در هریک از فعّالیّت های زیر نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر؟ چرا؟ صفحه 59 علوم ششم

الهه

به نظر من بیشتر باشه بهتره

نویسنده

الف)بیشتر.تا ماشین سریع تر متوقف شود)ب)بیشتر.تاکنترل بیشتری داشته باشیم وسرنخوریم.پ)کمتر.تاراحت تر سر بخوریم)ت)بیشتر.تا گره محکم تر شود و به راحتی باز نشود)ث)کمتر.تادوچرخه سریع تر و روان تر حرکت کند.)ج)کمتر.هل دادن جسم راحت تر شود) (اسما)

ر

بیشتر

نویسنده

اثرات نیرو را نام ببرید

جواب گفت و گو صفحه ۵۹ کتاب علوم تجربی پایه ششم در هریک از فعّالیّت های زیر نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

الف) هنگام ترمز کردن اتومبیل ب) بالا رفتن از کوه پ) اسکی روی یخ یا برف ت) گره زدن طناب ث) اصطکاک بین اجزای دوچرخه، مثلاً زنجیر و چرخ دنده ج) هنگام هُل دادن یک جسم سنگین

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) بیشتر ب) بیشتر پ) کمتر ت) بیشتر ث) کمتر ج) کمتر.

اسما : الف)بیشتر.تا ماشین سریع تر متوقف شود)ب)بیشتر.تاکنترل بیشتری داشته باشیم وسرنخوریم.پ)کمتر.تاراحت تر سر بخوریم)ت)بیشتر.تا گره محکم تر شود و به راحتی باز نشود)ث)کمتر.تادوچرخه سریع تر و روان تر حرکت کند.)ج)کمتر.هل دادن جسم راحت تر شود) .

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

هنگام روشن کردن کبریت نیروی اصتحکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر چرا

ناشناس 2 ماه قبل
0

هنگام روشن کردن کبریت نیروی اصتحکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر چرا

ناشناس 2 ماه قبل
0

سلام من فقط‌میخوام بدونم اسکی رو برف باید بیشتر باشد یا کمتر؟

محسا 3 ماه قبل
0

در کدام مورد باید نیروی اصطکاک بیشتر باشد ؟

لطفاً جواب بدین مرسی 🤕

نویسنده 4 ماه قبل
6

الف)بیشتر.تا ماشین سریع تر متوقف شود)ب)بیشتر.تاکنترل بیشتری داشته باشیم وسرنخوریم.پ)کمتر.تاراحت تر سر بخوریم)ت)بیشتر.تا گره محکم تر شود و به راحتی باز نشود)ث)کمتر.تادوچرخه سریع تر و روان تر حرکت کند.)ج)کمتر.هل دادن جسم راحت تر شود) (اسما)

نویسنده 4 ماه قبل
3

اثرات نیرو را نام ببرید

دریا اسدی 4 ماه قبل
2

الف:بیشترتاماشین سریع تر متوقف شود.ب:بیشترتا کنترل بیشتری داشته باشیم.پ:کمترتاراحت سر بخوریم.ت:بیشترتاگره محکم تر شود.ث:کمترتادوچرخه سریع تر حرکت کند.ج:کمترتاحرکت اجسام راحت تر باشد.

0
امیر رضایی 4 ماه قبل

چند نفر همین جواب شمارو دادن

1
ناشناس 4 ماه قبل

سلام

ر 4 ماه قبل
3

بیشتر

6
الهه 4 ماه قبل

به نظر من بیشتر باشه بهتره

نویسنده 4 ماه قبل
0

بیشتر باشع بهتره

برای پاسخ کلیک کنید