در مورد بزرگترین یاخته ها تحقیق کنید صفحه 95 علوم هفتم

سپیده

سلول های عصبی به این دلیل و وظیفه ی حمل اطلاعات را بر عهده دارند که دراز و کشیده هستند

نویسنده

بزرگ ترین سلول های بدن سلول های یاختی هستند.بافت عصبی مجموع از سلول های عصبی (نورون ها)وسلول های غیر عصبی (نوروگیاها)می باشد به نوروگلیا سلول پشتیبان نیز گفته میشود 😊☺😇😎😘😚😚😚😘😊😍😘😇😚😘اومید وارم خوشتون بیاد

نویسنده 😐🤌🏻💔

خیلی تاثیر گذار بود 😐😂🤌🏻💔

نویسنده

بزرگ ترین سلول های بدن سلول های بافت عصبی هستند.بافت عصبی مجموعه ای از سلول های عسبی (نورون ها) و سلول های غیرعصبی (نوروگلیا) می باشد.به نوروگلیا سلول پشتیبان نیز گفته می شود.نورون ها از سه قسمت دندریت آکسون و جسم سلولی ساخته شده اند.دندریت ها وظیفه دریافت پیام عصبی و انتقال آن به جسم سلولی را برعهده دارند جسم سلولی نیز پیام عصبی را به آکسون هدایت کرده و سپس از انتهای آکسون (پایانه آکسونی) به سلول بعدی که می تواند یک سلول عصبی ماهیچه ای غده یا… باشد انتقال می یابد.نورون ها طبق وظیفه به سه گروه تقسیم می شوند.نورون هایی که پیام را دریافت کرده و به دستگاه عصبی مرگزی (مغز و نخاع ) می فرستندنورون هایی که پیام مغز و نخاع را به اندام ها می برندو نورون هایی که بین دو دسته نورون قبلی ارتباط برقرار می کنند.

محمد حسین زاده

این سوال رو به من بگید ! بزرگ ترین یاخته ها رو بگید !

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۹۵ کتاب علوم تجربی پایه هفتم در مورد بزرگترین یاخته ها تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بزرگ ترین سلول های بدن سلول های بافت عصبی هستند.
بافت عصبی مجموعه ای از سلول های عسبی (نورون ها) و سلول های غیرعصبی (نوروگلیا) می باشد.
به نوروگلیا سلول پشتیبان نیز گفته می شود.
نورون ها از سه قسمت دندریت آکسون و جسم سلولی ساخته شده اند.
دندریت ها وظیفه دریافت پیام عصبی و انتقال آن به جسم سلولی را برعهده دارند جسم سلولی نیز پیام عصبی را به آکسون هدایت کرده و سپس از انتهای آکسون (پایانه آکسونی) به سلول بعدی که می تواند یک سلول عصبی ماهیچه ای غده یا… باشد انتقال می یابد.
نورون ها طبق وظیفه به سه گروه تقسیم می شوند.
نورون هایی که پیام را دریافت کرده و به دستگاه عصبی مرگزی (مغز و نخاع ) می فرستند
نورون هایی که پیام مغز و نخاع را به اندام ها می برند
و نورون هایی که بین دو دسته نورون قبلی ارتباط برقرار می کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
2

کیری بود

محمد حسین زاده 2 سال قبل
3

این سوال رو به من بگید ! بزرگ ترین یاخته ها رو بگید !

نویسنده 😐🤌🏻💔 2 سال قبل
9

خیلی تاثیر گذار بود 😐😂🤌🏻💔

سپیده 2 سال قبل
13

سلول های عصبی به این دلیل و وظیفه ی حمل اطلاعات را بر عهده دارند که دراز و کشیده هستند

ناشناس 2 سال قبل
1

هااان چی میگید شماا???

نویسنده 2 سال قبل
10

بزرگ ترین سلول های بدن سلول های یاختی هستند.بافت عصبی مجموع از سلول های عصبی (نورون ها)وسلول های غیر عصبی (نوروگیاها)می باشد به نوروگلیا سلول پشتیبان نیز گفته میشود 😊☺😇😎😘😚😚😚😘😊😍😘😇😚😘اومید وارم خوشتون بیاد

ناشناس 2 سال قبل
0

😐

نا‌شناس 2 سال قبل
-1

هااان چی میگید شماا؟؟؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

من واقعا چیزی نمی دونممحدثه

نویسنده 2 سال قبل
0

ظبتبطتظطب

نویسنده 2 سال قبل
6

بزرگ ترین سلول های بدن سلول های بافت عصبی هستند.بافت عصبی مجموعه ای از سلول های عسبی (نورون ها) و سلول های غیرعصبی (نوروگلیا) می باشد.به نوروگلیا سلول پشتیبان نیز گفته می شود.نورون ها از سه قسمت دندریت آکسون و جسم سلولی ساخته شده اند.دندریت ها وظیفه دریافت پیام عصبی و انتقال آن به جسم سلولی را برعهده دارند جسم سلولی نیز پیام عصبی را به آکسون هدایت کرده و سپس از انتهای آکسون (پایانه آکسونی) به سلول بعدی که می تواند یک سلول عصبی ماهیچه ای غده یا… باشد انتقال می یابد.نورون ها طبق وظیفه به سه گروه تقسیم می شوند.نورون هایی که پیام را دریافت کرده و به دستگاه عصبی مرگزی (مغز و نخاع ) می فرستندنورون هایی که پیام مغز و نخاع را به اندام ها می برندو نورون هایی که بین دو دسته نورون قبلی ارتباط برقرار می کنند.

برای پاسخ کلیک کنید