در مدار آخر اتم هیدروژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟ صفحه 23 علوم نهم

نویسنده

سرعت انژی سونامی به چه چیزی بستگی دارد

ناشناس

در مولکول آب ۲ الکترون اما قبل از اشتراک با اکسیژن ۱

نویسنده

2الکترون

نویسنده

۲تا چون آب کم مولکول دارد

نویسنده

۲ الکترونبدلیل اینکه در مولکول آب دواتم هیدروژن وجود دارد و اگر هر کدام یک الکترون داشته باشند در کل ۲ الکترون خواهد بود

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم در مدار آخر اتم هیدروژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ٢ الکترون.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
4

خیر

نویسنده 2 سال قبل
7

سرعت انژی سونامی به چه چیزی بستگی دارد

0
اقای x 2 سال قبل

به خیلی چیز ها

سارینا 2 سال قبل
0

میشه دو تا به دلیلی اینکه اکسیژن یک الکترون خود رو با یه هیدروژن به اشتراک می زاره تا هیدوروژن به ارایش گاز تجیب بعد خود برسه

0
نویسنده 2 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

در مولکول آب ۲ الکترون اما قبل از اشتراک با اکسیژن ۱

1
مطهره اسدی علی ابادی 2 سال قبل

در مولکول آب ۲ الکترون اما قبل از اشتراک با اکسیژن ۱

ناشناس 2 سال قبل
6

در مولکول آب ۲ الکترون اما قبل از اشتراک با اکسیژن ۱

نویسنده 2 سال قبل
5

2الکترون

نویسنده 2 سال قبل
4

۲ الکترونبدلیل اینکه در مولکول آب دواتم هیدروژن وجود دارد و اگر هر کدام یک الکترون داشته باشند در کل ۲ الکترون خواهد بود

ریحان 2 سال قبل
3

در مدل اتمی عنصر بور تمایل به کاتیون دارد یا آنیون ؟

نویسنده 2 سال قبل
2

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
3

3

نویسنده 2 سال قبل
4

۲تا چون آب کم مولکول دارد

نویسنده 2 سال قبل
2

دوالکترونمرضیه شبانی

برای پاسخ کلیک کنید