2 سال قبل
-2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

توباشنالتدط

نویسنده 2 سال قبل
-2

تو خدای بی نظیریتو به گوش ابر خواندی که از آسمان ببارد ( برف و باران)

نویسنده 2 سال قبل
-1

عبدالهی تدتدت اداره ع ل اره ل ل ا ت ازعزعرتدت اره

نویسنده 2 سال قبل
1

چرا سوره توحید به این نام معروف شده است ؟ دلیل آن چیست ؟

نویسنده 2 سال قبل
0

به یگانه گی خداوند اشاره شدهو خدا تنها و بی نیاز است و خوب و توانا است و زمیناسمانوهمه موجودات راافریده استتمامفوزولم نباش اسمم چیه /:بای >…

ناشناس 2 سال قبل
-1

مهربان

0
مهربان 2 سال قبل

خدا مهربان

ناشناس 2 سال قبل
3

صفات های خداوند : یگانه و دانا و یکتا و قدرتمند و خوب و مهربان و پاک و توانا❤

-1
زهرا 2 سال قبل

بله

نویسنده 2 سال قبل
0

من هیچ نمی دانم مهدی

نرگس رضایی ۱۲ساله 2 سال قبل
1

آسمان آفتاب روز شب

نویسنده 2 سال قبل
1

اره

نویسنده 2 سال قبل
-1

۸

نویسنده 2 سال قبل
-2

صفاتی که به خداوند داده شده چیست؟

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدانم خدا چیکارتون کنه

نویسنده 2 سال قبل
-2

_

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم 😂😂😂

نویسنده 2 سال قبل
0

در شعر خدا به کدام صفات خداوند اشاره شده

نویسنده 2 سال قبل
1

بله به خدا و عدالت خداوند اشاره کرده ✔

نویسنده 2 سال قبل
2

در شعر تاریک شب را به روشنایی تبدیل ساختی به کدام صفات خداوند اشاره میکند

نویسنده 2 سال قبل
-1

ق

نویسنده 2 سال قبل
1

یگانه

نویسنده 2 سال قبل
0

نویسنده 2 سال قبل
-1

بلههست نافنه حتی تحت ذ جهان درجه ذ

نویسنده 2 سال قبل
1

به نعمت های که خداوند مهربان آفریده استکــــوثــر اکبری

کوثراکبری 2 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

گل

عالی 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
2

😇😇😇عالیه

1
Hadis azizi 2 سال قبل

؟ یکتا مهربانی

نویسنده 2 سال قبل
0

در شعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟یکتا مهربان

نویسنده 2 سال قبل
2

؟ یکتا مهربانی 😇

برای پاسخ کلیک کنید