اگر کسی در ماه مبارک رمضان فراموش کند که روزه است و مبطلات روزه را انجام دهد روزه اش چه حکمی دارد؟ صفحه 63 پیام های آسمان هشتم

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۶۳ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم اگر کسی در ماه مبارک رمضان فراموش کند که روزه است و مبطلات روزه را انجام دهد روزه اش چه حکمی دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و یکی از مبطلات روزه را انجام دهند، روزه اش صحیح خواهد بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
‌پبمان 3 ماه قبل
0

نمازش صحیح است

‌پبمان 3 ماه قبل
0

جواب

برای پاسخ کلیک کنید