در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است حتی اگر صفحه 48 هدیه های آسمان چهارم

جواب برایم بگو صفحه ۴۸ کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است حتی اگر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است؛ حتی اگر بیمار بوده و در بستر باشیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آرزو صادق 1 سال قبل
0

خیر واجب نیست

ناشناس 1 سال قبل
0

سینا

یسنا سادات حسینی 1 سال قبل
0

در هر صورت نماز خواندن واجب است حتی اگر آب برای وضو گرفتن نباشد باید تیمم کنیم چون نماز واجب است

یسنا سادات حسینی 1 سال قبل
-2

حتی اگر اب برای وضو گرفتن نبود باید تیمم کنیم چون نماز را در هر صورت باید بخوانیم

ناشناس 1 سال قبل
0

بله واجب است

ناشناس 2 سال قبل
-2

اااال

نویسنده 2 سال قبل
1

در….. ……..دستهاراازجایی که موی سر می رویدتا روی ابروها میکشیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

در……..دستهارا از جایی که موی سر میروید تا ابرو ها میکشیماسم: مهسا

برای پاسخ کلیک کنید