اگر در منطقه به جای اختلاف ها صلح و آشتی و همکاری بین کشورها برقرار شود چه پیامدهایی برای مردم منطقه دارد؟ صفحه 129 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم اگر در منطقه به جای اختلاف ها صلح و آشتی و همکاری بین کشورها برقرار شود چه پیامدهایی برای مردم منطقه دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زمینه ها برای پیشرفت ها وتوسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و علمی جهان اسلام فراهم خواهد شد (چیزی که کشورهای سلطه جو از آن هراس دارند).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید