درباره زندگی و فعالیت های نلسون ماندلا تحقیق کنید صفحه 150 مطالعات اجتماعی هشتم

ایمان محمدی خواه

نِلسون رولیهلاهلا ماندِلا (زاده ۱۸ ژوئیه ۱۹۱۸ – درگذشته ۵ دسامبر ۲۰۱۳) نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد. وی پیش از ریاست جمهوری از فعالان برجستهٔ مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبر کنگره ملی آفریقا بود. او به خاطر دخالت در فعالیت های مقاومت مسلحانه مخفی محاکمه و زندانی شد. مبارزه مسلحانه، برای ماندلا، آخرین راه چاره بود؛ او همواره پایبند به عدم توسل به خشونت بود.[۱] ماندلا در طول ۲۷ سال زندان، که بیشتر آن را در یک سلول در جزیره روبن سپری کرد، مشهورترین چهرهٔ مبارزه علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی شد. گرچه رژیم آپارتاید و ملت های طرفدار آن وی و کنگره ملی آفریقا را کمونیست و تروریست می دانستند، مبارزه مسلحانه بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه علیه آپارتاید بود. ماندلا پس از آزادی از زندان در سال ۱۹۹۰، سیاست صلح طلبی را در پیش گرفت، و این امر منجر به تسهیل انتقال آفریقای جنوبی به سمت دموکراسی ای شد که نماینده تمامی قشرها مردم باشد. وی قبل از کار به عنوان وکیل در ژوهانسبورگ، در دانشگاه فورت هار و دانشگاه ویتواترزند تحصیل کرد.

هانیه

نلسون ماندلا به آزادی سیاه پوستان کمک می کرد.اونو به خاطر اینکه با بعضی از سفید پوستان که نژاد پرست بودن مخالفت می کرد انداختن زندان. ولی زنش راهش رو ادامه داد و به سیاه پوستا کمک کرد و وقتی اونا فهمیدن اون رو هم انداختن زندان

مائده ملکی

نلسون ماندلا نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد وی پیش از ریاست جمهوری از فعالان برجسته مخالف آبارتاید در آفریقای جنوبی و رهبر کنگره ملی آفریقا بود. او به خاطر دخالت در فعالیت های مقاومت مسلحانه مخفی محاکمه و زندانی شد مبارزه مسلحانه برای ماندالا آخرین راه چاره بود او همواره پایبند به عدم توسل به خشونت بود ماندانا در طول ۲۷ سال زندان که بیشتر آن در یک سلول در جزیره روبن سپری کرد مشهورترین چهره مبارزه علیه آبارتاید در آفریقای جنوبی شد

اکساست

نلسون ماندلا

جواب به کار ببنیدم صفحه ۱۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم درباره زندگی و فعالیت های نلسون ماندلا تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ریحون 4 ماه قبل
2

کوتاه تر بنویسید بدین

غلام سیبیل کلفت 4 ماه قبل
2

مرسی که جغاب دادین مو ۲۰ مفتی گرفتوم

بدون نام حله 4 ماه قبل
0

نسلون ماندلا نخستین رئیس جمهور آمریکاے جنوبے بود، او بخاطر دخالت در فعالیت های مقاومت مسلحانه مخفے محاکمه و زندانے شد و ۲۷ سال زندگیے خود را در زندان پسرے کرد•••...

نویسنده 7 ماه قبل
0

من هیچی نمیدونم

مریم 7 ماه قبل
1

نمیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
2

نلسون ماندلا

اکساست 7 ماه قبل
5

نلسون ماندلا

مائده ملکی 7 ماه قبل
5

نلسون ماندلا نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد وی پیش از ریاست جمهوری از فعالان برجسته مخالف آبارتاید در آفریقای جنوبی و رهبر کنگره ملی آفریقا بود. او به خاطر دخالت در فعالیت های مقاومت مسلحانه مخفی محاکمه و زندانی شد مبارزه مسلحانه برای ماندالا آخرین راه چاره بود او همواره پایبند به عدم توسل به خشونت بود ماندانا در طول ۲۷ سال زندان که بیشتر آن در یک سلول در جزیره روبن سپری کرد مشهورترین چهره مبارزه علیه آبارتاید در آفریقای جنوبی شد

...... 7 ماه قبل
1

هانیه 7 ماه قبل
5

نلسون ماندلا به آزادی سیاه پوستان کمک می کرد.اونو به خاطر اینکه با بعضی از سفید پوستان که نژاد پرست بودن مخالفت می کرد انداختن زندان. ولی زنش راهش رو ادامه داد و به سیاه پوستا کمک کرد و وقتی اونا فهمیدن اون رو هم انداختن زندان

ایمان محمدی خواه 7 ماه قبل
8

نِلسون رولیهلاهلا ماندِلا (زاده ۱۸ ژوئیه ۱۹۱۸ – درگذشته ۵ دسامبر ۲۰۱۳) نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد. وی پیش از ریاست جمهوری از فعالان برجستهٔ مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبر کنگره ملی آفریقا بود. او به خاطر دخالت در فعالیت های مقاومت مسلحانه مخفی محاکمه و زندانی شد. مبارزه مسلحانه، برای ماندلا، آخرین راه چاره بود؛ او همواره پایبند به عدم توسل به خشونت بود.[۱] ماندلا در طول ۲۷ سال زندان، که بیشتر آن را در یک سلول در جزیره روبن سپری کرد، مشهورترین چهرهٔ مبارزه علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی شد. گرچه رژیم آپارتاید و ملت های طرفدار آن وی و کنگره ملی آفریقا را کمونیست و تروریست می دانستند، مبارزه مسلحانه بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه علیه آپارتاید بود. ماندلا پس از آزادی از زندان در سال ۱۹۹۰، سیاست صلح طلبی را در پیش گرفت، و این امر منجر به تسهیل انتقال آفریقای جنوبی به سمت دموکراسی ای شد که نماینده تمامی قشرها مردم باشد. وی قبل از کار به عنوان وکیل در ژوهانسبورگ، در دانشگاه فورت هار و دانشگاه ویتواترزند تحصیل کرد.

برای پاسخ کلیک کنید