در هریک از فعّالیّت های زیر نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر؟ چرا؟ صفحه 59 علوم ششم

ر

بیشتر

نویسنده

الف)بیشتر.تا ماشین سریع تر متوقف شود)ب)بیشتر.تاکنترل بیشتری داشته باشیم وسرنخوریم.پ)کمتر.تاراحت تر سر بخوریم)ت)بیشتر.تا گره محکم تر شود و به راحتی باز نشود)ث)کمتر.تادوچرخه سریع تر و روان تر حرکت کند.)ج)کمتر.هل دادن جسم راحت تر شود) (اسما)

الهه

به نظر من بیشتر باشه بهتره

جواب گفت و گو صفحه ۵۹ کتاب علوم تجربی پایه ششم در هریک از فعّالیّت های زیر نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

الف) هنگام ترمز کردن اتومبیل ب) بالا رفتن از کوه پ) اسکی روی یخ یا برف ت) گره زدن طناب ث) اصطکاک بین اجزای دوچرخه، مثلاً زنجیر و چرخ دنده ج) هنگام هُل دادن یک جسم سنگین

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) بیشتر ب) بیشتر پ) کمتر ت) بیشتر ث) کمتر ج) کمتر.

اسما : الف)بیشتر.تا ماشین سریع تر متوقف شود)ب)بیشتر.تاکنترل بیشتری داشته باشیم وسرنخوریم.پ)کمتر.تاراحت تر سر بخوریم)ت)بیشتر.تا گره محکم تر شود و به راحتی باز نشود)ث)کمتر.تادوچرخه سریع تر و روان تر حرکت کند.)ج)کمتر.هل دادن جسم راحت تر شود) .

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-2

من یک سؤال دارم اگر در کارها نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا نه

ناشناس 2 سال قبل
-1

بیشتر، ط بیشتر بیشتر، کمتر بیشتر، بیشتر

باران اقاجانی 2 سال قبل
1

بای بچه ها

باران اقاجانی 2 سال قبل
1

من فهمید جواب میشه اسکی روی یخ و برف باشد بیشتر باشه بهتره

باران اقاجانی 2 سال قبل
2

میشه جواب و بنویسید ممنون میشم

ناشناس 2 سال قبل
-2

هنگام روشن کردن کبریت نیروی اصتحکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر چرا

ناشناس 2 سال قبل
0

هنگام روشن کردن کبریت نیروی اصتحکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر چرا

ناشناس 2 سال قبل
-2

سلام من فقط‌میخوام بدونم اسکی رو برف باید بیشتر باشد یا کمتر؟

محسا 2 سال قبل
2

در کدام مورد باید نیروی اصطکاک بیشتر باشد ؟

لطفاً جواب بدین مرسی 🤕

نویسنده 2 سال قبل
6

الف)بیشتر.تا ماشین سریع تر متوقف شود)ب)بیشتر.تاکنترل بیشتری داشته باشیم وسرنخوریم.پ)کمتر.تاراحت تر سر بخوریم)ت)بیشتر.تا گره محکم تر شود و به راحتی باز نشود)ث)کمتر.تادوچرخه سریع تر و روان تر حرکت کند.)ج)کمتر.هل دادن جسم راحت تر شود) (اسما)

نویسنده 2 سال قبل
2

اثرات نیرو را نام ببرید

دریا اسدی 2 سال قبل
2

الف:بیشترتاماشین سریع تر متوقف شود.ب:بیشترتا کنترل بیشتری داشته باشیم.پ:کمترتاراحت سر بخوریم.ت:بیشترتاگره محکم تر شود.ث:کمترتادوچرخه سریع تر حرکت کند.ج:کمترتاحرکت اجسام راحت تر باشد.

0
امیر رضایی 2 سال قبل

چند نفر همین جواب شمارو دادن

1
ناشناس 2 سال قبل

سلام

ر 2 سال قبل
6

بیشتر

5
الهه 2 سال قبل

به نظر من بیشتر باشه بهتره

نویسنده 2 سال قبل
-1

بیشتر باشع بهتره

برای پاسخ کلیک کنید