درباره جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر چند پیشنهاد و راه حل بنویسید صفحه 56 مطالعات اجتماعی نهم

جواب به کار ببندیم صفحه ۵۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم درباره جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر چند پیشنهاد و راه حل بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
۱۵۰ 9 ماه قبل
1

خوب

ناشناس 9 ماه قبل
-1

حسین یگانه رار

نویسنده 9 ماه قبل
-1

۱_رفع محرومیت از روستا۲_افزایس رضایتمندی روستاییان۳_تهیه بانک اطلاعاتی۴_افزایس انگیزه زندگی در روستا

منمممم عه 9 ماه قبل
0

دموودنود

برای پاسخ کلیک کنید