در هر یک از موارد زیر آیا نماز نمازگزار صحیح است یا خیر صفحه 79 پیام های آسمان نهم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۹ کتاب پیام های آسمان پایه نهم در هر یک از موارد زیر آیا نماز نمازگزار صحیح است یا خیر از سایت نکس لود دریافت کنید.

در هر یک از موارد زیر توضیح دهید که آیا نماز نمازگزار، صحیح است یا خیر:
1. خیلی عجله دارد و به همین دلیل بعضی از ذکرهای نماز را در حال حرکت می گوید.
2. وسط اتاق نماز می خواند به طوری که برادر کوچکش محکم با سه چرخه به پایش می کوبد! او هم بی اختیار فریاد می زند: آخ! و بعد از کمی سکوت، نمازش را ادامه می دهد و بعد از پایان نماز هم دو سجده سهو انجام می دهد.
3. مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان صدای بلندی می شنود، بی اختیار برمی گردد و به پشت سرش نگاه می کند. سپس خیلی زود رو به قبله برمی گردد و بقیه حمد و سوره اش را می خواند.
4. در حالی که در مقابل تلویزیون نماز می خواند، خواهرزاده کوچکش تلویزیون را روشن می کند. با دیدن یکی از صحنه های فیلم خنده اش می گیرد، ولی با تلاش فراوان خودش را کنترل می کند و فقط آرام می خندد.
5. در بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می زند، بدون اینکه ذکر بگوید، آن را از جیبش در می آورد و نگاه می کند و سپس خاموش می کند و نمازش را ادامه می دهد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) اگر نمازگزار اذکار واجب نماز را در حال حرکت بگوید. مثلا بخشی از ذکر رکوع را در حالی بگوید که دارد از رکوع بر می خیزد، نمازش باطل است
2) نماز صحیح است زیرا عمدی در کار نبوده است.
3) نمازش باطل است و فرقی بین عمدی یا سهوی بودن این کار نیست.
4) نماز صحیح است. لبخند زدن و یا خنده با صدایی که عمدی نباشد، نماز را باطل نمی کند.
5) اگر موالات نماز به هم نخورد و طول نکشد، ممکن است نماز باطل نباشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید