در شعر شیر خدا بیت آن دم صبح قیامت تاثیر حلقه ی در شد از او دامن گیر به چه واقعه ای اشاره دارد صفحه 94 فارسی ششم

Sobhan

این شعر معروف به واقعه شعادت حضرت علی (ع) اشاره میکند…صبح هنگام ک حضرت علی به منظور نماز صبح مشغول وضو گرفتن بود…هنگامی ک کارش تمام شد و می خواست که از خانه بیرون بزند طمین و زمان از ترس از دست دادن حضرت علی(ع) به همهمه افتاده بودند..هر موجود به طریقی میخواست جلوی حضرت را بگیرد..یکی سر و صدا میکرد دیگری جلوی قدم هایش راه میرفت که نگذارد حضرت از خانه خارج شود…حتی این ممانعت تا حدی بود که در آخر وقتی حضرت در را باز میکرد آستین لباسش به حلقه در گیر کرد این واقعه اشاره به این دارد گ حتی در هم از رفتن حضرت هراس داشت و آگاه بود…لیکن حضرت خود نیز خبر داشت که با پای خود به دهان شهادت قدم می گذارد..سرانجام هیچ یک از وقایع نتوانست جلوی ایشان را بکیرد و ایشان به مسجد رفتند و در آنجا توسط ابن ملجم به شهادت رسیدند.

غزل

معلوم نیس کدوم جوابه

نویسنده

این واقعه به این معروف است لیله المبیت .شبی که حضرت علی که کفار میخواست

ناشناس

این شعر معروف به واقعه شهادت حضرت علی علیه السلام اشاره می کند که حضرت علی علیه السلام برای نماز صبح وضو گرفت و می خواست که از خانه خارج شود حیوانات و موجودات سر و صدا می کردند و نمی گذاشتند که حضرت علی از خانه خارج شود وقتی که حضرت علی از خانه خارج می شد لباسش به حلقه دستگیری در گیر می کند که در این شعر به این تعبیر شده است که حلقه در نیز از این واقعه آگاه بود و نمی گذاشت که حضرت علی از خانه خارج شود و پس از اینکه حضرت علی به سمت مسجد رفت در مسجد توسط ابن ملجم مرادی به شهادت رسید.

عالی حرف نداشت من

عالی حرف نداشت من از همه کس هایی که نظرشون رو دادن ممنونم همه نظرات عالی ولی منم این رو باور دارم که کم بود ولی خب هر کس نظر خودش رو دادهبعضی ها کم میدونستن ولی بعضی ها خیربه هر حال عالی بود ممنون از همه

جواب کارگاه درس پژوهی صفحه ۹۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم دبستان در شعر شیر خدا بیت آن دم صبح قیامت تاثیر حلقه ی در شد از او دامن گیر به چه واقعه ای اشاره دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

حلقه در شد دامن گیر به چه واقعه ای اشاره دارد

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این شعر معروف به واقعه شهادت حضرت علی علیه السلام اشاره می‌کند که حضرت علی علیه السلام برای نماز صبح وضو گرفت و می خواست که از خانه خارج شود حیوانات و موجودات سر و صدا می کردند و نمی گذاشتند که حضرت علی از خانه خارج شود وقتی که حضرت علی از خانه خارج می‌شد لباسش به حلقه دستگیری در گیر می کند که در این شعر به این تعبیر شده است که حلقه در نیز از این واقعه آگاه بود و نمی گذاشت که حضرت علی از خانه خارج شود و پس از اینکه حضرت علی به سمت مسجد رفت در مسجد توسط ابن ملجم مرادی به شهادت رسید.

نویسنده : به آن روزی که حضرت علی (ع)میخواست برود لباس او به دستگیره ی در گیر کرد و انگار که داشت اورا از رفتن منصرف میکرد. ارایه ادبی:ارایه جانبخشی به دستگیره در این مطلب را نویسنده فرستاده با تشکر از نویسنده عزیز.

متین بخشیان : این شعر معروف‌به واقعه شعادت حضرت علی (ع) اشاره میکند…صبح هنگام ک حضرت علی به منظور نماز صبح مشغول وضو گرفتن بود…هنگامی ک کارش تمام شد و می خواست که از خانه بیرون بزند طمین و زمان از ترس از دست دادن حضرت علی(ع) به همهمه افتاده بودند..هر موجود به طریقی میخواست جلوی حضرت را بگیرد..یکی سر و صدا میکرد دیگری جلوی قدم هایش راه میرفت که نگذارد حضرت از خانه خارج شود…حتی این ممانعت تا حدی بود که در آخر وقتی حضرت در را باز میکرد آستین لباسش به حلقه در گیر کرد این واقعه اشاره به این دارد گ حتی در هم از رفتن حضرت هراس داشت و آگاه بود…لیکن حضرت خود نیز خبر داشت که با پای خود به دهان شهادت قدم می گذارد..سرانجام هیچ یک از وقایع نتوانست جلوی ایشان را بکیرد و ایشان به مسجد رفتند و در آنجا توسط ابن ملجم به شهادت رسیدند.

فاطمه : این شعر معروف‌ به واقعه شعادت حضرت علی (ع) اشاره میکند…صبح هنگام ک حضرت علی به منظور نماز صبح مشغول وضو گرفتن بود…هنگامی ک کارش تمام شد و می خواست که از خانه بیرون بزند طمین و زمان از ترس از دست دادن حضرت علی(ع) به همهمه افتاده بودند..هر موجود به طریقی میخواست جلوی حضرت را بگیرد..یکی سر و صدا میکرد دیگری جلوی قدم هایش راه میرفت که نگذارد حضرت از خانه خارج شود…حتی این ممانعت تا حدی بود که در آخر وقتی حضرت در را باز میکرد آستین لباسش به حلقه در گیر کرد این واقعه اشاره به این دارد گ حتی در هم از رفتن حضرت هراس داشت و آگاه بود…لیکن حضرت خود نیز خبر داشت که با پای خود به دهان شهادت قدم می گذارد..سرانجام هیچ یک از وقایع نتوانست جلوی ایشان را بکیرد و ایشان به مسجد رفتند و در آنجا توسط ابن ملجم به شهادت رسیدند.

نویسنده : آن روز که حضرت علی می خواست به مسجد برود دستگیره در مانع رفتن حضرت علی شد،اومیدانست که قرار است اتفاق بدی بیفتاد ودرهمان روز که حضرت علی به مسجد رفت وداشت نماز می خواند ابن ملجم مرادی آمد و سر مبارک حضرت علی را قطع کرد.

نویسنده : ان روز که امام علی میخواست به مسجد برود دستگیره درمانع رفتن امام علی به مسجدشد و امید دانست که قرار است اتفاق بدی بیفتد و درهمان روز که امام علی به مسجد رفت داشت نماز می خواند ابن ملجم مرادی امد و سر امام علی را قطع کرد. انگار بعضی از مردم هم میدانستند که امام علی کشته می شود.

نویسنده : وقتی که حضرت علی خواست برای نماز صبح به منزل برود لباس ایشان به حلقه در گیر کرد و حتی قبل از اینکه بخواهد به در گیر کند حیوانات هم نمی‌خواستند ایشان از خانه خارج شود.ولی باز هم امام علی از خانه خارج شد و به شهادت رسید.یکجورایی همه می‌دانستند که امام علی قرار است شهید بشود و از هر راهی که شده میخواستند از امام علی حفاظت کنند.

نویسنده : روزی مثل همیشه روز ها بود و حضرت علی برای نماز خواندن به مسجد میرفتند. هنگام بیرون رفتن از در لباس ایشان به دسته ی در گیر کرد.آن روز قرار بود اتفاق بدی برای حضرت علی(علیه السلام)بیافتد و انگار دستگیره ی در از این موضوع باخبر بود و می خواست مانع رفتن حضرت علی از خانه بشود.وقتی که حضرت علی هنگام نماز خواندن به سجده رفتند ابن ملجم سر مبارک ایشان را قطع کرد و ایشان به شهادت رسیدند.آن روز حتی دستگیره ی در هم از شهادت حضرت علی آگاه بود.

باران امین پور : آن روز که حضرت علی می خواست به مسجد برود ، دستگیره ی در مانع رفتن حضرت علی شد ، حضرت علی می دانست که قرار است اتفاق ناخوشایندی بیفتد و در همان روز که حضرت علی به مسجد رفت و در حال نماز خواندن بود یکی از دشمنانش از پشت سر امام علی را قطع کرد ..

نویسنده : سحر بود حضرت علی (ع) میخواست از خانه خارج شود که حلقه در به لباس آن حضرت گیر کرده و مانع خروج امام علی(ع) از خانه میشود🙂🙂🙂.

سهیل : آن روز که امام علی میخواست به مسجد برود دستگیره ی در به لباس امام علی گیر کرد علی میدانست که قرار است اتفاق بدی بیوفتد وقتی که داشت نماز میخواند ابن ملجم مرادی از پشت امد وسر امام علی(ع)راقطع کرد سهیل هستم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ساحل شاهسون 1 سال قبل
2

این شعر دارد به واقعه شهادت

حضرت

علی

را

می گوید

که وقتی

می خاستن

از خانه

خارج شوند

حتی

لباس

ایشان

هم

به

دستگیره

در گیر

می کند .

1
ساحل شاهسون 1 سال قبل

این نشان می دهد که حتی در هم در آن زمان دامن گیر حضرت علی بوده است .

salhe 1 سال قبل
0

سلام

خوبی ؟؟؟؟‌‌‌‌‌‌

خیلی

نظر بدی بود دستتان درد نکنه

کیم کیبوم 1 سال قبل
0

خیلی خوب بود کارم راه افتاد

غزل 1 سال قبل
16

معلوم نیس کدوم جوابه

.... 1 سال قبل
-2

خوب

خوب 1 سال قبل
-1

خوب

ناشناس 1 سال قبل
5

یک

ناشناس 1 سال قبل
1

عالی

ناشناس 1 سال قبل
0

عالـــی بود خیلی ممنون

ناشناس 1 سال قبل
0

خیلی الی بود

ناشناس 1 سال قبل
0

عالی

-2
زهرا 1 سال قبل

خیلی خوب بود ❤

ناشناس 2 سال قبل
0

بگو

خوبه💯💯💯 2 سال قبل
1

😍😍

یه بنده خدایی 2 سال قبل
2

میشه درستشو به من بگید

آرش جمالی 2 سال قبل
-2

وقتی امام علی (ع)میخواست از در بگذرد در لباس حضرت علی را گرفت و گفت تو نرو منو ترک نکون.و شب بجای پیامبر رفت بخوابد و توی مسجد عبادت کند همان شب حضرت علی به شهادت رسیده است.

پریا جوانی 2 سال قبل
0

واقعا ممنونم برای اولین بار یک چیزیو گذاشتین خیلی تیلی ممنونم♡

ناشناس 2 سال قبل
0

👌👌👌

عشق 2 سال قبل
1

عالی بود👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏❤❤❤❤💜💜💜💙💙💙💚💚💛💛😘😘😘😘😘😘

تهیونگ خدم😗😗 2 سال قبل
-2

عالی

😎🐯 2 سال قبل
-1

کم بود بسیار

عالی

اسماء 2 سال قبل
2

نزدیک صبح بود ، مولا علی {ع} می‌خواستند از خانه خارج شود.♥️

ک حلقه درب به لبای مولا علی گیر کرده و مانع خروج مولا علی می‌شود 🙃👏

ناشناس 2 سال قبل
-2

خیلی خوب بود واقعا ممنون

فاطمه 2 سال قبل
-2

عالی بود مرسی ازت🥺😍

ماریا 2 سال قبل
-2

خوب بود بد نبود ولی واقعا خیلی بده که

شما که معلم هستین جواب ندادیم ولی ممنون از آقا مهدی گل که جواب دادی و توانست که کمکم کند

-1
کاملیا 2 سال قبل

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻💟👍🏻🎄

ششمی 2 سال قبل
-1

خیلی کامل بود ممنون

ابوالفضل 2 سال قبل
-2

عالی

Parisa Taheri 2 سال قبل
-2

این متن خیلی عالی بود😍🌹🌺🌼🌷🌻💐🌸⚘

کرشمه امینی 2 سال قبل
-1

خیلی ممنون خوب بود

عالی 2 سال قبل
-2

عال عالی

ثنا 2 سال قبل
-1

این خیلی عالیه

SINA 2 سال قبل
0

عالییییییییییییییی

داداش 2 سال قبل
4

ممنون دمت گرم

خیلی خوبه😊 2 سال قبل
3

خیلی

ناشناس 2 سال قبل
3

عاااااالی

Sobhan 2 سال قبل
23

این شعر معروف به واقعه شعادت حضرت علی (ع) اشاره میکند…صبح هنگام ک حضرت علی به منظور نماز صبح مشغول وضو گرفتن بود…هنگامی ک کارش تمام شد و می خواست که از خانه بیرون بزند طمین و زمان از ترس از دست دادن حضرت علی(ع) به همهمه افتاده بودند..هر موجود به طریقی میخواست جلوی حضرت را بگیرد..یکی سر و صدا میکرد دیگری جلوی قدم هایش راه میرفت که نگذارد حضرت از خانه خارج شود…حتی این ممانعت تا حدی بود که در آخر وقتی حضرت در را باز میکرد آستین لباسش به حلقه در گیر کرد این واقعه اشاره به این دارد گ حتی در هم از رفتن حضرت هراس داشت و آگاه بود…لیکن حضرت خود نیز خبر داشت که با پای خود به دهان شهادت قدم می گذارد..سرانجام هیچ یک از وقایع نتوانست جلوی ایشان را بکیرد و ایشان به مسجد رفتند و در آنجا توسط ابن ملجم به شهادت رسیدند.

محمد 2 سال قبل
3

این بیت مربوط به شهادت حضرت علی است

ناشناس 2 سال قبل
3

خوب بود😐😃

آیدا 2 سال قبل
5

عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی

7
😂 2 سال قبل

😃

ممد 2 سال قبل
3

عالی

ناشناس 2 سال قبل
6

عالی بود خیلی به دردم خورد با اینکه من ششمی هستم ولی به دردم خورد دسته تون درد نکونه

3
𓊈𓊉 2 سال قبل

خب این برای ششم یاس دیگه

۰ 2 سال قبل
1

ممنون خوب بود🌺🌺

دنیا 2 سال قبل
1

عالی

محمد حسین 2 سال قبل
1

میشه الف هم بگی

محمد حسین 2 سال قبل
1

مهدی خیلی خوب بود

خوب 2 سال قبل
2

عالی

خوب 2 سال قبل
3

عالی

مرینت 2 سال قبل
3

ممنون میشم اگه همرو نویسند جواب ند خسته میشه چون همه یجواباش درسته و برای همه سوالات چند پاسخ داستان می توانیم یکی را بنویسیم ممنون از ت🥳🥳🥳🥳🥳🥳

ستایش 2 سال قبل
0

ممنون از کمکتون بعضی ها خیلی احتیاج دارند

نیلو 2 سال قبل
2

خیلی کم بود .واقعی دیگ؟؟

محمد 2 سال قبل
-1

اره خیلی کم بود

رقیه 2 سال قبل
4

عالی بود حرف نداشت

1
نجمه 1 سال قبل

عالیییییییییی

و..... 2 سال قبل
1

خیلی کم بود ولی معنی عالی در چند کلمه وصف شده بودممنون

و..... 2 سال قبل
0

کم بود ولی معنی عالیه آن در چند کلمه و جمله وصف شده بود

سمیرا پردل 2 سال قبل
2

عالی بود فقط خیلی کامل نبود😁😁😁😁😁😁

سمیرا پردل 2 سال قبل
6

آخه من یک چیزی می خواسنم ولی جواب نگرفتم

ناشناس 2 سال قبل
-2

جواب سوال من و رو بدین

اناهیتا 2 سال قبل
3

سلام خوب بود ولی خیلی کم بود

ناشناس 2 سال قبل
2

بدک نبود ولی اونی که میخواستم نبود با تشکر

ناشناس 2 سال قبل
-2

خیلی کم بود 😈😈😈😈😈😈😈😛😛😛😛

محمد طاها 2 سال قبل
5

خیلی خیلی مطالب جالبی داشت. ممنونم.

زهرا 2 سال قبل
-2

حق بااین هاست خیلی کم بود چرا زیاد ننوشتین

0
هانده 2 سال قبل

زیاد بالاتر بود میگشتی مینوشتی

ستی 2 سال قبل
-2

واقعا خیلی کم بود ولی من جوابمو گرفتم…

عشقم اون بالا سری 2 سال قبل
-2

ناقص بود خیلی کم بود

ناشناس 2 سال قبل
-2

بد بود چون نتونستم جواب مو بگیرم

ریحانه قوتی 2 سال قبل
-1

خوب بود ولی خیلی کم توضیح دادید

-1
مهیا 2 سال قبل

ت انتظار داشتی ۵ ص بگه بنویسی

خ 2 سال قبل
2

خیلی خوب بود ممنونم

1
مهدیس 2 سال قبل

آره واقعا عالی بود😀😀😀😀😀

ناشناس 2 سال قبل
-2

خوب بودولی وقی نمی دونی برای کدوم پایه هست براچی می نویسی😶😶😶😶😶

0
نباید هم دوست داشته باشی 2 سال قبل

ششم دیگه روانی

سالار 2 سال قبل
-1

عالی بود ولی کامل نبود

محدثه 2 سال قبل
0

ممنون واقعا عالی بود ولی یکم بیشتر توضیح میدادین عالی میشد

الناز 2 سال قبل
3

سلام بچه ها از این مطلب چطور استفاده کنم کسی تونست از این مطلب استفاده کنه ؟ لطفا راهنماییم کنید

زهرا پهلوانی نژاد هستم 2 سال قبل
-1

من که عاشق شدم واقعا خوبه

ناشناس 2 سال قبل
3

ب خدا وکیلی یه بیت شعرو چجوری زیاد مینوشتن؟

فاطمه زهرا 2 سال قبل
2

عالی . ممنون کمک خوبی بود

نویسنده 2 سال قبل
2

خوب بود ولی متن یک و دو تقریبا یکجور بود تغییر بدید لطفاً

سينا 2 سال قبل
2

عالي بود دستتون درد نكنه خيلي ممنون

فاطمه 2 سال قبل
3

عالی بود راضی ام

ناشناس 2 سال قبل
0

سلام این متن بسیار آموزنده بود ومن جواب تمام سوالاتم رادر آن پیدا کردم با سپاس فراوان😍😍😉😊

یه پسر 2 سال قبل
2

خیلی خوب بود ولی غلط املایی کمی داشت به هرحال ممنونم

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی بود ولی کم بود

متین بخشیان 2 سال قبل
8

این شعر معروف به واقعه شعادت حضرت علی (ع) اشاره میکند…صبح هنگام ک حضرت علی به منظور نماز صبح مشغول وضو گرفتن بود…هنگامی ک کارش تمام شد و می خواست که از خانه بیرون بزند طمین و زمان از ترس از دست دادن حضرت علی(ع) به همهمه افتاده بودند..هر موجود به طریقی میخواست جلوی حضرت را بگیرد..یکی سر و صدا میکرد دیگری جلوی قدم هایش راه میرفت که نگذارد حضرت از خانه خارج شود…حتی این ممانعت تا حدی بود که در آخر وقتی حضرت در را باز میکرد آستین لباسش به حلقه در گیر کرد این واقعه اشاره به این دارد گ حتی در هم از رفتن حضرت هراس داشت و آگاه بود…لیکن حضرت خود نیز خبر داشت که با پای خود به دهان شهادت قدم می گذارد..سرانجام هیچ یک از وقایع نتوانست جلوی ایشان را بکیرد و ایشان به مسجد رفتند و در آنجا توسط ابن ملجم به شهادت رسیدند.

فاطمه 2 سال قبل
3

من ممنونم از متین که جواب کاملی را بیان کرده است مرسی

محدس 2 سال قبل
2

خوبه

نیوشا 2 سال قبل
-2

صفحه ی 94 است من خودم ششم می خونم

-2
نویسنده 2 سال قبل

منظور شما چی

نفس 2 سال قبل
1

به نظر من همش عالی بود ولی اولیه خیلی مزخرف بود من خودمئ غلطاشو درست کردم یک عالم غلط داشت و شنونده اصلا متوجه مفهوم متن نمیشد

رویا محمدی 2 سال قبل
6

خیلی عالی بود 😊😊😊

0
سیما 2 سال قبل

میشه یکی به جواب من پاسخ بده😈معلمم گفت خیلی کوتاهه 😢لطفا😗

1
D. S 2 سال قبل

آره دقیقا منم دنبال ی پاسخ کوتاهم😭😭😭

امیر علی 2 سال قبل
3

خیلی خیلی عالی بود

eski 11223344556677889900----- 2 سال قبل
1

داخل عکس نوشته صفحه چند است

نویسنده 2 سال قبل
3

باید به مفهومش توجه کنیم.اسمم:م

ناشناس 2 سال قبل
-1

چیزی بالا نمیاورد

نویسنده 2 سال قبل
3

آن روز که حضرت علی می خواست به مسجد برود دستگیره در مانع رفتن حضرت علی شد،اومیدانست که قرار است اتفاق بدی بیفتاد ودرهمان روز که حضرت علی به مسجد رفت وداشت نماز می خواند ابن ملجم مرادی آمد و سر مبارک حضرت علی را قطع کرد

نویسنده 2 سال قبل
3

وقتی که حضرت علی خواست برای نماز صبح به منزل برود لباس ایشان به حلقه در گیر کرد و حتی قبل از اینکه بخواهد به در گیر کند حیوانات هم نمی خواستند ایشان از خانه خارج شود.ولی باز هم امام علی از خانه خارج شد و به شهادت رسید.یکجورایی همه می دانستند که امام علی قرار است شهید بشود و از هر راهی که شده میخواستند از امام علی حفاظت کنند

-1
ناشناس 2 سال قبل

خیلی خوشم آمد

0
نویسنده 2 سال قبل

عالللللی بود

نویسنده 2 سال قبل
2

ان روز که امام علی میخواست به مسجد برود دستگیره درمانع رفتن امام علی به مسجدشد و امید دانست که قرار است اتفاق بدی بیفتد و درهمان روز که امام علی به مسجد رفت داشت نماز می خواند ابن ملجم مرادی امد و سر امام علی را قطع کرد. انگار بعضی از مردم هم میدانستند که امام علی کشته می شود

0
ناشناس 2 سال قبل

❤❤❤❤عاللللللی بود

سدیس شه بخش 2 سال قبل
5

خیلی قشنگ بود

سدیس شه بخش 2 سال قبل
2

خیلی قشنگ بود 😒😒😒

احمدی 2 سال قبل
3

این شعر به واقعه دردناک شهادت امام علی (ع)اشاره میکنو

نویسنده 2 سال قبل
3

روزی مثل همیشه روز ها بود و حضرت علی برای نماز خواندن به مسجد میرفتند. هنگام بیرون رفتن از در لباس ایشان به دسته ی در گیر کرد.آن روز قرار بود اتفاق بدی برای حضرت علی(علیه السلام)بیافتد و انگار دستگیره ی در از این موضوع باخبر بود و می خواست مانع رفتن حضرت علی از خانه بشود.وقتی که حضرت علی هنگام نماز خواندن به سجده رفتند ابن ملجم سر مبارک ایشان را قطع کرد و ایشان به شهادت رسیدند.آن روز حتی دستگیره ی در هم از شهادت حضرت علی آگاه بود.

ناشناس 2 سال قبل
2

چمیدونم به چه چیزی اشاره دارد

4
No.name 2 سال قبل

خيلي با حالي 🤣به روز شهادت حضرت علي (ع)

3
نویسنده 2 سال قبل

واقعا؟🤔🤔🤔🤔

ناشناس 2 سال قبل
2

عالی بودن 👌👌👌

Mana jaan 2 سال قبل
2

مرسي خيلي ممنون لطف كرديد👍🏻

فلفلی 2 سال قبل
0

خودت فهمیدی چی گفتی؟..

نویسنده 2 سال قبل
15

این واقعه به این معروف است لیله المبیت .شبی که حضرت علی که کفار میخواست

-2
واقعا الان خودتو فهمیدید چی گفتید 2 سال قبل

عالی🥰🥰🥰

شهرزاد جعفری 2 سال قبل
-1

خودم

نویسنده 2 سال قبل
6

شما با هوش که بودی تا حال ؟😂😂😂😂

ناشناس 2 سال قبل
5

تا حد امکان خوب بود ولی املاتونم قوی کنین بد نیس😂😂

1
سارا 2 سال قبل

😂😂🤣🤣🤣🤣😂🤣😅😅😉

D. S 2 سال قبل
3

سلام میشه ی توضیح کوتاه بدید؟ آخرش چی بنویسم واسه تو کتاب؟

صالح از کرمان 2 سال قبل
3

مرسی عالی بود

زهرا 2 سال قبل
4

خوب بود من به این متن نیاز داشتم و استفاده نیز کردم

0
مهدی 2 سال قبل

حق با زهرا خانم است کلاس ششمی ها بیشتر از همه به این بخش نیاز داشتن

زهرا 2 سال قبل
7

چرا نباشیم بنده خدا

پشمک 2 سال قبل
2

بالاخره یه چیزتون درست و به درد بخور بود🖕🏿🖕🏾🖕🏽🖕🏼🖕🏻🖕🦗🦟🎭

0
هانده 2 سال قبل

0
لاله 2 سال قبل

من هم با نظر شما موافقم 👌چون هر وقت برای تحقیق به این سایت سر میزدم چیزی که دنبالش بودم رو پیدا نمیکردم 😕ولی این دفعه چیز های خوبی داشتممنون 🌹

نویسنده 2 سال قبل
8

خوب بود ولی بیشتر هم میشد بنویسند👍👍👌👌👌👏👏👏👏👏🤙🤙🤙🖖🖖🖖🖖🤘🤘🤘🤘💜🖤🧡💙

نویسنده 2 سال قبل
2

درباره امام علی علیه السلام است که خیلی زیبا در شعر شیر خدا آمده و امام علی را تشبیه شده

دینا 2 سال قبل
-2

عالی بود ممنون😊😊😊

نویسنده 2 سال قبل
3

آن روز که امام علی میخواست به مسجد برود دستگیره ی در به لباس امام علی گیر کرد علی میدانست که قرار است اتفاق بدی بیوفتد وقتی که داشت نماز میخواند ابن ملجم مرادی از پشت امد وسر امام علی(ع)راقطع کرد سهیل هستم

نویسنده 2 سال قبل
6

منظور این است که در آن روز امام علی به شهادت رسیده است 😭😭

ملیکا 2 سال قبل
5

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود

محمدرضا 2 سال قبل
5

این شعر معروف به واقعه شهادت حضرت علی علیه السلام اشاره می کند که حضرت علی علیه السلام برای نماز صبح وضو گرفت و می خواست که از خانه خارج شود حیوانات و موجودات سر و صدا می کردند و نمی گذاشتند که حضرت علی از خانه خارج شود وقتی که حضرت علی از خانه خارج می شد لباسش به حلقه دستگیری در گیر می کند که در این شعر به این تعبیر شده است که حلقه در نیز از این واقعه آگاه بود و نمی گذاشت که حضرت علی از خانه خارج شود و پس از اینکه حضرت علی به سمت مسجد رفت در مسجد توسط ابن ملجم مرادی به شهادت رسید

-1
سوگند 2 سال قبل

عالی بود

-2
نویسنده 2 سال قبل

یک روز که امام داشت به مسجد می رفت

عالی حرف نداشت من 2 سال قبل
9

عالی حرف نداشت من از همه کس هایی که نظرشون رو دادن ممنونم همه نظرات عالی ولی منم این رو باور دارم که کم بود ولی خب هر کس نظر خودش رو دادهبعضی ها کم میدونستن ولی بعضی ها خیربه هر حال عالی بود ممنون از همه

1
عالی 2 سال قبل

عالی بود

سگ 2 سال قبل
1

عالییییییی

جواد 2 سال قبل
-2

این مربوط به حضرت علی استکسی ننویسه

دمت گرم 2 سال قبل
1

دمت گدرررم

نویسنده 2 سال قبل
2

اشاره به روز ضربت خوردن امام علی (ع) هنگام نماز صبح که به مسجد کوفه میرفتند😔😔😔

نویسنده 2 سال قبل
0

بیت هشتم شعر شیر خدا به چه چیزی تشبیه شده است؟

پرستو 2 سال قبل
1

عالیه مرسین واقعا

آیدا طالبی 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود متن ها عالی

زهرا 2 سال قبل
1

سلام واقعا عالی بود . و مطالب مفید واقع شدند . ممنون

نویسنده 2 سال قبل
-1

حضرت علی ع که خودشان آگاهی داشتن که در آن روز ودر آن مسجد زخمی خواهند شد اما به سوی نماز شتافتن حتی در که بی جان است اما به گونه ای می خواست مانع رفتن ایشان بشود ولی چون ایشان به خدا عشق می ورزیدند هیچ چیز مانع ایشان نشدهستی

نویسنده 2 سال قبل
0

روزی ماننده همه ی روز ها ، حضرت علی «ع» هنگام سحر می خواستند برای نماز به مسجد بروند . حیوانات سر و صدا می کردند و جلوی در خانه ی حضرت علی جمع شده بودند و نمی گذاشتند ایشان از خانه بیرون بروند که در این هنگام دستگیره ی در با لباس ایشان گیر کرد . اما حضرت علی لباسش را از دستگیره جدا کرد و به مسجد رفت . هنگام سجده ابن ملجم سر مبارک ایشان را از تن جدا کردند و ایشان به شهادت رسیدند .آن روز حیوانات و حتی دستگیره ی در هم از این واقعه آگاه بود .

0
محمد مهدی 2 سال قبل

پس ادامه ……….. …

یتو 2 سال قبل
0

هکمتوزون

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی بود ولی غلط املایی زیاد داشتند مثل :شهادت را نوشتند شعادت

سوگند 2 سال قبل
0

این مطلب ها عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
1

خیلی ممنون بابت توضیح هات شما

ناشناس 2 سال قبل
2

عالی بود. عالیمن لذت بردم

نویسنده 2 سال قبل
2

این شعر مربوط میشه به زمان شهادت امام علی (ع) که ایشان برای نماز می خواستند به مسجد بروند، دستگیره ی در به لباسشان گیر می کنه و انگار می خواهد مانع رفتن امام علی (ع) به مسجد شود اما امام به مسجد می رود و ابن ملجم ایشان را به شهادت می رساندشمس

رعنا 2 سال قبل
-1

ممنون بابت مطالب خوبتون💝

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام من بلد نیستم

هع 2 سال قبل
1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام خسته نباشی برای این 90 98 و از او به این نتیجه رسیده که در حال انجام می دهند تا در مورد آن را در وبلاگ قرار می گیرند تا حالا شده و از او به این نتیجه رسیده که در حال انجام زینب کبری

آیدا 2 سال قبل
5

عالی بود واقن❤😍

آیدا 2 سال قبل
6

عالی بود واقن❤😍

نیکا 2 سال قبل
4

عالی

Shooka 2 سال قبل
1

Fantastic👌🏻👌🏻👌🏻

نویسنده 2 سال قبل
3

ان روزی که حضرت علی میخواستن به مسجد بروند دستگیره ی در کانع رفتن امام علی شد و املم علی فهمیدند که قرار است اتفاق بدی بیفتد و در همان روز که امام علی به مسجد رفتن ابن ملجم مرادی آمد و سر مبارک امام علی را قطع کرد 😭

نویسنده 2 سال قبل
2

سلام خانم ببخشید می شه بگین که تکلیف روتا چه ساعتی بفرستیم در حال حاضر در این زمینه به این ترتیب که برای شما ارسال

F 2 سال قبل
0

عالییییی 🦋

نویسنده 2 سال قبل
0

ارهافرین

نویسنده 2 سال قبل
4

در این بیت تشبیه به کار رفته است .اشاره به شهادت امام علی (ع) دارد . که لباسشان به دستگیره ی در گیر کرد و انگار در التماس میکند که ایشان نرود

نویسنده 2 سال قبل
0

وقتی حضرت علی (ع) می خواست از خانه بیرون بروددر به لباس او گیر کرد و مانع از بیرون رفتن حضرت علی (ع) شد..

ناشناس 2 سال قبل
13

این شعر معروف به واقعه شهادت حضرت علی علیه السلام اشاره می کند که حضرت علی علیه السلام برای نماز صبح وضو گرفت و می خواست که از خانه خارج شود حیوانات و موجودات سر و صدا می کردند و نمی گذاشتند که حضرت علی از خانه خارج شود وقتی که حضرت علی از خانه خارج می شد لباسش به حلقه دستگیری در گیر می کند که در این شعر به این تعبیر شده است که حلقه در نیز از این واقعه آگاه بود و نمی گذاشت که حضرت علی از خانه خارج شود و پس از اینکه حضرت علی به سمت مسجد رفت در مسجد توسط ابن ملجم مرادی به شهادت رسید.

سحر 2 سال قبل
1

در سحر گاه نوزدهم ماه مبارک رمضان وقتی که حضرت علی (ع) قصد داشتند از خانه بیرون بیایند تا برای نماز صبح به مسجد بروند، دامن حضرت به حلقه در ، گیر میکند ، گویا که در هم میخواهند حضرت را از رفتن منصرف کند.

ناشناس 2 سال قبل
-1

ممنون خیلی عالیه

شروین 2 سال قبل
0

ممنون خوب بود

سارا 2 سال قبل
-1

عالی ✨✨✨✨

ژینوس 2 سال قبل
-2

عالی بود حرف نداشت ممنونم بعد اینکه میگم لطفا جواب بهتررررری بزارین

هلیا 2 سال قبل
-1

دقیقاً 🦋👌👌

نویسنده 2 سال قبل
0

به روز شهادت حضرت علی اشاره می کنه

ناشناس 2 سال قبل
1

😭😭😭😨😭

نویسنده 2 سال قبل
1

حضرت داشته که وضوع میگرفته که برود مسجد که لباسش به حلقه ی در گیر می کند و مانع رفتن او می شود حیوانات که از شهادت او خبر دار بودند نمی زاشت که برود که نتوانستند و او به شهادت رسید😥😥

نویسنده 2 سال قبل
2

اون روز حلقه در درس خواسته نره

نویسنده 2 سال قبل
0

اشاره میکنه به شهادت حضرت علی

ناشناس 2 سال قبل
0

در بیت هشتم شیر خدا چند جمله دارد ؟

ناشناس 2 سال قبل
-2

بد

دو 2 سال قبل
-1

دو

نویسنده 2 سال قبل
3

Time:1,Passengers:[{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1,Passengers:[{id:FallingSand,Block:activator_rail,Time:1,Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:gamerule commandBlockOutput false},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~1 ~-3 ~0 ~44 ~-3 ~0 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~1 ~-3 ~1 ~44 ~-3 ~1 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~1 ~-3 ~2 ~1 ~-3 ~60 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~2 ~4 ~-3 ~2 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~3 ~5 ~-3 ~3 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~4 ~5 ~-3 ~4 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~5 ~5 ~-3 ~5 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~6 ~5 ~-3 ~6 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~7 ~5 ~-3 ~7 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~8 ~6 ~-3 ~8 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~9 ~6 ~-3 ~9 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~10 ~6 ~-3 ~10 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~11 ~7 ~-3 ~11 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~12 ~7 ~-3 ~12 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~13 ~8 ~-3 ~13 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~14 ~6 ~-3 ~14 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~15 ~5 ~-3 ~15 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~16 ~5 ~-3 ~16 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~17 ~4 ~-3 ~17 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~18 ~4 ~-3 ~18 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~19 ~4 ~-3 ~19 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~20 ~4 ~-3 ~20 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~21 ~3 ~-3 ~21 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~22 ~3 ~-3 ~22 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~23 ~3 ~-3 ~23 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~24 ~3 ~-3 ~24 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~25 ~3 ~-3 ~25 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~26 ~4 ~-3 ~26 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~27 ~4 ~-3 ~27 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~28 ~4 ~-3 ~28 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~29 ~4 ~-3 ~29 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~30 ~4 ~-3 ~30 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~31 ~4 ~-3 ~31 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~32 ~5 ~-3 ~32 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~33 ~5 ~-3 ~33 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~34 ~5 ~-3 ~34 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~35 ~5 ~-3 ~35 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~36 ~4 ~-3 ~36 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~37 ~3 ~-3 ~37 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~38 ~2 ~-3 ~59 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~60 ~44 ~-3 ~60 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-3 ~38 ~6 ~-3 ~38 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-3 ~39 ~6 ~-3 ~39 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-3 ~40 ~5 ~-3 ~40 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-3 ~41 ~5 ~-3 ~41 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-3 ~42 ~4 ~-3 ~42 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-3 ~43 ~4 ~-3 ~43 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-3 ~44 ~5 ~-3 ~44 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-3 ~45 ~4 ~-3 ~45 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-3 ~46 ~4 ~-3 ~46 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-3 ~47 ~4 ~-3 ~47 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-3 ~48 ~4 ~-3 ~48 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-3 ~49 ~4 ~-3 ~49 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-3 ~50 ~3 ~-3 ~59 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~4 ~-3 ~21 ~6 ~-3 ~21 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~4 ~-3 ~22 ~5 ~-3 ~22 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~4 ~-3 ~23 ~5 ~-3 ~23 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~4 ~-3 ~24 ~6 ~-3 ~24 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~4 ~-3 ~25 ~6 ~-3 ~25 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~4 ~-3 ~37 ~6 ~-3 ~37 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~4 ~-3 ~50 ~5 ~-3 ~50 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~4 ~-3 ~51 ~4 ~-3 ~59 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~2 ~10 ~-3 ~2 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~17 ~7 ~-3 ~17 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~18 ~6 ~-3 ~18 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~19 ~6 ~-3 ~19 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~20 ~6 ~-3 ~20 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~26 ~6 ~-3 ~26 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~27 ~6 ~-3 ~27 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~28 ~6 ~-3 ~28 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~29 ~6 ~-3 ~29 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~30 ~6 ~-3 ~30 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~31 ~7 ~-3 ~31 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~36 ~7 ~-3 ~36 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~42 ~17 ~-3 ~42 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~43 ~33 ~-3 ~43 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~45 ~38 ~-3 ~45 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~46 ~37 ~-3 ~46 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~47 ~35 ~-3 ~47 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~48 ~34 ~-3 ~48 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~49 ~32 ~-3 ~49 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~51 ~6 ~-3 ~51 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~52 ~5 ~-3 ~52 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~53 ~6 ~-3 ~53 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~54 ~6 ~-3 ~54 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~5 ~-3 ~55 ~5 ~-3 ~59 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~6 ~-3 ~3 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~6 ~-3 ~4 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~5 ~7 ~-3 ~5 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~6 ~7 ~-3 ~6 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~6 ~-3 ~7 stone 5},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~15 ~18 ~-3 ~15 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~16 ~7 ~-3 ~16 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~22 ~20 ~-3 ~22 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~23 ~7 ~-3 ~23 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~32 ~7 ~-3 ~32 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~33 ~7 ~-3 ~33 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~34 ~7 ~-3 ~34 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~35 ~7 ~-3 ~35 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~40 ~33 ~-3 ~40 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~41 ~17 ~-3 ~41 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~44 ~36 ~-3 ~44 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~50 ~29 ~-3 ~50 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~52 ~26 ~-3 ~52 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~55 ~8 ~-3 ~55 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~56 ~17 ~-3 ~56 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~57 ~7 ~-3 ~57 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~58 ~42 ~-3 ~58 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~6 ~-3 ~59 ~42 ~-3 ~59 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~3 ~8 ~-3 ~3 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~7 ~-3 ~4 stone 5},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~7 ~-3 ~7 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~7 ~-3 ~8 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~7 ~-3 ~9 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~7 ~-3 ~10 stone 5},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~14 ~41 ~-3 ~14 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~18 ~10 ~-3 ~18 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~19 ~17 ~-3 ~19 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~20 ~9 ~-3 ~20 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~21 ~9 ~-3 ~21 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~24 ~12 ~-3 ~24 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~25 ~10 ~-3 ~25 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~26 ~8 ~-3 ~26 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~27 ~8 ~-3 ~27 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~28 ~8 ~-3 ~28 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~29 ~8 ~-3 ~29 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~30 ~8 ~-3 ~30 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~37 ~8 ~-3 ~37 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~38 ~9 ~-3 ~38 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~39 ~10 ~-3 ~39 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~51 ~28 ~-3 ~51 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~53 ~25 ~-3 ~53 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~7 ~-3 ~54 ~22 ~-3 ~54 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~8 ~-3 ~4 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~8 ~-3 ~5 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~8 ~-3 ~6 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~8 ~-3 ~7 stone 5},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~8 ~-3 ~8 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~8 ~-3 ~9 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~8 ~-3 ~10 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~8 ~-3 ~11 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~8 ~-3 ~12 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~8 ~-3 ~16 ~8 ~-3 ~22 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~8 ~-3 ~23 ~8 ~-3 ~23 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~8 ~-3 ~31 ~8 ~-3 ~54 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~8 ~-3 ~57 ~11 ~-3 ~57 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~9 ~-3 ~3 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~9 ~-3 ~4 stone 5},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~9 ~-3 ~5 ~11 ~-3 ~5 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~9 ~-3 ~6 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~9 ~-3 ~7 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~9 ~-3 ~8 stone 5},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~9 ~-3 ~9 ~10 ~-3 ~9 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~9 ~-3 ~10 stone 5},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~9 ~-3 ~11 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~9 ~-3 ~12 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~9 ~-3 ~13 ~40 ~-3 ~13 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~9 ~-3 ~16 ~13 ~-3 ~16 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~9 ~-3 ~17 ~9 ~-3 ~17 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~9 ~-3 ~23 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~9 ~-3 ~26 ~9 ~-3 ~26 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~9 ~-3 ~27 torch 1},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~9 ~-3 ~55 ~15 ~-3 ~55 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~10 ~-3 ~3 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~10 ~-3 ~4 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~10 ~-3 ~6 stone 5},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~10 ~-3 ~7 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~10 ~-3 ~8 ~11 ~-3 ~8 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~10 ~-3 ~10 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~10 ~-3 ~11 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~10 ~-3 ~12 stone 5},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~10 ~-3 ~17 ~11 ~-3 ~17 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~10 ~-3 ~20 ~10 ~-3 ~20 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~10 ~-3 ~21 ~10 ~-3 ~21 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~10 ~-3 ~23 ~10 ~-3 ~23 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~10 ~-3 ~26 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~10 ~-3 ~29 ~13 ~-3 ~29 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~10 ~-3 ~30 ~10 ~-3 ~36 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~11 ~-3 ~2 stone 5},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~11 ~-3 ~3 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~11 ~-3 ~4 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~11 ~-3 ~6 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~11 ~-3 ~7 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~9 ~12 ~-3 ~9 stone 5},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~10 ~11 ~-3 ~9 stone 5},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~11 ~-3 ~11 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~11 ~-3 ~12 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~18 ~11 ~-3 ~18 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~20 ~13 ~-3 ~20 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~21 ~11 ~-3 ~19 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~23 ~12 ~-3 ~23 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~25 ~11 ~-3 ~25 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~28 ~13 ~-3 ~28 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~30 ~11 ~-3 ~30 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~31 ~12 ~-3 ~31 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~32 ~20 ~-3 ~32 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~33 ~11 ~-3 ~31 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~34 ~11 ~-3 ~34 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~35 ~33 ~-3 ~35 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~36 ~33 ~-3 ~36 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~11 ~-3 ~37 ~14 ~-3 ~37 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~12 ~-3 ~2 ~15 ~-3 ~2 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~12 ~-3 ~3 ~13 ~-3 ~3 sea_lantern 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~12 ~-3 ~4 ~14 ~-3 ~4 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~12 ~-3 ~5 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~12 ~-3 ~6 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~12 ~-3 ~7 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~12 ~-3 ~8 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~12 ~-3 ~10 ~13 ~-3 ~10 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~12 ~-3 ~11 stone 5},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~12 ~-3 ~12 stone 6},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~12 ~-3 ~17 ~12 ~-3 ~17 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~12 ~-3 ~18 ~14 ~-3 ~18 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~12 ~-3 ~21 ~12 ~-3 ~21 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~12 ~-3 ~27 ~14 ~-3 ~27 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~12 ~-3 ~30 ~14 ~-3 ~30 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~12 ~-3 ~33 ~12 ~-3 ~33 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~12 ~-3 ~34 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~12 ~-3 ~38 ~33 ~-3 ~38 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~12 ~-3 ~57 ~42 ~-3 ~57 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~13 ~-3 ~5 ~31 ~-3 ~5 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~13 ~-3 ~6 ~28 ~-3 ~6 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~13 ~-3 ~7 ~26 ~-3 ~7 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~13 ~-3 ~8 ~24 ~-3 ~8 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~13 ~-3 ~9 ~20 ~-3 ~9 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~13 ~-3 ~11 gravel 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~13 ~-3 ~12 ~20 ~-3 ~12 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~13 ~-3 ~17 ~16 ~-3 ~17 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~13 ~-3 ~21 ~14 ~-3 ~21 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~13 ~-3 ~23 ~13 ~-3 ~23 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~13 ~-3 ~26 ~27 ~-3 ~26 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~13 ~-3 ~31 ~13 ~-3 ~31 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~13 ~-3 ~33 ~15 ~-3 ~33 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~13 ~-3 ~34 ~14 ~-3 ~34 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~13 ~-3 ~39 ~33 ~-3 ~39 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~14 ~-3 ~3 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~14 ~-3 ~10 ~15 ~-3 ~10 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~14 ~-3 ~11 ~14 ~-3 ~5 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~14 ~-3 ~16 ~16 ~-3 ~16 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~14 ~-3 ~20 ~14 ~-3 ~20 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~14 ~-3 ~23 ~27 ~-3 ~23 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~14 ~-3 ~25 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~14 ~-3 ~28 ~14 ~-3 ~28 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~14 ~-3 ~29 ~14 ~-3 ~29 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~14 ~-3 ~31 ~20 ~-3 ~31 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~15 ~-3 ~3 ~42 ~-3 ~3 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~15 ~-3 ~4 ~35 ~-3 ~4 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~15 ~-3 ~11 ~40 ~-3 ~11 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~15 ~-3 ~18 ~15 ~-3 ~18 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~15 ~-3 ~20 ~20 ~-3 ~20 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~15 ~-3 ~21 ~15 ~-3 ~21 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~15 ~-3 ~25 ~15 ~-3 ~25 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~15 ~-3 ~27 ~15 ~-3 ~27 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~15 ~-3 ~28 ~27 ~-3 ~28 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~15 ~-3 ~29 ~17 ~-3 ~29 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~15 ~-3 ~30 ~15 ~-3 ~30 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~15 ~-3 ~34 ~33 ~-3 ~34 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~15 ~-3 ~37 ~15 ~-3 ~37 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~16 ~-3 ~2 ~42 ~-3 ~2 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~16 ~-3 ~10 ~40 ~-3 ~10 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~16 ~-3 ~18 ~17 ~-3 ~18 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~16 ~-3 ~21 ~20 ~-3 ~21 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~16 ~-3 ~25 ~27 ~-3 ~25 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~16 ~-3 ~27 ~27 ~-3 ~27 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~16 ~-3 ~30 ~33 ~-3 ~30 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~16 ~-3 ~33 ~16 ~-3 ~33 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~16 ~-3 ~37 ~26 ~-3 ~37 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~16 ~-3 ~55 ~31 ~-3 ~55 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~17 ~-3 ~16 ~18 ~-3 ~16 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~17 ~-3 ~17 ~18 ~-3 ~17 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~17 ~-3 ~33 ~33 ~-3 ~33 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~18 ~-3 ~18 ~18 ~-3 ~18 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~18 ~-3 ~19 ~21 ~-3 ~19 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~18 ~-3 ~24 ~18 ~-2 ~24 sea_lantern 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~18 ~-3 ~29 ~18 ~-3 ~29 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~18 ~-3 ~41 ~18 ~-3 ~41 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~18 ~-3 ~42 ~19 ~-3 ~42 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~18 ~-3 ~56 ~23 ~-3 ~56 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~19 ~-3 ~15 ~20 ~-3 ~15 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~19 ~-3 ~16 ~36 ~-3 ~16 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~19 ~-3 ~17 ~36 ~-3 ~17 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~19 ~-3 ~18 ~36 ~-3 ~18 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~19 ~-3 ~24 ~27 ~-3 ~24 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~19 ~-3 ~29 ~21 ~-3 ~29 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~19 ~-3 ~41 ~33 ~-3 ~41 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~20 ~-3 ~42 ~32 ~-3 ~42 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~21 ~-3 ~9 ~41 ~-3 ~9 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~21 ~-3 ~12 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~21 ~-3 ~15 ~29 ~-3 ~15 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~21 ~-3 ~20 ~21 ~-3 ~20 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~21 ~-3 ~21 ~21 ~-3 ~21 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~21 ~-3 ~22 ~21 ~-3 ~22 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~21 ~-3 ~31 ~21 ~-3 ~31 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~21 ~-3 ~32 ~21 ~-3 ~32 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~22 ~-3 ~12 ~22 ~-3 ~12 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~22 ~-3 ~19 ~27 ~-3 ~19 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~22 ~-3 ~20 ~27 ~-3 ~20 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~22 ~-3 ~21 ~27 ~-3 ~21 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~22 ~-3 ~22 ~27 ~-3 ~22 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~22 ~-3 ~29 ~34 ~-3 ~29 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~22 ~-3 ~31 ~33 ~-3 ~31 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~22 ~-3 ~32 ~33 ~-3 ~32 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~23 ~-3 ~12 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~23 ~-3 ~54 ~34 ~-3 ~54 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~24 ~-3 ~12 ~24 ~-3 ~12 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~24 ~-3 ~56 ~27 ~-3 ~56 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~25 ~-3 ~8 ~41 ~-3 ~8 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~25 ~-3 ~12 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~26 ~-3 ~12 ~26 ~-3 ~12 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~26 ~-3 ~53 ~37 ~-3 ~53 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~27 ~-3 ~7 ~41 ~-3 ~7 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~27 ~-3 ~12 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~27 ~-3 ~37 ~27 ~-3 ~37 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~27 ~-3 ~52 ~38 ~-3 ~52 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~28 ~-3 ~12 ~28 ~-3 ~12 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~28 ~-3 ~19 ~40 ~-3 ~19 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~28 ~-3 ~20 ~39 ~-3 ~20 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~28 ~-3 ~21 ~39 ~-3 ~21 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~28 ~-3 ~22 ~37 ~-3 ~22 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~28 ~-3 ~23 ~36 ~-3 ~23 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~28 ~-3 ~24 ~35 ~-3 ~24 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~28 ~-3 ~25 ~36 ~-3 ~25 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~28 ~-3 ~26 ~28 ~-3 ~26 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~28 ~-3 ~27 ~28 ~-3 ~27 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~28 ~-3 ~28 ~28 ~-3 ~28 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~28 ~-3 ~37 ~33 ~-3 ~37 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~28 ~-3 ~56 ~42 ~-3 ~56 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~29 ~-3 ~6 ~40 ~-3 ~6 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~29 ~-3 ~12 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~29 ~-3 ~26 ~33 ~-3 ~26 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~29 ~-3 ~27 ~34 ~-3 ~27 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~29 ~-3 ~28 ~36 ~-3 ~28 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~29 ~-3 ~51 ~39 ~-3 ~51 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~30 ~-3 ~12 ~30 ~-3 ~12 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~30 ~-3 ~15 ~36 ~-3 ~15 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~30 ~-3 ~50 ~39 ~-3 ~50 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~31 ~-3 ~12 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~32 ~-3 ~5 ~38 ~-3 ~5 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~32 ~-3 ~12 ~40 ~-3 ~12 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~32 ~-3 ~55 ~42 ~-3 ~55 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~33 ~-3 ~42 ~35 ~-3 ~42 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~33 ~-3 ~49 ~40 ~-3 ~49 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~34 ~-3 ~26 ~38 ~-3 ~26 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~34 ~-3 ~30 ~35 ~-3 ~30 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~34 ~-3 ~31 ~35 ~-3 ~31 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~34 ~-3 ~32 ~37 ~-3 ~32 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~34 ~-3 ~33 ~36 ~-3 ~33 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~34 ~-3 ~34 ~35 ~-3 ~34 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~34 ~-3 ~35 ~34 ~-3 ~35 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~34 ~-3 ~36 ~34 ~-3 ~36 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~34 ~-3 ~37 ~34 ~-3 ~37 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~34 ~-3 ~38 ~34 ~-3 ~38 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~34 ~-3 ~39 ~34 ~-3 ~39 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~34 ~-3 ~40 ~34 ~-3 ~40 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~34 ~-3 ~41 ~34 ~-3 ~41 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~34 ~-3 ~43 ~34 ~-1 ~43 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~35 ~-3 ~27 ~38 ~-3 ~27 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~35 ~-3 ~29 ~36 ~-3 ~29 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~35 ~-3 ~35 ~42 ~-3 ~35 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~35 ~-3 ~36 ~42 ~-3 ~36 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~35 ~-3 ~37 ~42 ~-3 ~37 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~35 ~-3 ~38 ~42 ~-3 ~38 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~35 ~-3 ~39 ~42 ~-3 ~39 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~35 ~-3 ~40 ~42 ~-3 ~40 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~35 ~-3 ~41 ~42 ~-3 ~41 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~35 ~-3 ~43 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~35 ~-3 ~48 ~41 ~-3 ~48 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~35 ~-3 ~54 ~42 ~-3 ~54 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~36 ~-3 ~4 log 8},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~36 ~-3 ~24 ~42 ~-3 ~24 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~36 ~-3 ~30 ~36 ~-3 ~31 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~36 ~-3 ~34 ~42 ~-3 ~34 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~36 ~-3 ~42 ~42 ~-3 ~42 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~36 ~-3 ~43 ~36 ~-3 ~43 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~36 ~-3 ~47 ~41 ~-3 ~47 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~37 ~-3 ~4 ~38 ~-3 ~4 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~37 ~-3 ~15 ~41 ~-3 ~15 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~37 ~-3 ~16 ~41 ~-3 ~16 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~37 ~-3 ~17 ~41 ~-3 ~17 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~37 ~-3 ~18 ~40 ~-3 ~18 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~37 ~-3 ~23 ~42 ~-3 ~23 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~37 ~-3 ~25 ~42 ~-3 ~25 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~37 ~-3 ~28 ~38 ~-3 ~28 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~37 ~-3 ~29 ~39 ~-3 ~29 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~37 ~-3 ~30 ~39 ~-3 ~30 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~37 ~-3 ~31 ~39 ~-3 ~31 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~37 ~-3 ~33 ~42 ~-3 ~33 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~37 ~-3 ~43 ~42 ~-3 ~43 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~37 ~-3 ~44 ~39 ~-3 ~44 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~38 ~-3 ~22 ~42 ~-3 ~22 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~38 ~-3 ~32 ~42 ~-3 ~32 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~38 ~-3 ~46 ~41 ~-3 ~46 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~38 ~-3 ~53 ~42 ~-3 ~53 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~39 ~-3 ~4 ~42 ~-3 ~4 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~39 ~-3 ~5 ~42 ~-3 ~5 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~39 ~-3 ~26 ~42 ~-3 ~26 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~39 ~-3 ~27 ~42 ~-3 ~27 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~39 ~-3 ~28 ~42 ~-3 ~28 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~39 ~-3 ~45 ~40 ~-3 ~45 dirt 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~39 ~-3 ~52 ~42 ~-3 ~52 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~40 ~-3 ~20 ~42 ~-3 ~20 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~40 ~-3 ~21 ~42 ~-3 ~21 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~40 ~-3 ~29 ~42 ~-3 ~29 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~40 ~-3 ~30 ~42 ~-3 ~30 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~40 ~-3 ~31 ~42 ~-3 ~31 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~40 ~-3 ~44 ~42 ~-3 ~44 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~40 ~-3 ~50 ~42 ~-3 ~50 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~40 ~-3 ~51 ~42 ~-3 ~51 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~41 ~-3 ~6 ~42 ~-3 ~6 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~41 ~-3 ~10 ~42 ~-3 ~10 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~41 ~-3 ~11 ~42 ~-3 ~11 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~41 ~-3 ~12 ~42 ~-3 ~12 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~41 ~-3 ~13 ~42 ~-3 ~13 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~41 ~-3 ~18 ~42 ~-3 ~18 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~41 ~-3 ~19 ~42 ~-3 ~19 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~41 ~-3 ~45 ~42 ~-3 ~45 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~41 ~-3 ~49 ~42 ~-3 ~49 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~42 ~-3 ~7 ~42 ~-3 ~59 grass 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~2 ~44 ~-3 ~2 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~3 ~44 ~-3 ~3 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~4 ~44 ~-3 ~4 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~5 ~44 ~-3 ~5 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~6 ~44 ~-3 ~6 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~7 ~44 ~-3 ~7 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~8 ~44 ~-3 ~8 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~9 ~44 ~-3 ~9 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~10 ~44 ~-3 ~10 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~11 ~44 ~-3 ~11 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~12 ~44 ~-3 ~12 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~13 ~44 ~-3 ~13 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~14 ~44 ~-3 ~14 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~15 ~44 ~-3 ~15 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~16 ~44 ~-3 ~16 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~17 ~44 ~-3 ~17 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~18 ~44 ~-3 ~18 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~19 ~44 ~-3 ~19 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~20 ~44 ~-3 ~20 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~21 ~44 ~-3 ~21 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~22 ~44 ~-3 ~22 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~23 ~44 ~-3 ~23 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~24 ~44 ~-3 ~24 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~25 ~44 ~-3 ~25 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~26 ~44 ~-3 ~26 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~27 ~44 ~-3 ~27 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~28 ~44 ~-3 ~28 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~29 ~44 ~-3 ~29 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~30 ~44 ~-3 ~30 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~31 ~44 ~-3 ~31 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~32 ~44 ~-3 ~32 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~33 ~44 ~-3 ~33 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~34 ~44 ~-3 ~34 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~35 ~44 ~-3 ~35 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~36 ~44 ~-3 ~36 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~37 ~44 ~-3 ~37 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~38 ~44 ~-3 ~38 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~39 ~44 ~-3 ~39 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~40 ~44 ~-3 ~40 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~41 ~44 ~-3 ~41 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~42 ~44 ~-3 ~42 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~43 ~44 ~-3 ~43 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~43 ~-3 ~44 ~44 ~-3 ~44 stone 0},{id:MinecartCommandBlock,Command:summon ArmorStand ~ ~-3 ~ {CustomName:STRCMD,NoGravity:1,Marker:1,Invisible:1}},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~ ~ ~1 command_block 0 replace {Command:fill ~ ~-2 ~-1 ~ ~ ~ air}},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~ ~-1 ~1 redstone_block},{id:MinecartCommandBlock,Command:kill @e[type=MinecartCommandBlock,r=1]}]}]}]}

نویسنده 2 سال قبل
0

نه رو از سبز بر هر با آب باز خزر قا كه از نيست نيز زن نيز كه خبر ز فك در كمكي بهتره بر بهره

نویسنده 2 سال قبل
4

قربون همتون بعضی ها واقعا نیاز دارن به جواب های شما ممنونم اگر کوتاه باشه عالیه

0
س م 2 سال قبل

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
2

باشه

برای پاسخ کلیک کنید