در شعر خدا به کدام صفات خداوند اشاره شده است صفحه 10 هدیه های آسمان ششم

نویسنده

صفاتی که در این شعر به خدا نسبت دادهشده است به شرح زیر است یگانه دانا خوب مهربان پاک توانا

نویسنده

توخدای بی نظیری تویگانه ای ودانا

ناشناس

صفت آسمان چیست

نویسنده

صفت هایی که به خدا اشاره شده : پاک،مهربان داتا توانا یکتا یگانه

خوب

عالی بود

جواب صفحه ۱۰ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم در شعر خدا به کدام صفات خداوند اشاره شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : صفاتی که در این شعر به خدا نسبت داده شده است به شرح زیر است: یگانه، دانا، خوب، مهربان، پاک، توانا.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
2

جواب

arti 2 ماه قبل
1

مرسی سوالش درست بود🤍

ناشناس 2 ماه قبل
0

اصلا خوب نیست خیلی بد هست 😑😑😑😑

ناشناس 2 ماه قبل
1

تاللنلخاح

ناشناس 2 ماه قبل
2

یکتای بی همتای بی نیازی

ناشناس 10 ماه قبل
5

صفت آسمان چیست

نویسنده 11 ماه قبل
3

در این شعر به خدا نسبتداده شده است به شرح زیر استیگانه ،دانا ، خوب ، مهربان ،پاک ، توانا

خوب 11 ماه قبل
3

عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خوب تونا دانا

نویسنده 11 ماه قبل
4

صفت هایی که به خدا اشاره شده : پاک،مهربان داتا توانا یکتا یگانه

نویسنده 11 ماه قبل
1

در شعر به صفات خداوند اشاره شده است

0
فاطمه رحیمی 2 ماه قبل

درشعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است

نویسنده 11 ماه قبل
0

آری

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بیگانه بودن خوب و مهربان بودن همتا

نویسنده 11 ماه قبل
5

توخدای بی نظیری تویگانه ای ودانا

نویسنده 11 ماه قبل
-2

یگانه خوب توانا دانا پاک مهربان

0
مهیاد 11 ماه قبل

یگانه دانا نهدبان با فکر صبر صبوری

نویسنده 11 ماه قبل
5

صفاتی که در این شعر به خدا نسبت دادهشده است به شرح زیر است یگانه دانا خوب مهربان پاک توانا

-1
نویسنده 11 ماه قبل

جواب صفیه ی ۱۰ هدیه در شعر کدام صفات خداوند اشاره شده است جواب این سوال چیست

-1
ددو 11 ماه قبل

اتن

نویسنده 11 ماه قبل
-1

دانا

0
پری 11 ماه قبل

کس ننه

نویسنده 11 ماه قبل
-2

…….

ملیکا 11 ماه قبل
-1

بد بود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

در شعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بزرگی خداوند

نویسنده 11 ماه قبل
-1

صفحه ی ۱۰ هدیه ششم

ناشناس 11 ماه قبل
-1

خوب بود

پارمیس 11 ماه قبل
0

.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

دانایی و بخشندگی خداوند

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خدا را دوست دارم

نویسنده 11 ماه قبل
0

در شعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟

کون 11 ماه قبل
-1

توو

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تباماذ

نویسنده 11 ماه قبل
-1

عالی

ریهام 11 ماه قبل
-1

عالی

هیام 11 ماه قبل
-1

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
0

توباشنالتدط

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بینظیر

نویسنده 11 ماه قبل
-1

۲

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تو خدای بی نظیریتو به گوش ابر خواندی که از آسمان ببارد ( برف و باران)

نویسنده 11 ماه قبل
-2

عبدالهی تدتدت اداره ع ل اره ل ل ا ت ازعزعرتدت اره

نویسنده 11 ماه قبل
0

چرا سوره توحید به این نام معروف شده است ؟ دلیل آن چیست ؟

نویسنده 11 ماه قبل
-1

به یگانه گی خداوند اشاره شدهو خدا تنها و بی نیاز است و خوب و توانا است و زمیناسمانوهمه موجودات راافریده استتمامفوزولم نباش اسمم چیه /:بای >…

ناشناس 11 ماه قبل
-2

مهربان

0
مهربان 11 ماه قبل

خدا مهربان

ناشناس 11 ماه قبل
2

صفات های خداوند : یگانه و دانا و یکتا و قدرتمند و خوب و مهربان و پاک و توانا❤

-1
زهرا 11 ماه قبل

بله

نویسنده 11 ماه قبل
-1

من هیچ نمی دانم مهدی

نرگس رضایی ۱۲ساله 11 ماه قبل
0

آسمان آفتاب روز شب

نویسنده 11 ماه قبل
0

اره

نویسنده 11 ماه قبل
-1

۸

نویسنده 11 ماه قبل
-2

صفاتی که به خداوند داده شده چیست؟

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمیدانم خدا چیکارتون کنه

نویسنده 11 ماه قبل
-2

_

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمیدونم 😂😂😂

نویسنده 11 ماه قبل
-2

پیام شعر خدا چیست

نویسنده 11 ماه قبل
0

در شعر خدا به کدام صفات خداوند اشاره شده

نویسنده 11 ماه قبل
1

بله به خدا و عدالت خداوند اشاره کرده ✔

نویسنده 11 ماه قبل
2

در شعر تاریک شب را به روشنایی تبدیل ساختی به کدام صفات خداوند اشاره میکند

نویسنده 11 ماه قبل
0

ق

نویسنده 11 ماه قبل
1

یگانه

نویسنده 11 ماه قبل
0

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بلههست نافنه حتی تحت ذ جهان درجه ذ

نویسنده 11 ماه قبل
0

به نعمت های که خداوند مهربان آفریده استکــــوثــر اکبری

کوثراکبری 11 ماه قبل
-1

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
0

گل

عالی 11 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
2

😇😇😇عالیه

1
Hadis azizi 11 ماه قبل

؟ یکتا مهربانی

نویسنده 11 ماه قبل
0

در شعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟یکتا مهربان

نویسنده 11 ماه قبل
2

؟ یکتا مهربانی 😇

برای پاسخ کلیک کنید