در مدار آخر اتم هیدروژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟ صفحه 23 علوم نهم

نویسنده

سرعت انژی سونامی به چه چیزی بستگی دارد

ناشناس

در مولکول آب ۲ الکترون اما قبل از اشتراک با اکسیژن ۱

نویسنده

2الکترون

نویسنده

۲تا چون آب کم مولکول دارد

نویسنده

۲ الکترونبدلیل اینکه در مولکول آب دواتم هیدروژن وجود دارد و اگر هر کدام یک الکترون داشته باشند در کل ۲ الکترون خواهد بود

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم در مدار آخر اتم هیدروژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ٢ الکترون.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 22 روز قبل
1

خیر

نویسنده 11 ماه قبل
7

سرعت انژی سونامی به چه چیزی بستگی دارد

1
اقای x 6 ماه قبل

به خیلی چیز ها

سارینا 11 ماه قبل
0

میشه دو تا به دلیلی اینکه اکسیژن یک الکترون خود رو با یه هیدروژن به اشتراک می زاره تا هیدوروژن به ارایش گاز تجیب بعد خود برسه

0
نویسنده 11 ماه قبل

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
0

در مولکول آب ۲ الکترون اما قبل از اشتراک با اکسیژن ۱

2
مطهره اسدی علی ابادی 11 ماه قبل

در مولکول آب ۲ الکترون اما قبل از اشتراک با اکسیژن ۱

ناشناس 11 ماه قبل
6

در مولکول آب ۲ الکترون اما قبل از اشتراک با اکسیژن ۱

نویسنده 11 ماه قبل
5

2الکترون

نویسنده 11 ماه قبل
4

۲ الکترونبدلیل اینکه در مولکول آب دواتم هیدروژن وجود دارد و اگر هر کدام یک الکترون داشته باشند در کل ۲ الکترون خواهد بود

ریحان 11 ماه قبل
3

در مدل اتمی عنصر بور تمایل به کاتیون دارد یا آنیون ؟

نویسنده 11 ماه قبل
2

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
3

3

نویسنده 11 ماه قبل
4

۲تا چون آب کم مولکول دارد

نویسنده 11 ماه قبل
2

دوالکترونمرضیه شبانی

برای پاسخ کلیک کنید