درباره راه هایی که می توانید انفاق کنید فکر کنید چند مورد را روی کاغذی یادداشت کنید و سعی کنید آنها را انجام دهید صفحه 7 مطالعات اجتماعی هشتم

مهسا

فقط سوال 2 فعالیت مطالعات هشتم صفحه 7

زهرا

جواب سوال فعالیت درس دوم تعاون هشتم درباره راه های که می توانید انفاق کنید؟

حوریه

موقعیت ها افراد ازطریق بخشش مال علم توانایی هاووقت خودبه کسانی که نیامند هستند یاری میرسانند به این بخششانفاق میگویند

زهرا

کمک به خواهر یا بردارم در درس هایش

مهدی

اهدای خون

ایجاد وصلح

عیادت از بیمار و.....

جواب فعالیت صفحه ۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم درباره راه هایی که می توانید انفاق کنید فکر کنید چند مورد را روی کاغذی یادداشت کنید و سعی کنید آنها را انجام دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جلوگیری از اختلافات ودر گیری های افراد و خانواده ها – ایجاد صلح و سازش میان مردم – رسیدگی به جاده ها و سایر امکانات مورد نیاز روستاها و مناطق محروم – پرداخت دیه ی جرایم غیر عمد – حمایت از خانواده های زندانیان – کمک به مناطق زلزله زده و سیل زده.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
دخملک‌بلا 2 سال قبل
2

اهدای خون ‌‌وکمک به‌‌کمیته ‌امداد

دیوانه ‌ی‌عاشق 2 سال قبل
0

عالی بود ممنون

مهدی 2 سال قبل
5

اهدای خون

ایجاد وصلح

عیادت از بیمار و.....

ناشناس 2 سال قبل
2

کمک کردن

فاطمه نجفی 2 سال قبل
0

کمک به نیازمندان اهدا خون

پی پا 2 سال قبل
2

عیادت بیمار

زهرا 2 سال قبل
5

کمک به خواهر یا بردارم در درس هایش

زهرا 2 سال قبل
11

جواب سوال فعالیت درس دوم تعاون هشتم درباره راه های که می توانید انفاق کنید؟

4
عالی 2 سال قبل

محروم دیه ی غیر عمد حمایت از خانواده ها زندانیان سیل زدگان زلزله زدگاناست

مهسا 2 سال قبل
13

فقط سوال 2 فعالیت مطالعات هشتم صفحه 7

نویسنده 2 سال قبل
3

کمک به افراد بی بزاعت

نویسنده 2 سال قبل
2

خیر خواهی

حوریه 2 سال قبل
7

موقعیت ها افراد ازطریق بخشش مال علم توانایی هاووقت خودبه کسانی که نیامند هستند یاری میرسانند به این بخششانفاق میگویند

نویسنده 2 سال قبل
2

کمک به فقرا _ باز سازی پل ها و جاده ها_ کمک کردن به همسایه _ کمک به کسانی که از ما کمک میخواهد

برای پاسخ کلیک کنید